Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5793
UUID βάσης δεδομένων: 07d90a5d-3455-4d95-a27c-f1bed842a251
Όνομα: Αγία Νάπα, ενορία Λεμεσού
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Napa
Κατηγορία: μαχαλάς [πόλης] (mahalle [kasaba])
Διοικητική υπαγωγή: Kasaba-i Limason
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agia Napa, quarter in Limassol
Αγία Νάπα, ενορία Λεμεσού
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Agia Napa
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 159.478,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
38.855,0 17.436,0 74.795,0 28.392,0
24,4% 10,9% 46,9% 17,8%
Γενικά στατιστικά
Kasaba-i Limason:
112,00
169,00
66,3%
Kasaba-i Limason:
1,00
4,00
25,0%
Kasaba-i Limason:
160,00
231,00
69,3%
Kasaba-i Limason:
161,00
236,00
68,2%
Kasaba-i Limason:
173,00
238,00
72,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Kasaba-i Limason:
2.419,50
2.854,25
84,8%
Γαίες (αξία)
Kasaba-i Limason:
38.855,00
46.677,00
83,2%
Kasaba-i Limason:
137,00
185,00
74,1%
Kasaba-i Limason:
250,00
350,00
71,4%
Kasaba-i Limason:
1.711,00
2.335,00
73,3%
Kasaba-i Limason:
36,00
106,00
34,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Kasaba-i Limason:
17.436,00
23.741,00
73,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Kasaba-i Limason:
74.795,00
97.415,00
76,8%
Kasaba-i Limason:
75,00
101,00
74,3%
Ζώα (αριθμός)
Kasaba-i Limason:
556,00
662,00
84,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Kasaba-i Limason:
28.392,00
35.756,00
79,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Kasaba-i Limason:
159.478,00
203.589,00
78,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Σάββας γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Νάπα, ενορία Λεμεσού 150,00
Μονόχειρας Γιωρκής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Νάπα, ενορία Λεμεσού 1.433,50
Γιωρκάτζ̆ης γιος του Τζοβάν
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Νάπα, ενορία Λεμεσού 350,00
Χαραλαμπής γιος του Χατζή Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Νάπα, ενορία Λεμεσού 1.585,00
Γιος του Φίλιππου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Νάπα, ενορία Λεμεσού 1.680,00
Γιωρκής γιος του Νικολή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Νάπα, ενορία Λεμεσού 1.350,00
Γαβριήλ γιος του Κεφάλα Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Νάπα, ενορία Λεμεσού 462,00
Λαμπριανός γιος του Χατζή Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Νάπα, ενορία Λεμεσού 950,00
Γιωρκάτζ̆ης Σιδερής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Νάπα, ενορία Λεμεσού 150,00
Κυριάκος
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Νάπα, ενορία Λεμεσού 950,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 173 2.419,50 38.855,00
002   γη με βλάστηση 119 877,50 25.287,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 3 3,50 175,00
004   καλλιέργειες μουριάς 3 3,50 175,00
005   αρδευόμενος κήπος με μουριές (dutlu sulu bağçe) 1 0,50 25,00
006   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dut bağçesi ma dolab) 1 2,00 100,00
007   κήπος με μουριές (bağçe dutlu) 1 1,00 50,00
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 77 605,50 19.595,00
009   καπνά 1 3,00 45,00
010   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 1 3,00 45,00
011   βαμβάκι 3 41,00 515,00
012   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 1 2,00 30,00
013   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 38,00 470,00
014   αρδευόμενο αγροτεμάχιο βαμβακιού (sulu penbe tarlası) 1 1,00 15,00
015   αμπέλι 66 557,00 18.895,00
016   αμπελώνας (bağ yeri) 1 5,00 150,00
017   αμπέλι (bağ) 65 552,00 18.745,00
018   δημητριακά 7 4,50 140,00
019   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 7 4,50 140,00
020   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 39 268,50 5.517,50
021   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe ma' dolap) 5 5,50 275,00
022   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe maa dolab) 3 2,00 100,00
023   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 18 25,25 767,50
024   κήπος (bağçe) 5 6,75 220,00
025   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 1,00 15,00
026   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 4 24,00 1.200,00
027   οπωρώνας με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (meyveli ve dolaplı bağçe) 1 2,00 100,00
028   αγροτεμάχιο (tarla) 2 15,00 105,00
029   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 3 189,00 2.835,00
030   άλλη χρήση γης 24 345,00 5.180,50
031   αλώνι (harman) 2 2,00 40,00
032   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 10 4,00 50,50
033   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 12 339,00 5.090,00
034   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 30 1.197,00 8.387,00
035   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 30 1.197,00 8.387,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 137 1.711 17.436,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 75 867 12.605,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 28 491 7.005,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 5 75,00
005   ελιά (zeytun 2) 41 363 5.445,00
006   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 5 8 80,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 9 74 395,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 7 69 370,00
009   αμυγδαλιά (badem 2) 2 5 25,00
010   καρυδιά 21 73 730,00
011   καρυδιές (şecer-i ceviz) 2 2 20,00
012   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 15 65 650,00
013   καρυδιά (ceviz 2) 4 6 60,00
014   χαρουπιές 32 697 3.706,00
015   χαρουπιά (harub 2) 32 697 3.706,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 250 36 74.795,00
002   σπίτι (hane) 160 1 38.055,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 31 0 4.920,00
004   άλλο σπίτι (hane-i diğer) 2 0 220,00
005   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 3 0 350,00
006   σπίτια σε τσιφλίκια (çiftlik haneleri) 2 0 1.350,00
007   σπίτι εξ ημισείας (nısf-ı hane) 1 0 325,00
008   άλλο επίκοινο σπίτι (diğer müşterek hane) 1 0 200,00
009   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 28 2 9.480,00
010   καφενείο (kahve dükkani) 1 0 1.500,00
011   καφενείο (kahve hane) 1 0 1.500,00
012   κατάστημα εξ ημισείας (nısf-ı dükkan) 2 0 300,00
013   αγροτικά κτήρια 3 3 1.225,00
014   μάντρα (mandıra) 1 0 150,00
015   άλλος ληνός (πατητήρι) (diğer şırahane) 2 3 1.075,00
016   τμήμα κτηρίου 18 12 6.750,00
017   δωμάτιο 18 12 6.750,00
018   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 18 12 6.750,00
019   αποθήκη (mahzen) 37 15 17.825,00
020   άλλο κατάστημα (diğer mağaza) 1 1 350,00
021   κατάστημα (mağaza) 27 9 14.425,00
022   κατάστημα εξ ημισείας (nısf-ı mağaza) 2 1 500,00
023   επίκοινο κατάστημα (müşterek mağaza) 1 0 250,00
024   επίκοινο κατάστημα (diğer müşterek mağaza) 1 0 250,00
025   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 2 10,00
026   κυψέλη (ari kovani) 1 2 10,00
027   Μύλοι 3 1 1.450,00
028   Νερόμυλοι 3 1 1.450,00
029   άλλος εξ ημισείας νερόμυλος (diğer nısf-ı su değirmeni) 1 1 450,00
030   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 2 0 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 64 539 24.142,00
002   πρόβατα (agnam) 8 389 3.112,00
003   άλογο (bargi̇r) 16 26 5.250,00
004   φοράδα (kisrak) 11 19 3.850,00
005   αγελάδα (inek) 12 30 2.725,00
006   δαμαλάκι (dana) 3 4 125,00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 3 4 125,00
008   μουλάρι (katir) 18 23 11.200,00
009   ηλικιωμένο μουλάρι (koca katır) 1 1 400,00
010   αίγες (keçi̇) 3 60 480,00
011   βόδι (öküz) 7 11 1.375,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάρτιος 27, 2022, 9:30 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αγία Νάπα, ενορία Λεμεσού. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5793/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό