Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5784
UUID βάσης δεδομένων: 86f54cea-d42a-4617-a0c4-fdb245359532
Όνομα: Armenion Mon. Ayios Makarios
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Ermeni Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Armenion Mon. Ayios Makarios
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: Αρμένιος (ermeni)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.205,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.090,0 2.300,0 1.515,0 1.300,0
29,0% 31,9% 21,0% 18,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
2,00
1.423,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
43,00
2,3%
Καζάς Κερύνειας:
2,00
1.607,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
2,00
1.643,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
14,00
2.866,00
0,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
63,50
30.017,52
0,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
2.090,00
611.147,50
0,3%
Καζάς Κερύνειας:
7,00
2.011,00
0,3%
Καζάς Κερύνειας:
5,00
1.713,00
0,3%
Καζάς Κερύνειας:
241,00
35.582,00
0,7%
Καζάς Κερύνειας:
9,00
2.345,00
0,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
2.300,00
389.495,00
0,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
1.515,00
263.601,00
0,6%
Καζάς Κερύνειας:
3,00
915,00
0,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
102,00
20.490,00
0,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
1.300,00
287.405,00
0,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
7.205,00
1.551.648,50
0,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Αρμενικό μοναστήρι Αγίου Μακαρίου
Αρμένιος (ermeni) Armenion Mon. Ayios Makarios 6.865,00
Χατζή γιος του Kirkor
Αρμένιος (ermeni) Armenion Mon. Ayios Makarios 940,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 14 63,50 2.090,00
002   γη με βλάστηση 10 61,50 1.170,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 7,00 350,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 7,00 350,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 7,00 350,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 6 44,50 370,00
007   λαχανικό 2 2,00 90,00
008   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 2 2,00 90,00
009   αμπέλι 2 2,50 80,00
010   αμπέλι (bağ) 2 2,50 80,00
011   δημητριακά 2 40,00 200,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 40,00 200,00
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 10,00 450,00
014   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 3 10,00 450,00
015   άλλη χρήση γης 4 2,00 920,00
016   αλώνι (harman) 2 2,00 20,00
017   μικρή πηγή τρεχούμενου νερού (cüz'i ma-yı cari) 2 0,00 900,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 7 241 2.300,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 4 219 2.190,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2 165 1.650,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 54 540,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 12 60,00
006   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 12 60,00
007   χαρουπιές 1 10 50,00
008   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 10 50,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 5 9 1.515,00
002   σπίτι (hane) 3 3 1.450,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 400,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 900,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 5 25,00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 5 25,00
007   Μύλοι 1 1 40,00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 40,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 100 800,00
002   αίγες (keçi̇) 1 100 800,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούν. 18, 2021, 4:58 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Armenion Mon. Ayios Makarios. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5784/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό