Όνομα: Παλόδεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Palodya
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Palodeia
Παλόδεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Palodhia
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Επισκοπής
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 2.960,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
960,0 1.300,0 400,0 475,0
32,4% 43,9% 13,5% 16,0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Επισκοπής:
7,00
548,00
1,3%
Καζάς Επισκοπής:
1,00
26,00
3,8%
Καζάς Επισκοπής:
9,00
631,00
1,4%
Καζάς Επισκοπής:
1,00
29,00
3,4%
Καζάς Επισκοπής:
12,00
1.222,00
1,0%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Επισκοπής:
117,00
6.442,91
1,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Επισκοπής:
960,00
116.931,00
0,8%
Καζάς Επισκοπής:
14,00
695,00
2,0%
Καζάς Επισκοπής:
11,00
768,00
1,4%
Καζάς Επισκοπής:
175,00
3.567,00
4,9%
Καζάς Επισκοπής:
11,00
502,00
2,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
1.300,00
26.261,00
5,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
400,00
75.084,00
0,5%
Καζάς Επισκοπής:
6,00
563,00
1,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Επισκοπής:
1,00
2.748,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
475,00
50.798,00
0,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
2.960,00
260.954,00
1,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Εξισλαμισθείς Yusuf
Παλόδεια 260,00
Yoakim γιος του Σάββα
Παλόδεια 815,00
Ζαχαρίας γιος του παπά Χριστόδουλου
Παλόδεια 725,00
Νικόλας γιος του Ζαχαρία
Παλόδεια 565,00
Γυναίκα του Νικόλα γιου του Ζαχαρία
Παλόδεια 60,00
Μιχαήλ γιος του Ζαχαρία
Παλόδεια 285,00
Γυναίκα του Μιχαήλ γιου του Ζαχαρία
Παλόδεια 50,00
Αντωνής γιος του Καρά Νικολού
Παλόδεια 1.125,00
Karye-i mezkurenin kenisesinin emlakı
Παλόδεια 475,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 12 117,00 960,00
002   γη με βλάστηση 1 6,00 240,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 6,00 240,00
004   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 6,00 240,00
005   4 3,00 60,00
006   αλώνι (harman) 4 3,00 60,00
007   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 7 108,00 660,00
008   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 7 108,00 660,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 14 195 1.300,00
002   ελιές 6 30 465,00
003   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 6 30 465,00
004   χαρουπιές 8 165 835,00
005   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 8 165 835,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 11 12 550,00
002   σπίτι (hane) 9 1 400,00
003   1 10 50,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 10 50,00
005   Μύλοι 1 1 100,00
006   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 100,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 6 3 475,00
002   αγελάδα (inek) 2 1 100,00
003   βόδι (öküz) 4 2 375,00
004   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 3 1 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Παλόδεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5798/ στις 29/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό