Όνομα: Αγία Φύλαξις, η
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Fila
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agia Fylaxis
Αγία Φύλαξις, η
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayia Phyla Ayia Phylaxis
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Επισκοπής
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 12.995,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
6.010,0 2.655,0 3.260,0 2.145,0
46,2% 20,4% 25,1% 16,5%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Επισκοπής:
59,00
548,00
10,8%
Καζάς Επισκοπής:
0,00
26,00
0,0%
Καζάς Επισκοπής:
68,00
631,00
10,8%
Καζάς Επισκοπής:
1,00
29,00
3,4%
Καζάς Επισκοπής:
86,00
1.222,00
7,0%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Επισκοπής:
577,75
6.442,91
9,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Επισκοπής:
6.010,00
116.931,00
5,1%
Καζάς Επισκοπής:
103,00
695,00
14,8%
Καζάς Επισκοπής:
72,00
768,00
9,4%
Καζάς Επισκοπής:
361,00
3.567,00
10,1%
Καζάς Επισκοπής:
3,00
502,00
0,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
2.655,00
26.261,00
10,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
3.260,00
75.084,00
4,3%
Καζάς Επισκοπής:
53,00
563,00
9,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Επισκοπής:
43,00
2.748,00
1,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
2.145,00
50.798,00
4,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
12.995,00
260.954,00
5,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γιαννής γιος του Δημήτρη
Αγία Φύλαξις, η 115,00
Νικόλας γιος του Γιάκου
Αγία Φύλαξις, η 970,00
Γιωρκής γιος του Χατζή Χριστοφή
Αγία Φύλαξις, η 1.720,00
Ελαιοπώλης Χριστόδουλος
Αγία Φύλαξις, η 65,00
Γιαννής γιος του Θεοδόση
Αγία Φύλαξις, η 320,00
Γιωρκής γιος του παπά Νικόλα
Αγία Φύλαξις, η 171,00
Χατζή Χριστοφής γιος του παπά
Αγία Φύλαξις, η 1.445,00
Δημήτρης γιος του Χατζή Χριστοφή
Αγία Φύλαξις, η 990,00
Χριστοφής Πεντάσοϊ
Αγία Φύλαξις, η 355,00
Χατζή Γιαννής
Αγία Φύλαξις, η 130,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 86 644,50 6.945,00
002   γη με βλάστηση 14 69,25 1.130,00
003   9 16,75 495,00
004   βαμβάκι 1 2,00 60,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 2,00 60,00
006   αμπέλι 6 14,00 420,00
007   αμπέλι (bağ) 6 14,00 420,00
008   δημητριακά 2 0,75 15,00
009   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 2 0,75 15,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 5 52,50 635,00
011   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 0,50 15,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 3 47,00 470,00
013   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 5,00 150,00
014   22 3,25 55,00
015   αλώνι (harman) 18 1,00 10,00
016   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 2 0,25 5,00
017   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 2 2,00 40,00
018   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 50 572,00 5.760,00
019   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 50 572,00 5.760,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 103 542 4.056,00
002   ελιές 45 104 1.050,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 28 47 470,00
004   πεδινή (ήμερη) ελιά (ova zeytuni) 1 10 100,00
005   ελιά (şecer-i zeytun) 1 1 10,00
006   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 5 22 230,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 3 7 70,00
008   ελιά (zeytun 2) 2 3 30,00
009   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 5 14 140,00
010   Σύνολο αμυγδαλιών 2 2 10,00
011   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 1 1 5,00
012   αμυγδαλιά (badem 2) 1 1 5,00
013   χαρουπιές 56 436 2.996,00
014   χαρουπιά (harub 2) 1 20 120,00
015   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 13 93 738,00
016   χαρουπιές (harub eşcarı) 42 323 2.138,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 72 5 3.625,00
002   σπίτι (hane) 68 1 2.860,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 8 0 470,00
004   1 1 750,00
005   1 1 750,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 750,00
007   3 3 15,00
008   κυψέλη (ari kovani) 3 3 15,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 53 63 2.415,00
002   πρόβατα (agnam) 1 15 120,00
003   άλογο (bargi̇r) 2 2 300,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 150,00
005   άλογο για αλώνισμα (harman bargiri) 1 1 150,00
006   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
007   μουλάρι (katir) 24 3 1.200,00
008   αίγες (keçi̇) 4 40 320,00
009   βόδι (öküz) 21 2 375,00
010   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 18 1 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αγία Φύλαξις, η. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5804/ στις 02/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό