Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5799
UUID βάσης δεδομένων: 7a46d819-7816-42bd-924d-bf5ec3b7b716
Όνομα: Πάνω Πολεμίδια (τα)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Pano Polemidya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Επισκοπής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Pano Polemidia
Πάνω Πολεμίδια (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Pano Polemidia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 11.527,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.750,0 2.493,0 3.900,0 3.384,0
15,2% 21,6% 33,8% 29,4%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Επισκοπής:
10,00
548,00
1,8%
Καζάς Επισκοπής:
0,00
27,00
0,0%
Καζάς Επισκοπής:
17,00
632,00
2,7%
Καζάς Επισκοπής:
17,00
634,00
2,7%
Καζάς Επισκοπής:
23,00
1.222,00
1,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Επισκοπής:
190,50
11.393,16
1,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Επισκοπής:
1.750,00
194.111,00
0,9%
Καζάς Επισκοπής:
19,00
695,00
2,7%
Καζάς Επισκοπής:
21,00
768,00
2,7%
Καζάς Επισκοπής:
353,00
6.931,00
5,1%
Καζάς Επισκοπής:
20,00
1.061,00
1,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
2.493,00
50.422,00
4,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
3.900,00
134.414,00
2,9%
Καζάς Επισκοπής:
15,00
563,00
2,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Επισκοπής:
160,00
3.507,00
4,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
3.384,00
133.791,00
2,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
11.527,00
512.738,00
2,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Salih
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Πολεμίδια (τα) 40,00
Mehmed γιος του Emir Ahmed
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Πολεμίδια (τα) 1.172,00
Γυναίκα του Mehmed γιου του Emir Ahmed
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Πολεμίδια (τα) 110,00
Mehmed γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Πολεμίδια (τα) 60,00
Osman αδελφός του Mehmed γιου του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Πολεμίδια (τα) 60,00
Ahmed αδελφός του Mehmed γιου του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Πολεμίδια (τα) 59,00
Hüseyin γιος του Salih
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Πολεμίδια (τα) 69,00
Mehmed γιος του Emir Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Πολεμίδια (τα) 2.075,00
Αδελφός του Mehmed γιου του Emir Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Πολεμίδια (τα) 285,00
Hasan γιος του Emir Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Πολεμίδια (τα) 525,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 23 190,50 1.750,00
002   γη με βλάστηση 6 47,50 835,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 47,50 835,00
004   αγροτεμάχιο (tarla) 4 27,50 535,00
005   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 2 20,00 300,00
006   άλλη χρήση γης 8 12,00 210,00
007   αλώνι (harman) 6 6,00 120,00
008   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 2 6,00 90,00
009   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 9 131,00 705,00
010   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 9 131,00 705,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 19 353 2.493,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 8 55 810,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 4 26 390,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 3 30,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 3 26 390,00
006   χαρουπιές 11 298 1.683,00
007   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 11 298 1.683,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 21 20 3.900,00
002   σπίτι (hane) 17 16 1.250,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 30,00
004   Μύλοι 4 4 2.650,00
005   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
006   Νερόμυλοι 3 3 2.350,00
007   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 3 3 2.350,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 12 157 2.634,00
002   πρόβατα (agnam) 3 108 864,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
005   αγελάδα (inek) 4 5 500,00
006   μουλάρι (katir) 1 1 500,00
007   αίγες (keçi̇) 1 40 320,00
008   βόδι (öküz) 2 2 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 14, 2021, 1:43 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πάνω Πολεμίδια (τα). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5799/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό