Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5798
UUID βάσης δεδομένων: 1efac4e9-826c-41c5-9771-a9c22384ab49
Όνομα: Παλόδεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Palodya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Επισκοπής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Palodeia
Παλόδεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Palodhia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 4.360,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.100,0 1.440,0 745,0 1.075,0
25,2% 33,0% 17,1% 24,7%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Επισκοπής:
7,00
548,00
1,3%
Καζάς Επισκοπής:
1,00
27,00
3,7%
Καζάς Επισκοπής:
9,00
632,00
1,4%
Καζάς Επισκοπής:
9,00
634,00
1,4%
Καζάς Επισκοπής:
12,00
1.222,00
1,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Επισκοπής:
139,00
11.393,16
1,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Επισκοπής:
1.100,00
194.111,00
0,6%
Καζάς Επισκοπής:
14,00
695,00
2,0%
Καζάς Επισκοπής:
11,00
768,00
1,4%
Καζάς Επισκοπής:
211,00
6.931,00
3,0%
Καζάς Επισκοπής:
17,00
1.061,00
1,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
1.440,00
50.422,00
2,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
745,00
134.414,00
0,6%
Καζάς Επισκοπής:
6,00
563,00
1,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Επισκοπής:
6,00
3.507,00
0,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
1.075,00
133.791,00
0,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
4.360,00
512.738,00
0,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Εξισλαμισθείς Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Παλόδεια 260,00
Yoakim γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλόδεια 815,00
Ζαχαρίας γιος του παπά Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλόδεια 725,00
Νικόλας γιος του Ζαχαρία
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλόδεια 565,00
Γυναίκα του Νικόλα γιου του Ζαχαρία
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλόδεια 60,00
Μιχαήλ γιος του Ζαχαρία
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλόδεια 285,00
Γυναίκα του Μιχαήλ γιου του Ζαχαρία
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλόδεια 50,00
Αντωνής γιος του Καρά Νικολού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλόδεια 1.125,00
Εκκλησία του χωριού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλόδεια 475,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 12 139,00 1.100,00
002   γη με βλάστηση 1 6,00 240,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 6,00 240,00
004   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 6,00 240,00
005   άλλη χρήση γης 4 5,00 100,00
006   αλώνι (harman) 4 5,00 100,00
007   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 7 128,00 760,00
008   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 7 128,00 760,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 14 211 1.440,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 6 36 555,00
003   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 6 36 555,00
004   χαρουπιές 8 175 885,00
005   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 8 175 885,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 11 17 745,00
002   σπίτι (hane) 9 6 595,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 10 50,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 10 50,00
005   Μύλοι 1 1 100,00
006   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 100,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 3 3 325,00
002   αγελάδα (inek) 2 2 200,00
003   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Παλόδεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5798/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό