Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5788
UUID βάσης δεδομένων: fb6da511-26b9-48fa-a586-8f04e8b3a037
Όνομα: Ayios Khrysostomos Mon. Ak Monastir
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Ak Manastır
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Khrysostomos Mon. Ak Monastir
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 48.020,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
14.035,0 25.500,0 3.325,0 5.160,0
29,2% 53,1% 6,9% 10,7%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
1,00
1.423,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
43,00
2,3%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
1.607,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
1.643,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
20,00
2.866,00
0,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
901,50
30.017,52
3,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
14.035,00
611.147,50
2,3%
Καζάς Κερύνειας:
2,00
2.011,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
9,00
1.713,00
0,5%
Καζάς Κερύνειας:
2.550,00
35.582,00
7,2%
Καζάς Κερύνειας:
23,00
2.345,00
1,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
25.500,00
389.495,00
6,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
3.325,00
263.601,00
1,3%
Καζάς Κερύνειας:
6,00
915,00
0,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
462,00
20.490,00
2,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
5.160,00
287.405,00
1,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
48.020,00
1.551.648,50
3,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Αγίου Χρυσοστόμου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ayios Khrysostomos Mon. Ak Monastir 49.500,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 20 901,50 14.035,00
002   γη με βλάστηση 17 898,50 13.975,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 4,00 450,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 4,00 450,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 4,00 450,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 7 855,00 12.225,00
007   λαχανικό 2 2,00 175,00
008   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 2 2,00 175,00
009   βαμβάκι 1 3,00 600,00
010   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 3,00 600,00
011   δημητριακά 4 850,00 11.450,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 4 850,00 11.450,00
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 8 39,50 1.300,00
014   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 3 16,00 550,00
015   άλλος κήπος (diğer bağçe tarlası) 2 14,00 350,00
016   πλούσιος κήπος με τρεχούμενο νερό (mamur bağçe ma-yı cari) 1 1,00 25,00
017   πλούσιος κήπος με τρεχούμενο νερό (mamur bağçe tarlası maa ma-i cari) 1 5,00 125,00
018   κήπος με τρεχούμενο νερό (bağçe maa ma-yı cari) 1 3,50 250,00
019   άλλη χρήση γης 3 3,00 60,00
020   αλώνι (harman) 3 3,00 60,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 2.550 25.500,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 2 2.550 25.500,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 2.500 25.000,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 50 500,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 9 23 3.325,00
002   σπίτι (hane) 3 3 2.600,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 300,00
004   αγροτικά κτήρια 3 3 250,00
005   αχυρώνας (samanlik) 1 1 100,00
006   μάντρα (mandıra) 2 2 150,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 16 175,00
008   κυψέλη (ari kovani) 1 15 75,00
009   στάβλος (ahir) 1 1 100,00
010   Μύλοι 1 1 300,00
011   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 4 459 4.410,00
002   πρόβατα (agnam) 1 150 1.200,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 3 600,00
004   φοράδα (kisrak) 1 3 600,00
005   αγελάδα (inek) 1 6 210,00
006   μη εξημερωμένη αγελάδα (yabani inek) 1 6 210,00
007   αίγες (keçi̇) 1 300 2.400,00
Τελευταία επεξεργασία: Οκτ. 9, 2019, 1:11 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ayios Khrysostomos Mon. Ak Monastir. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5788/ στις 20/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό