Όνομα: Παρεκκλησιά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Balyokilisa
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Parekklisia
Παρεκκλησιά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Parakklisha
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 6.952,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1.963,5 1.904,0 2.095,0 1.475,0
28,2% 27,4% 30,1% 21,2%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
12,00
1.271,00
0,9%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
14,00
1.473,00
1,0%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
62,00
1,6%
Καζάς Λεμεσού:
49,00
3.362,00
1,5%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λεμεσού:
64,25
12.630,25
0,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
1.963,50
248.168,50
0,8%
Καζάς Λεμεσού:
27,00
2.215,00
1,2%
Καζάς Λεμεσού:
39,00
2.155,00
1,8%
Καζάς Λεμεσού:
123,00
12.125,00
1,0%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
228,00
0,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.904,00
126.227,00
1,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.095,00
170.962,50
1,2%
Καζάς Λεμεσού:
12,00
939,00
1,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
128,00
3.618,00
3,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.475,00
78.924,00
1,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
6.952,50
592.117,00
1,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μιχαήλ γιος του Σολωμού
Παρεκκλησιά 1.171,50
Κυριάκος γιος του Κωνσταντή
Παρεκκλησιά 825,00
Λουίζος γιος του Κωνσταντή
Παρεκκλησιά 2.110,00
Χριστοφής γιος του Μάρκου
Παρεκκλησιά 905,00
Ανδρέας γιος του Μάρκου
Παρεκκλησιά 455,00
Παπά Αντωνής γιος του Κυριάκου
Παρεκκλησιά 352,50
Σάββας γιος του Γιαννή
Παρεκκλησιά 383,50
Κωνσταντής γιος του Κωνσταντή
Παρεκκλησιά 965,00
Σταυρινός Κυριάκος
Παρεκκλησιά 197,50
Αλεξάνδρα κόρη του Παρασκευά
Παρεκκλησιά 259,25
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 49 85,50 2.358,50
002   γη με βλάστηση 21 20,75 837,50
003   9 15,00 600,00
004   βαμβάκι 6 5,00 200,00
005   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 5 4,00 160,00
006   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 1,00 40,00
007   αμπέλι 2 5,00 350,00
008   αμπέλι (bağ) 2 5,00 350,00
009   δημητριακά 1 5,00 50,00
010   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 5,00 50,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 12 5,75 237,50
012   κήπος (bağçe) 10 3,25 162,50
013   αγροτεμάχιο (tarla) 2 2,50 75,00
014   15 2,75 56,00
015   αλώνι (harman) 6 1,00 20,00
016   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 8 0,75 11,00
017   μάντρα (mandira) 1 1,00 25,00
018   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 13 62,00 1.465,00
019   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 13 62,00 1.465,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 27 185 2.034,00
002   ελιές 13 116 1.675,00
003   πεδινές (ήμερες) ελιές (ova zeytini eşcarı) 1 7 105,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2 13 130,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 10 96 1.440,00
006   Σύνολο αμυγδαλιών 5 4 20,00
007   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 2 1 5,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 3 3 15,00
009   χαρουπιές 9 65 339,00
010   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 9 65 339,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 39 2 2.095,00
002   σπίτι (hane) 38 1 1.695,00
003   Μύλοι 1 1 400,00
004   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 400,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 12 130 1.675,00
002   πρόβατα (agnam) 3 95 760,00
003   αγελάδα (inek) 4 3 300,00
004   αίγες (keçi̇) 1 30 240,00
005   βόδι (öküz) 4 2 375,00
006   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 2 1 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Παρεκκλησιά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5797/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό