Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5796
UUID βάσης δεδομένων: 8566d01c-f725-4b48-b4e0-bde26d35e3df
Όνομα: Κλωνάρι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kilonari
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Klonari
Κλωνάρι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Klonari
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 10.898,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
3.663,5 4.140,0 1.895,0 1.200,0
33,6% 38,0% 17,4% 11,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
11,00
1.271,00
0,9%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
12,00
1.473,00
0,8%
Καζάς Λεμεσού:
12,00
1.481,00
0,8%
Καζάς Λεμεσού:
37,00
3.362,00
1,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
168,75
24.918,75
0,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
3.663,50
513.357,50
0,7%
Καζάς Λεμεσού:
21,00
2.215,00
0,9%
Καζάς Λεμεσού:
16,00
2.155,00
0,7%
Καζάς Λεμεσού:
344,00
23.886,00
1,4%
Καζάς Λεμεσού:
7,00
814,00
0,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
4.140,00
225.086,00
1,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.895,00
415.120,00
0,5%
Καζάς Λεμεσού:
7,00
939,00
0,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
7,00
4.790,00
0,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.200,00
205.427,00
0,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
10.898,50
1.358.990,50
0,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κλωνάρι 2.635,00
Αναστάσης γιος του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κλωνάρι 640,00
Θεόδωρος γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κλωνάρι 2.325,00
Γυναίκα του Θεόδωρου γιου του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κλωνάρι 40,00
Δημήτρης γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κλωνάρι 1.145,00
Μάρκος γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κλωνάρι 1.308,50
Χριστοφής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κλωνάρι 1.690,00
Αναστάσης γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κλωνάρι 440,00
Μάρκος
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κλωνάρι 172,50
Κυριακός αδελφός του Μάρκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κλωνάρι 172,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 37 168,75 3.663,50
002   γη με βλάστηση 26 95,25 3.223,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 18 80,25 2.708,50
004   βαμβάκι 2 1,25 18,50
005   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 1 0,25 3,50
006   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονη άρδευση (su basar pembe tarlası) 1 1,00 15,00
007   αμπέλι 16 79,00 2.690,00
008   αμπέλι (bağ) 16 79,00 2.690,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 8 15,00 515,00
010   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 3 2,25 90,00
011   κήπος (bağçe) 3 3,25 130,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 1 9,00 270,00
013   αρδευόμενος κήπος (bağçe-i sulu) 1 0,50 25,00
014   άλλη χρήση γης 5 6,50 105,00
015   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 4 3,50 60,00
016   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 3,00 45,00
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 6 67,00 335,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 6 67,00 335,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 21 344 4.140,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 12 316 4.000,00
003   ελιές κήπου (zeytun-ı bağ eşcarı) 1 40 600,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 7 118 1.280,00
005   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 1 50 500,00
006   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 3 108 1.620,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 4 9 45,00
008   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 1 1 5,00
009   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 3 8 40,00
010   χαρουπιές 5 19 95,00
011   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 5 19 95,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 16 7 1.895,00
002   σπίτι (hane) 12 4 1.300,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 0 250,00
004   τμήμα κτηρίου 2 1 220,00
005   δωμάτιο 2 1 220,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 2 1 220,00
007   Μύλοι 2 2 375,00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 75,00
009   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 4 4 450,00
002   αγελάδα (inek) 2 2 200,00
003   βόδι (öküz) 2 2 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κλωνάρι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5796/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό