Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5790
UUID βάσης δεδομένων: f76aba2c-e32f-458b-871b-8afaec8d5ffd
Όνομα: Prastion
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Pirasko
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Prastion
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 14.860,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
4.585,0 4.635,0 2.400,0 3.240,0
30,9% 31,2% 16,2% 21,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
2,00
1.423,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
43,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
4,00
1.607,00
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
87,00
1,1%
Καζάς Κερύνειας:
11,00
2.866,00
0,4%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Κερύνειας:
523,50
18.969,14
2,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
4.585,00
377.086,50
1,2%
Καζάς Κερύνειας:
2,00
2.011,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
3,00
1.713,00
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
472,00
20.691,00
2,3%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
708,00
0,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
4.635,00
250.422,00
1,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
2.400,00
107.381,00
2,2%
Καζάς Κερύνειας:
4,00
915,00
0,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
163,00
16.077,00
1,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
3.240,00
178.651,00
1,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
14.860,00
882.085,50
1,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Havva κόρη του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Prastion 320,00
Μιχαήλ γιος του Κωνσταντίνου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Prastion 820,00
Γυναίκα του Χατζή Χριστόδουλου γιου του Γιωργάκη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Prastion 14.940,00
Χατζή Χριστόδουλος γιος του Γιωργάκη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Prastion 0,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 11 525,00 5.135,00
002   γη με βλάστηση 8 524,00 4.515,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 4,50 450,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 4,50 450,00
005   άλλος κήπος με μουριές (diğer dut bağçesi) 1 1,50 150,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 3,00 300,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 4 514,00 3.515,00
008   αμπέλι 2 41,00 1.150,00
009   αμπέλι (bağ) 2 41,00 1.150,00
010   δημητριακά 2 473,00 2.365,00
011   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 473,00 2.365,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 5,50 550,00
013   άλλος κήπος (diğer bahçe) 1 1,50 150,00
014   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 4,00 400,00
015   άλλη χρήση γης 3 1,00 620,00
016   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
017   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 2 0,00 600,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 472 4.635,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 455 4.550,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 455 4.550,00
004   χαρουπιές 1 17 85,00
005   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 17 85,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 3 3 2.400,00
002   σπίτι (hane) 2 2 2.100,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 1.900,00
004   τμήμα κτηρίου 1 1 300,00
005   δωμάτιο 1 1 300,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 4 164 3.490,00
002   άλογο (bargi̇r) 2 2 500,00
003   φοράδα (kisrak) 1 1 250,00
004   αίγες (keçi̇) 1 155 1.240,00
005   βόδι (öküz) 1 7 1.750,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 13, 2021, 7 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Prastion. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5790/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό