Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5803
UUID βάσης δεδομένων: 04fe7abe-5a08-4eff-a813-d4abf684a1b7
Όνομα: Ασγάτα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Azğada
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Asgata
Ασγάτα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Asgata
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 15.996,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
4.560,0 6.097,0 2.950,0 2.389,0
28,5% 38,1% 18,4% 14,9%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
19,00
1.271,00
1,5%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
23,00
1.473,00
1,6%
Καζάς Λεμεσού:
23,00
1.481,00
1,6%
Καζάς Λεμεσού:
60,00
3.362,00
1,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
300,25
24.918,75
1,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
4.560,00
513.357,50
0,9%
Καζάς Λεμεσού:
47,00
2.215,00
2,1%
Καζάς Λεμεσού:
24,00
2.155,00
1,1%
Καζάς Λεμεσού:
605,00
23.886,00
2,5%
Καζάς Λεμεσού:
23,00
814,00
2,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
6.097,00
225.086,00
2,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.950,00
415.120,00
0,7%
Καζάς Λεμεσού:
15,00
939,00
1,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
60,00
4.790,00
1,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.389,00
205.427,00
1,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
15.996,00
1.358.990,50
1,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χριστόδουλος γιος του Λουκά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ασγάτα 899,00
Λευτέρης γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ασγάτα 657,50
Γιαννής γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ασγάτα 432,50
Ανδρέας γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ασγάτα 267,00
Φλουρέντζος γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ασγάτα 297,50
Ιωσήφ γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ασγάτα 710,00
Νικόλας γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ασγάτα 420,00
Δημήτρης γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ασγάτα 475,00
Κωνσταντής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ασγάτα 700,00
Γυναίκα του Κωνσταντή γιου του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ασγάτα 60,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 60 300,25 4.560,00
002   γη με βλάστηση 23 144,25 3.390,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,25 50,00
004   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 1 0,25 50,00
005   μη δενδρώδης καλλιέργεια 13 140,00 3.100,00
006   αμπέλι 12 60,00 2.540,00
007   αμπέλι (bağ) 12 60,00 2.540,00
008   δημητριακά 1 80,00 560,00
009   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 80,00 560,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 9 4,00 240,00
011   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarla) 1 0,50 20,00
012   κήπος (bağçe) 7 3,00 195,00
013   κήπος με άφθονη άρδευση (su basar bağçe) 1 0,50 25,00
014   άλλη χρήση γης 20 16,00 330,00
015   αλώνι (harman) 8 8,00 130,00
016   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 11 6,00 180,00
017   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 2,00 20,00
018   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 17 140,00 840,00
019   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 17 140,00 840,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 47 605 6.097,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 25 328 4.255,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 7 96 1.340,00
004   ορεινές (άγριες) ελιές (dağ zeytun eşcarı) 1 6 60,00
005   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 1 30 300,00
006   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 7 90 900,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 7 86 1.255,00
008   ελιά (zeytun 2) 1 5 25,00
009   ελιές (eşcar-ı zeytun) 1 15 375,00
010   χαρουπιές 22 277 1.842,00
011   χαρουπιά (harub 2) 1 5 25,00
012   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 15 211 1.467,00
013   χαρουπιές (harub eşcarı) 6 61 350,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 24 23 2.950,00
002   σπίτι (hane) 22 21 2.745,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 40,00
004   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 1 5,00
005   κυψέλη (ari kovani) 1 1 5,00
006   Μύλοι 1 1 200,00
007   ελαιόμυλος με μονόχωρο (yağ derğirmeni ma' oda) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 10 55 1.139,00
002   πρόβατα (agnam) 1 8 64,00
003   αγελάδα (inek) 4 4 380,00
004   νεαρός ταύρος (tosun) 1 1 80,00
005   αίγες (keçi̇) 2 40 320,00
006   βόδι (öküz) 3 3 375,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ασγάτα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5803/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό