Όνομα: Λεμεσός
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Limason
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Lemesos
Λεμεσός
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Limassol
Κατηγορία: πόλη (nefs - kasaba)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 77.790,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
24.479,0 14.759,0 32.845,0 10.922,0
31,5% 19,0% 42,2% 14,0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
181,00
1.271,00
14,2%
Καζάς Λεμεσού:
4,00
52,00
7,7%
Καζάς Λεμεσού:
207,00
1.473,00
14,1%
Καζάς Λεμεσού:
3,00
62,00
4,8%
Καζάς Λεμεσού:
149,00
3.362,00
4,4%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λεμεσού:
1.830,50
12.630,25
14,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
24.479,00
248.168,50
9,9%
Καζάς Λεμεσού:
126,00
2.215,00
5,7%
Καζάς Λεμεσού:
257,00
2.155,00
11,9%
Καζάς Λεμεσού:
933,00
12.125,00
7,7%
Καζάς Λεμεσού:
22,00
228,00
9,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
14.759,00
126.227,00
11,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
32.845,00
170.962,50
19,2%
Καζάς Λεμεσού:
106,00
939,00
11,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
1.008,00
3.618,00
27,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
10.922,00
78.924,00
13,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
77.790,00
592.117,00
13,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Αντιπρόσωπος του προξένου της Αγγλίας εκ των αυστριακών υπηκόων Νικολάκης Δημήτρης
Λεμεσός 8.000,00
Γάλλος υποπρόξενος Fransalı Nefortelli
Λεμεσός 8.000,00
Αντιπρόσωπος του προξένου της Αγγλίας εκ των υπηκόων του αυστριακού κράτους Νικολάκης Δημήτρης Φράγκος
Λεμεσός 5.365,00
Εκ των αυστριακών υπηκόων Γιαννής Δημήτρης Φράγκος
Λεμεσός 12.700,00
Γυναίκα του εκ των αυστριακών υπηκόων Γιαννή Δημήτρη Φράγκου
Λεμεσός 2.500,00
Sarı Hoca oğlu Mehmed Efendi
Λεμεσός 7.740,00
Γυναίκα του Sarı Hoca oğlu Mehmed Efendi
Λεμεσός 1.450,00
Μητέρα του Sarı Hoca oğlu Mehmed Efendi
Λεμεσός 200,00
Hacı Eşhami γιος του Ebubekir
Λεμεσός 232,00
Ali γιος του Hasan
Λεμεσός 190,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 149 2.182,00 28.820,00
002   γη με βλάστηση 77 1.174,00 20.023,50
003   17 464,50 5.410,00
004   καπνά 1 300,00 2.100,00
005   ακαλλιέργητο αγροτεμάχιο καπνού (kiraç duhani tarla) 1 300,00 2.100,00
006   αμπέλι 15 64,50 2.310,00
007   αμπέλι (bağ) 15 64,50 2.310,00
008   δημητριακά 1 100,00 1.000,00
009   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 100,00 1.000,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 60 709,50 14.613,50
011   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe ma' dolap) 13 26,00 1.300,00
012   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe maa dolab) 3 9,75 487,50
013   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 4 1,00 120,00
014   κήπος (bağçe) 8 25,00 1.250,00
015   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 17 123,50 3.999,00
016   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 6 45,50 2.275,00
017   αγροτεμάχιο (tarla) 5 101,00 707,00
018   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 2 105,50 1.035,00
019   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 5 282,00 3.927,50
020   26 60,00 1.107,50
021   αλώνι (harman) 1 2,00 40,00
022   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 19 5,25 80,00
023   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 2 0,25 150,00
024   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 4 52,50 837,50
025   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 46 948,00 7.689,00
026   κατεστραμμένο οικόπεδο (arsa-i virane) 1 1,00 60,00
027   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 45 947,00 7.629,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 126 1.745 22.219,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 80 1.299 18.965,00
003   δενδρύλλιο ελιάς (fidan-ı zeytun 2) 1 50 750,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 17 382 5.780,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 9 194 2.010,00
006   ελιά (zeytun 2) 31 307 4.633,00
007   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 16 230 3.752,00
008   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 4 17 255,00
009   ορεινές ελιές (dağ zeyti̇ni̇ eşcâri) 1 6 90,00
010   ελιές (eşcar-ı zeytun) 2 119 1.785,00
011   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 3 15,00
012   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 3 15,00
013   καρυδιές 5 10 100,00
014   καρυδιές (ceviz eşcarı) 1 2 20,00
015   καρυδιά (ceviz 2) 3 7 70,00
016   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 1 1 10,00
017   φουντουκιές 1 30 450,00
018   φουντουκιές (eşcar-ı fındık) 1 30 450,00
019   χαρουπιές 39 403 2.689,00
020   χαρουπιά (harub 2) 33 230 1.374,00
021   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 6 173 1.315,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 257 42 45.015,00
002   σπίτι (hane) 220 2 31.520,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 29 0 1.770,00
004   άλλο σπίτι (hane-i diğer) 2 0 190,00
005   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 4 0 295,00
006   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 0 25,00
007   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 1 0 25,00
008   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 2 0 2.000,00
009   σπίτι με κήπο (hane ma' bağçe) 1 0 10.000,00
010   ερειπωμένο σπίτι (hane-i virane) 1 1 50,00
011   κατάστημα (dükkan) 20 26 5.475,00
012   μπακάλικο (bakkal dükkani) 1 1 500,00
013   καφενείο (kahve dükkani) 1 1 250,00
014   καφενείο (kahve hane) 1 1 250,00
015   μικρό κατάστημα (sagir dükkan) 2 2 500,00
016   μικρό κατάστημα (dükkan-ı sagir) 1 2 350,00
017   ερειπωμένο κατάστημα (harabe mağaza) 1 16 550,00
018   αγροτικά κτήρια 1 1 80,00
019   μάντρα (mandıra) 1 1 80,00
020   χαμάμ (hamam) 1 1 1.500,00
021   αποθήκη (mahzen) 6 8 3.465,00
022   άλλο κατάστημα (diğer mağaza) 1 2 1.000,00
023   κατάστημα (mağaza) 4 3 1.515,00
024   βοηθητικές κατασκευές 1 1 5,00
025   φράκτης (firahti) 1 1 5,00
026   Μύλοι 8 3 2.970,00
027   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 1 370,00
028   Νερόμυλοι 6 2 2.600,00
029   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 5 1 2.100,00
030   χειμερινός μύλος (νερόμυλος) (kış değirmeni) 1 1 500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 106 1.050 13.892,00
002   πρόβατα (agnam) 23 776 5.462,00
003   άλογο (bargi̇r) 19 6 800,00
004   φοράδα (kisrak) 12 3 600,00
005   αγελάδα (inek) 13 16 1.600,00
006   μουλάρι (katir) 22 4 2.400,00
007   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 1 1 500,00
008   αίγες (keçi̇) 4 130 1.040,00
009   βόδι (öküz) 24 13 1.750,00
010   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 13 1 250,00
011   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 105 840,00
012   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 105 840,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 10, 2020, 3:31 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λεμεσός. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5792/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό