Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5785
UUID βάσης δεδομένων: 0d026a8d-82a0-40e7-96f8-68b28a016515
Όνομα: Τραπέζα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Vugari ve Trapeza
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Trapeza
Τραπέζα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Trapeza
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 4.335,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.010,0 1.050,0 675,0 1.600,0
23,3% 24,2% 15,6% 36,9%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
1,00
1.423,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
43,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
1.607,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
1.643,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
2,00
2.866,00
0,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
201,00
30.017,52
0,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
1.010,00
611.147,50
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
2,00
2.011,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
3,00
1.713,00
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
110,00
35.582,00
0,3%
Καζάς Κερύνειας:
7,00
2.345,00
0,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
1.050,00
389.495,00
0,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
675,00
263.601,00
0,3%
Καζάς Κερύνειας:
3,00
915,00
0,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
152,00
20.490,00
0,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
1.600,00
287.405,00
0,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
4.335,00
1.551.648,50
0,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
İbrahim γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τραπέζα 4.335,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 2 201,00 1.010,00
002   άλλη χρήση γης 1 1,00 10,00
003   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
004   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 200,00 1.000,00
005   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 200,00 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 110 1.050,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 100 1.000,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 100 1.000,00
004   χαρουπιές 1 10 50,00
005   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 10 50,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 3 7 675,00
002   σπίτι (hane) 1 1 600,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 5 25,00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 5 25,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 151 1.350,00
002   αγελάδα (inek) 1 1 150,00
003   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 150,00
004   αίγες (keçi̇) 1 150 1.200,00
Τελευταία επεξεργασία: Οκτ. 8, 2019, 12:35 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τραπέζα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5785/ στις 16/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό