Όνομα: Ασώματος (Λεμεσού)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Asomato
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Asomatos (Lemesou)
Ασώματος (Λεμεσού)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Asomatos
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Επισκοπής
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 6.117,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
2.020,0 397,0 815,0 3.085,0
33,0% 6,5% 13,3% 50,4%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Επισκοπής:
7,00
548,00
1,3%
Καζάς Επισκοπής:
1,00
26,00
3,8%
Καζάς Επισκοπής:
9,00
631,00
1,4%
Καζάς Επισκοπής:
1,00
29,00
3,4%
Καζάς Επισκοπής:
18,00
1.222,00
1,5%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Επισκοπής:
343,75
6.442,91
5,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Επισκοπής:
2.020,00
116.931,00
1,7%
Καζάς Επισκοπής:
5,00
695,00
0,7%
Καζάς Επισκοπής:
9,00
768,00
1,2%
Καζάς Επισκοπής:
55,00
3.567,00
1,5%
Καζάς Επισκοπής:
3,00
502,00
0,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
397,00
26.261,00
1,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
815,00
75.084,00
1,1%
Καζάς Επισκοπής:
15,00
563,00
2,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Επισκοπής:
119,00
2.748,00
4,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
3.085,00
50.798,00
6,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
6.117,00
260.954,00
2,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Abdullah γιος του Hüseyin
Ασώματος (Λεμεσού) 2.150,00
Γυναίκα του Abdullah γιου του Hüseyin
Ασώματος (Λεμεσού) 40,00
Yusuf γιος του Hüseyin
Ασώματος (Λεμεσού) 3.120,00
Γυναίκα του Yusuf γιου του Hüseyin
Ασώματος (Λεμεσού) 95,00
Ahmed γιος του Ali
Ασώματος (Λεμεσού) 832,00
Yusuf γιος του Mustafa
Ασώματος (Λεμεσού) 240,00
Uzun Αντωνής
Ασώματος (Λεμεσού) 1.375,00
Λευτέρης γιος του παπά Γιαννή
Ασώματος (Λεμεσού) 50,00
Karye-i mezkurenin kenisesinin emlakı
Ασώματος (Λεμεσού) 135,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 18 371,75 2.210,00
002   γη με βλάστηση 4 39,00 430,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,50 25,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,50 25,00
005   αρδευόμενος κήπος με μουριές (sulu dut bağçesi) 1 0,50 25,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 38,50 405,00
007   ιδιωτικό χωράφι με άφθονο νερό (su basar hassa tarla) 2 38,00 380,00
008   αρδευόμενος κήπος (bağçe-i sulu) 1 0,50 25,00
009   άλλη χρήση γης 8 38,75 410,00
010   αλώνι (harman) 2 1,00 20,00
011   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 0,25 5,00
012   μάντρα (mandira) 1 1,00 20,00
013   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 4 36,50 365,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 6 294,00 1.370,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 6 294,00 1.370,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 5 57 397,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 3 15 185,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 8 80,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 2 30,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 5 75,00
006   χαρουπιές 2 42 212,00
007   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 2 42 212,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 9 4 815,00
002   σπίτι (hane) 7 3 810,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 1 5,00
004   κυψέλη (ari kovani) 2 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 15 129 3.385,00
002   άλογο (bargi̇r) 4 6 1.100,00
003   φοράδα (kisrak) 2 4 800,00
004   πουλάρι (tay) 1 1 100,00
005   πουλάρι (tay bargir) 1 1 100,00
006   αγελάδα (inek) 5 9 780,00
007   νεαρός ταύρος (tosun) 1 3 180,00
008   αίγες (keçi̇) 1 30 240,00
009   βόδι (öküz) 4 4 625,00
010   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 3 1 250,00
011   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 80 640,00
012   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 80 640,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ασώματος (Λεμεσού). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5802/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό