Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5782
UUID βάσης δεδομένων: 63f56c58-8c29-427b-9b33-78d3c2ff9c6f
Όνομα: Χάρκεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Harca
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Charkeia
Χάρκεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Khartja
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.737,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.002,5 1.070,0 2.140,0 525,0
34,9% 18,7% 37,3% 9,2%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
18,00
1.423,00
1,3%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
43,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
22,00
1.607,00
1,4%
Καζάς Κερύνειας:
23,00
1.643,00
1,4%
Καζάς Κερύνειας:
38,00
2.866,00
1,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
153,38
30.017,52
0,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
2.002,50
611.147,50
0,3%
Καζάς Κερύνειας:
24,00
2.011,00
1,2%
Καζάς Κερύνειας:
23,00
1.713,00
1,3%
Καζάς Κερύνειας:
116,00
35.582,00
0,3%
Καζάς Κερύνειας:
37,00
2.345,00
1,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
1.070,00
389.495,00
0,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
2.140,00
263.601,00
0,8%
Καζάς Κερύνειας:
4,00
915,00
0,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
4,00
20.490,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
525,00
287.405,00
0,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
5.737,50
1.551.648,50
0,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Veli γιος του Muhammed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χάρκεια 92,50
Muhammed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χάρκεια 50,00
Mustafa γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χάρκεια 212,50
Ali γιος του İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χάρκεια 50,00
Ahmed γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χάρκεια 50,00
Tahir γιος του Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χάρκεια 62,50
Μητέρα του Tahir γιου του Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χάρκεια 62,50
Selim γιος του Muhammed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χάρκεια 37,50
Μητέρα του Selim γιου του Muhammed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χάρκεια 37,50
Παυλής γιος του Λορέντζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χάρκεια 50,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 38 153,38 2.002,50
002   γη με βλάστηση 29 150,38 962,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 4 1,25 45,00
004   καλλιέργειες μουριάς 4 1,25 45,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 4 1,25 45,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 23 148,13 892,50
007   λαχανικό 6 3,00 85,00
008   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 6 3,00 85,00
009   βαμβάκι 1 2,00 30,00
010   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 2,00 30,00
011   αμπέλι 3 3,00 60,00
012   αμπέλι (bağ) 3 3,00 60,00
013   δημητριακά 13 140,13 717,50
014   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 11 139,50 692,50
015   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 2 0,63 25,00
016   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 1,00 25,00
017   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 2 1,00 25,00
018   άλλη χρήση γης 9 3,00 1.040,00
019   αλώνι (harman) 3 3,00 30,00
020   μικρή και παλιά πηγή τρεχούμενου νερού (cüz'i ma-yı cari kadim) 1 0,00 80,00
021   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 5 0,00 930,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 24 116 1.070,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 5 25,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 5 25,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 13 89 935,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 4 17 170,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 9 72 765,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 3 3 15,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 3 3 15,00
009   χαρουπιές 7 19 95,00
010   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 7 19 95,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 23 37 2.140,00
002   σπίτι (hane) 20 20 1.810,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 50,00
004   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 16 80,00
005   κυψέλη (ari kovani) 2 16 80,00
006   Μύλοι 1 1 250,00
007   ερειπωμένος ελαιόμυλος (harab yağ değirmeni) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 3 3 275,00
002   αγελάδα (inek) 2 2 150,00
003   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τελευταία επεξεργασία: Οκτ. 6, 2019, 2:55 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Χάρκεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5782/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό