Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5792
UUID βάσης δεδομένων: 3f00657f-beac-4ccb-8c4e-2a93add5d0e0
Όνομα: Λεμεσός
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Limason
Κατηγορία: πόλη (nefs - kasaba)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Lemesos
Λεμεσός
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Limassol
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 170.221,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
34.493,5 26.915,0 76.710,0 32.103,0
20,3% 15,8% 45,1% 18,9%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
181,00
1.271,00
14,2%
Καζάς Λεμεσού:
4,00
52,00
7,7%
Καζάς Λεμεσού:
207,00
1.473,00
14,1%
Καζάς Λεμεσού:
208,00
1.481,00
14,0%
Καζάς Λεμεσού:
149,00
3.362,00
4,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
2.721,75
24.918,75
10,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
34.493,50
513.357,50
6,7%
Καζάς Λεμεσού:
126,00
2.215,00
5,7%
Καζάς Λεμεσού:
257,00
2.155,00
11,9%
Καζάς Λεμεσού:
2.180,00
23.886,00
9,1%
Καζάς Λεμεσού:
65,00
814,00
8,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
26.915,00
225.086,00
12,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
76.710,00
415.120,00
18,5%
Καζάς Λεμεσού:
106,00
939,00
11,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
1.227,00
4.790,00
25,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
32.103,00
205.427,00
15,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
170.221,50
1.358.990,50
12,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Αντιπρόσωπος του προξένου της Αγγλίας εκ των αυστριακών υπηκόων Νικολάκης Δημήτρης
προστατευόμενος ευρωπαϊκών κρατών (müstemin) Λεμεσός 8.000,00
Γάλλος υποπρόξενος Γάλλος Nefortelli
προστατευόμενος ευρωπαϊκών κρατών (müstemin) Λεμεσός 8.000,00
Αντιπρόσωπος του προξένου της Αγγλίας εκ των υπηκόων του αυστριακού κράτους Νικολάκης Δημήτρης Φράγκος
προστατευόμενος ευρωπαϊκών κρατών (müstemin) Λεμεσός 5.365,00
Εκ των αυστριακών υπηκόων Γιαννής Δημήτρης Φράγκος
προστατευόμενος ευρωπαϊκών κρατών (müstemin) Λεμεσός 12.700,00
Γυναίκα του εκ των αυστριακών υπηκόων Γιαννή Δημήτρη Φράγκου
προστατευόμενος ευρωπαϊκών κρατών (müstemin) Λεμεσός 2.500,00
Sarı Hoca oğlu Mehmed Efendi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λεμεσός 7.740,00
Γυναίκα του Sarı Hoca oğlu Mehmed Efendi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λεμεσός 1.450,00
Μητέρα του Sarı Hoca oğlu Mehmed Efendi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λεμεσός 200,00
Hacı Eşhami γιος του Ebubekir
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λεμεσός 232,00
Ali γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λεμεσός 190,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 149 2.721,75 34.493,50
002   γη με βλάστηση 77 1.279,50 22.798,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 17 481,50 5.830,00
004   καπνά 1 300,00 2.100,00
005   ακαλλιέργητο αγροτεμάχιο καπνού (kiraç duhani tarla) 1 300,00 2.100,00
006   αμπέλι 15 81,50 2.730,00
007   αμπέλι (bağ) 15 81,50 2.730,00
008   δημητριακά 1 100,00 1.000,00
009   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 100,00 1.000,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 60 798,00 16.968,50
011   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe ma' dolap) 13 36,00 1.800,00
012   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe maa dolab) 3 9,75 487,50
013   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 4 4,00 170,00
014   κήπος (bağçe) 8 27,50 1.375,00
015   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 17 185,50 5.559,00
016   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 6 46,50 2.325,00
017   αγροτεμάχιο (tarla) 5 111,00 777,00
018   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 2 105,50 1.035,00
019   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 5 282,00 3.927,50
020   άλλη χρήση γης 26 71,25 1.255,00
021   αλώνι (harman) 1 2,00 40,00
022   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 19 14,50 227,50
023   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 2 0,25 150,00
024   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 4 54,50 837,50
025   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 46 1.371,00 10.440,00
026   κατεστραμμένο οικόπεδο (arsa-i virane) 1 1,00 60,00
027   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 45 1.370,00 10.380,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 126 2.180 26.915,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 80 1.465 21.817,00
003   δενδρύλλιο ελιάς (fidan-ı zeytun 2) 1 50 750,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 17 403 6.095,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 9 194 2.430,00
006   ελιά (zeytun 2) 31 435 6.493,00
007   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 16 247 4.009,00
008   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 4 17 255,00
009   ορεινές ελιές (dağ zeyti̇ni̇ eşcâri) 1 6 90,00
010   ελιές (eşcar-ı zeytun) 2 119 1.785,00
011   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 3 15,00
012   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 3 15,00
013   καρυδιά 5 15 150,00
014   καρυδιές (ceviz eşcarı) 1 2 20,00
015   καρυδιά (ceviz 2) 3 12 120,00
016   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 1 1 10,00
017   φουντουκιά 1 30 450,00
018   φουντουκιές (eşcar-ı fındık) 1 30 450,00
019   χαρουπιές 39 667 4.483,00
020   χαρουπιά (harub 2) 33 494 3.018,00
021   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 6 173 1.465,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 257 65 76.710,00
002   σπίτι (hane) 220 10 59.740,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 29 0 2.660,00
004   άλλο σπίτι (hane-i diğer) 2 0 190,00
005   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 4 0 295,00
006   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 0 25,00
007   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 1 0 25,00
008   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 2 0 2.000,00
009   σπίτι με κήπο (hane ma' bağçe) 1 0 10.000,00
010   ερειπωμένο σπίτι (hane-i virane) 1 1 50,00
011   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 20 34 6.550,00
012   μπακάλικο (bakkal dükkani) 1 1 500,00
013   καφενείο (kahve dükkani) 1 1 250,00
014   καφενείο (kahve hane) 1 1 250,00
015   μικρό κατάστημα (sagir dükkan) 2 2 500,00
016   μικρό κατάστημα (dükkan-ı sagir) 1 2 350,00
017   ερειπωμένο κατάστημα (harabe mağaza) 1 16 550,00
018   αγροτικά κτήρια 1 1 80,00
019   μάντρα (mandıra) 1 1 80,00
020   χαμάμ (hamam) 1 1 1.500,00
021   αποθήκη (mahzen) 6 10 3.965,00
022   άλλο κατάστημα (diğer mağaza) 1 2 1.000,00
023   κατάστημα (mağaza) 4 5 2.015,00
024   βοηθητικές κατασκευές 1 1 5,00
025   φράκτης (firahti) 1 1 5,00
026   Μύλοι 8 8 4.870,00
027   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 2 370,00
028   Νερόμυλοι 6 6 4.500,00
029   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 5 5 4.000,00
030   χειμερινός μύλος (νερόμυλος) (kış değirmeni) 1 1 500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 93 1.214 28.853,00
002   πρόβατα (agnam) 23 886 6.358,00
003   άλογο (bargi̇r) 19 22 4.200,00
004   φοράδα (kisrak) 12 14 2.800,00
005   αγελάδα (inek) 13 24 2.600,00
006   μουλάρι (katir) 22 23 11.400,00
007   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 1 1 500,00
008   αίγες (keçi̇) 4 135 1.080,00
009   βόδι (öküz) 11 19 2.375,00
010   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 105 840,00
011   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 105 840,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 10, 2020, 3:31 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λεμεσός. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5792/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό