Όνομα: Kathari Mon.
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kahara Manastırı
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kathari Mon.
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 6.695,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1.470,0 3.160,0 625,0 1.440,0
22,0% 47,2% 9,3% 21,5%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
1,00
1.423,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
43,00
2,3%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
1.607,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
87,00
1,1%
Καζάς Κερύνειας:
9,00
2.866,00
0,3%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Κερύνειας:
251,50
18.969,14
1,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
1.470,00
377.086,50
0,4%
Καζάς Κερύνειας:
3,00
2.011,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
3,00
1.713,00
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
332,00
20.691,00
1,6%
Καζάς Κερύνειας:
6,00
708,00
0,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
3.160,00
250.422,00
1,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
625,00
107.381,00
0,6%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
915,00
0,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
180,00
16.077,00
1,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
1.440,00
178.651,00
0,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
6.695,00
882.085,50
0,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Καθαρών
Kathari Mon. 7.215,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 9 256,00 1.670,00
002   γη με βλάστηση 7 255,00 1.650,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 1,00 200,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 1,00 200,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,50 100,00
006   κήπος με μουριές με τρεχούμενο νερό (dut bağçesi maa ma-yı cari) 1 0,50 100,00
007   4 250,00 1.350,00
008   βαμβάκι 2 20,00 200,00
009   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 2 20,00 200,00
010   δημητριακά 2 230,00 1.150,00
011   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 230,00 1.150,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 4,00 100,00
013   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 4,00 100,00
014   2 1,00 20,00
015   αλώνι (harman) 2 1,00 20,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 332 3.160,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 300 3.000,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 300 3.000,00
004   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 7 35,00
005   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 7 35,00
006   χαρουπιές 1 25 125,00
007   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 25 125,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 3 7 625,00
002   σπίτι (hane) 1 1 500,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
005   1 5 25,00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 5 25,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 180 1.440,00
002   αίγες (keçi̇) 1 180 1.440,00
Τελευταία επεξεργασία: Οκτ. 9, 2019, 1:45 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Kathari Mon.. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5789/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό