Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5794
UUID βάσης δεδομένων: 4129b195-be37-489a-ba0d-d991ed633f0a
Όνομα: Katholiki
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kaholici
Κατηγορία: μαχαλάς [πόλης] (mahalle [kasaba])
Διοικητική υπαγωγή: Kasaba-i Limason
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Katholiki
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 39.517,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
7.043,5 5.715,0 19.745,0 7.014,0
17,8% 14,5% 50,0% 17,7%
Γενικά στατιστικά
Kasaba-i Limason:
41,00
169,00
24,3%
Kasaba-i Limason:
1,00
4,00
25,0%
Kasaba-i Limason:
50,00
231,00
21,6%
Kasaba-i Limason:
54,00
236,00
22,9%
Kasaba-i Limason:
57,00
238,00
23,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Kasaba-i Limason:
361,50
2.854,25
12,7%
Γαίες (αξία)
Kasaba-i Limason:
7.043,50
46.677,00
15,1%
Kasaba-i Limason:
41,00
185,00
22,2%
Kasaba-i Limason:
82,00
350,00
23,4%
Kasaba-i Limason:
570,00
2.335,00
24,4%
Kasaba-i Limason:
55,00
106,00
51,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Kasaba-i Limason:
5.715,00
23.741,00
24,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Kasaba-i Limason:
19.745,00
97.415,00
20,3%
Kasaba-i Limason:
24,00
101,00
23,8%
Ζώα (αριθμός)
Kasaba-i Limason:
104,00
662,00
15,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Kasaba-i Limason:
7.014,00
35.756,00
19,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Kasaba-i Limason:
39.517,50
203.589,00
19,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γιάννης γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Katholiki 1.595,00
Αντωνής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Katholiki 1.122,50
Δημήτρης
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Katholiki 462,50
Ξυλουργός Θεοδόσης
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Katholiki 110,00
Ροδίτης Γιάννης
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Katholiki 775,00
Χρίστος γιος του Χατζή Χρίστου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Katholiki 155,00
Χατζή Γιωρκής γιος του Χατζή Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Katholiki 350,00
Γιωρκής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Katholiki 1.555,00
Γυναίκα του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Katholiki 110,00
Νικολής γιος του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Katholiki 1.044,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 57 361,50 7.043,50
002   γη με βλάστηση 37 172,75 5.687,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 6,75 450,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 6,75 450,00
005   κήπος με μουριές και αλακάτι (bağçe dutlu ma' dolap) 1 0,75 150,00
006   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dutlu bağçe ma' dolap) 1 6,00 300,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 24 129,00 4.080,00
008   αμπέλι 23 128,00 4.050,00
009   αμπέλι (bağ) 23 128,00 4.050,00
010   δημητριακά 1 1,00 30,00
011   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 1,00 30,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 11 37,00 1.157,50
013   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe ma' dolap) 3 8,00 400,00
014   μερίδιο αγροτεμαχίου (hisse-i tarla) 3 20,00 300,00
015   κήπος (bağçe) 1 1,00 50,00
016   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 1 0,75 150,00
017   αγροτεμάχιο (tarla) 1 3,00 45,00
018   άλλος κήπος με καρπούς και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (diğer meyve bağçesi ma' dolap) 1 4,00 200,00
019   αρδευόμενος κήπος (bağçe-i sulu) 1 0,25 12,50
020   άλλη χρήση γης 10 15,75 261,00
021   αλώνι (harman) 5 5,00 100,00
022   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 4 2,75 41,00
023   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 8,00 120,00
024   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 10 173,00 1.095,00
025   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 10 173,00 1.095,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 41 570 5.715,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 23 267 3.995,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 16 241 3.615,00
004   ελιά (zeytun 2) 7 26 380,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 3 15,00
006   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 3 15,00
007   καρυδιά 2 2 20,00
008   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 2 2 20,00
009   χαρουπιές 14 298 1.685,00
010   χαρουπιά (harub 2) 4 100 615,00
011   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 10 198 1.070,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 82 55 19.745,00
002   σπίτι (hane) 65 41 13.890,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 20 12 2.675,00
004   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 1 0 50,00
005   άλλο σπίτι με κήπο (diğer hane ma' bağçe) 1 1 1.000,00
006   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 7 10 2.660,00
007   άλλο ερειπωμένο κατάστημα (diğer harabe dükkan) 1 2 250,00
008   τμήμα κτηρίου 3 0 1.080,00
009   δωμάτιο 3 0 1.080,00
010   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 3 0 1.080,00
011   αποθήκη (mahzen) 5 1 1.855,00
012   κατάστημα (mağaza) 5 1 1.855,00
013   βυρσοδεψείο (debbağhane) 1 1 250,00
014   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 2 10,00
015   κυψέλη (ari kovani) 1 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 21 101 6.264,00
002   πρόβατα (agnam) 5 83 664,00
003   άλογο (bargi̇r) 4 5 1.000,00
004   φοράδα (kisrak) 3 4 800,00
005   άλογο αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolap bargiri) 1 1 200,00
006   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
007   μουλάρι (katir) 7 8 4.000,00
008   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 1 2 1.000,00
009   βόδι (öküz) 4 4 500,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 15, 2021, 7:57 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Katholiki. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5794/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό