Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5787
UUID βάσης δεδομένων: 483836d1-eee6-452e-b340-58ee2fde8719
Όνομα: Τσιφλίκι Ορτλού
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Ortlu Çiftliki
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 1.418,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.080,0 58,0 280,0 0,0
76,2% 4,1% 19,7% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
2,00
1.423,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
43,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
3,00
1.607,00
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
3,00
1.643,00
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
6,00
2.866,00
0,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
130,00
30.017,52
0,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
1.080,00
611.147,50
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
3,00
2.011,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
4,00
1.713,00
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
10,00
35.582,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
22,00
2.345,00
0,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
58,00
389.495,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
280,00
263.601,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
915,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
0,00
20.490,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
0,00
287.405,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
1.418,00
1.551.648,50
0,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χριστόδουλος γαμπρός του κόρης του αρχιτέκτονα Λευκωσιάτη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τσιφλίκι Ορτλού 825,00
Αρχιτέκτονας Λευκωσιάτης
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τσιφλίκι Ορτλού 0,00
Κόρη του αρχιτέκτονα Λευκωσιάτη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τσιφλίκι Ορτλού 0,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 6 130,00 1.080,00
002   γη με βλάστηση 2 130,00 650,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 130,00 650,00
004   δημητριακά 2 130,00 650,00
005   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 130,00 650,00
006   άλλη χρήση γης 4 0,00 430,00
007   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 4 0,00 430,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 10 58,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 6 18,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 6 18,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 2 4 40,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 4 40,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 4 22 280,00
002   σπίτι (hane) 2 2 180,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 20 100,00
004   κυψέλη (ari kovani) 2 20 100,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 20, 2021, 7:30 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τσιφλίκι Ορτλού. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5787/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό