Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5790
UUID βάσης δεδομένων: f76aba2c-e32f-458b-871b-8afaec8d5ffd
Όνομα: Πραστιό
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Pirasko
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Prastion
Πραστιό
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Prastion
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 15.660,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
5.135,0 4.635,0 2.400,0 3.490,0
32,8% 29,6% 15,3% 22,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
2,00
1.423,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
43,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
4,00
1.607,00
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
4,00
1.643,00
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
11,00
2.866,00
0,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
525,00
30.017,52
1,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
5.135,00
611.147,50
0,8%
Καζάς Κερύνειας:
2,00
2.011,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
3,00
1.713,00
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
472,00
35.582,00
1,3%
Καζάς Κερύνειας:
3,00
2.345,00
0,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
4.635,00
389.495,00
1,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
2.400,00
263.601,00
0,9%
Καζάς Κερύνειας:
4,00
915,00
0,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
164,00
20.490,00
0,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
3.490,00
287.405,00
1,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
15.660,00
1.551.648,50
1,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Havva κόρη του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πραστιό 320,00
Μιχαήλ γιος του Κωνσταντίνου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πραστιό 820,00
Γυναίκα του Χατζή Χριστόδουλου γιου του Γιωργάκη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πραστιό 14.940,00
Χατζή Χριστόδουλος γιος του Γιωργάκη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πραστιό 0,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 11 525,00 5.135,00
002   γη με βλάστηση 8 524,00 4.515,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 4,50 450,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 4,50 450,00
005   άλλος κήπος με μουριές (diğer dut bağçesi) 1 1,50 150,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 3,00 300,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 4 514,00 3.515,00
008   αμπέλι 2 41,00 1.150,00
009   αμπέλι (bağ) 2 41,00 1.150,00
010   δημητριακά 2 473,00 2.365,00
011   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 473,00 2.365,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 5,50 550,00
013   άλλος κήπος (diğer bahçe) 1 1,50 150,00
014   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 4,00 400,00
015   άλλη χρήση γης 3 1,00 620,00
016   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
017   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 2 0,00 600,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 472 4.635,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 455 4.550,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 455 4.550,00
004   χαρουπιές 1 17 85,00
005   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 17 85,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 3 3 2.400,00
002   σπίτι (hane) 2 2 2.100,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 1.900,00
004   τμήμα κτηρίου 1 1 300,00
005   δωμάτιο 1 1 300,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 4 164 3.490,00
002   άλογο (bargi̇r) 2 2 500,00
003   φοράδα (kisrak) 1 1 250,00
004   αίγες (keçi̇) 1 155 1.240,00
005   βόδι (öküz) 1 7 1.750,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 3, 2023, 8:02 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πραστιό. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5790/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό