Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5789
UUID βάσης δεδομένων: 8294f145-5624-4f64-b6fe-78acce65b89f
Όνομα: Kathari Mon.
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kahara Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kathari Mon.
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 6.915,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.690,0 3.160,0 625,0 1.440,0
24,4% 45,7% 9,0% 20,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
1,00
1.423,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
43,00
2,3%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
1.607,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
1.643,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
9,00
2.866,00
0,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
257,00
30.017,52
0,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
1.690,00
611.147,50
0,3%
Καζάς Κερύνειας:
3,00
2.011,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
3,00
1.713,00
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
332,00
35.582,00
0,9%
Καζάς Κερύνειας:
7,00
2.345,00
0,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
3.160,00
389.495,00
0,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
625,00
263.601,00
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
915,00
0,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
180,00
20.490,00
0,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
1.440,00
287.405,00
0,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
6.915,00
1.551.648,50
0,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Καθαρών
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Kathari Mon. 7.215,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 9 257,00 1.690,00
002   γη με βλάστηση 7 255,00 1.650,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 1,00 200,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 1,00 200,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,50 100,00
006   κήπος με μουριές με τρεχούμενο νερό (dut bağçesi maa ma-yı cari) 1 0,50 100,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 4 250,00 1.350,00
008   βαμβάκι 2 20,00 200,00
009   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 2 20,00 200,00
010   δημητριακά 2 230,00 1.150,00
011   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 230,00 1.150,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 4,00 100,00
013   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 4,00 100,00
014   άλλη χρήση γης 2 2,00 40,00
015   αλώνι (harman) 2 2,00 40,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 332 3.160,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 300 3.000,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 300 3.000,00
004   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 7 35,00
005   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 7 35,00
006   χαρουπιές 1 25 125,00
007   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 25 125,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 3 7 625,00
002   σπίτι (hane) 1 1 500,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 5 25,00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 5 25,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 180 1.440,00
002   αίγες (keçi̇) 1 180 1.440,00
Τελευταία επεξεργασία: Οκτ. 9, 2019, 1:45 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Kathari Mon.. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5789/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό