Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5800
UUID βάσης δεδομένων: 04332282-5d8c-474a-8960-5defd5cfb744
Όνομα: Κάτω Πολεμίδια (τα)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kado Polamidya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Επισκοπής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kato Polemidia
Κάτω Πολεμίδια (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kato Polemidia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 33.403,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
8.267,0 6.790,0 6.445,0 11.901,0
24,7% 20,3% 19,3% 35,6%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Επισκοπής:
48,00
548,00
8,8%
Καζάς Επισκοπής:
2,00
27,00
7,4%
Καζάς Επισκοπής:
53,00
632,00
8,4%
Καζάς Επισκοπής:
55,00
634,00
8,7%
Καζάς Επισκοπής:
77,00
1.222,00
6,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Επισκοπής:
900,75
11.393,16
7,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Επισκοπής:
8.267,00
194.111,00
4,3%
Καζάς Επισκοπής:
70,00
695,00
10,1%
Καζάς Επισκοπής:
52,00
768,00
6,8%
Καζάς Επισκοπής:
964,00
6.931,00
13,9%
Καζάς Επισκοπής:
47,00
1.061,00
4,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
6.790,00
50.422,00
13,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
6.445,00
134.414,00
4,8%
Καζάς Επισκοπής:
53,00
563,00
9,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Επισκοπής:
265,00
3.507,00
7,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
11.901,00
133.791,00
8,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
33.403,00
512.738,00
6,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Derviş γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Πολεμίδια (τα) 1.595,00
Hüseyin γιος του Μπαλή Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Πολεμίδια (τα) 1.720,00
Γυναίκα του Derviş Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Πολεμίδια (τα) 555,00
Derviş Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Πολεμίδια (τα) 0,00
Hüseyin γιος του Yahya
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Πολεμίδια (τα) 175,00
Mehmed γιος του Μπαλή Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Πολεμίδια (τα) 728,00
Ali γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Πολεμίδια (τα) 335,00
Hüseyin Καραμανίδης
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Πολεμίδια (τα) 60,00
İbrahim γιος του Yahya
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Πολεμίδια (τα) 685,00
Mehmed Ali γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Πολεμίδια (τα) 270,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 77 900,75 8.267,00
002   γη με βλάστηση 13 143,50 4.035,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 7 58,00 2.290,00
004   αμπέλι 7 58,00 2.290,00
005   αμπέλι (bağ) 7 58,00 2.290,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 85,50 1.745,00
007   κήπος (bağçe) 1 2,50 100,00
008   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 3,00 45,00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 1 5,00 100,00
010   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarlası) 1 5,00 100,00
011   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 2 70,00 1.400,00
012   άλλη χρήση γης 30 27,25 537,00
013   αλώνι (harman) 20 20,00 405,00
014   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 5 1,75 37,00
015   μάντρα (mandira) 1 1,00 20,00
016   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 4 4,50 75,00
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 34 730,00 3.695,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 34 730,00 3.695,00
019   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 1 1,00 50,00
020   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 1 1,00 50,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 70 964 6.790,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 32 112 1.680,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 2 3 45,00
004   ορεινές (άγριες) ελιές (eşcar-ı zeytun dağı) 1 5 75,00
005   ελιά (şecer-i zeytun) 1 1 15,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 11 54 810,00
007   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 17 49 735,00
008   καρυδιά 1 1 10,00
009   καρυδιές (ceviz eşcarı) 1 1 10,00
010   χαρουπιές 37 851 5.100,00
011   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 34 835 5.004,00
012   χαρουπιές (harub eşcarı) 3 16 96,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 52 47 6.445,00
002   σπίτι (hane) 47 43 4.685,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 3 3 340,00
004   ερειπωμένο σπίτι (hane-i virane) 1 1 50,00
005   τμήμα κτηρίου 2 1 410,00
006   δωμάτιο 2 1 410,00
007   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 2 1 410,00
008   Μύλοι 3 3 1.350,00
009   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 2 350,00
010   Νερόμυλοι 1 1 1.000,00
011   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 41 253 8.901,00
002   πρόβατα (agnam) 9 167 1.336,00
003   άλογο (bargi̇r) 11 13 2.600,00
004   φοράδα (kisrak) 8 10 2.000,00
005   άλογο για αλώνισμα (harman bargiri) 1 1 200,00
006   αγελάδα (inek) 4 4 400,00
007   μουλάρι (katir) 7 7 3.250,00
008   κουτσό μουλάρι (topal katır) 1 1 350,00
009   αίγες (keçi̇) 2 30 240,00
010   βόδι (öküz) 7 7 875,00
011   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 25 200,00
012   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 25 200,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 21, 2020, 7:35 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κάτω Πολεμίδια (τα). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5800/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό