Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5805
UUID βάσης δεδομένων: 2a59accc-15b1-489e-8998-3c500232badd
Όνομα: Ακρούντα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Akruda
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Akrounta
Ακρούντα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Akrounda
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.867,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.442,0 2.870,0 2.340,0 1.215,0
18,3% 36,5% 29,7% 15,4%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
5,00
1.271,00
0,4%
Καζάς Λεμεσού:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Λεμεσού:
5,00
1.473,00
0,3%
Καζάς Λεμεσού:
5,00
1.481,00
0,3%
Καζάς Λεμεσού:
11,00
3.362,00
0,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
139,50
24.918,75
0,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
1.442,00
513.357,50
0,3%
Καζάς Λεμεσού:
11,00
2.215,00
0,5%
Καζάς Λεμεσού:
11,00
2.155,00
0,5%
Καζάς Λεμεσού:
410,00
23.886,00
1,7%
Καζάς Λεμεσού:
12,00
814,00
1,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.870,00
225.086,00
1,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.340,00
415.120,00
0,6%
Καζάς Λεμεσού:
6,00
939,00
0,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
59,00
4.790,00
1,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.215,00
205.427,00
0,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
7.867,00
1.358.990,50
0,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ακρούντα 1.955,00
Yusuf γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ακρούντα 1.115,00
Hasan γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ακρούντα 1.185,00
'Ömer γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ακρούντα 2.302,00
Mustafa γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ακρούντα 1.070,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 11 139,50 1.442,00
002   γη με βλάστηση 5 18,00 540,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 5 18,00 540,00
004   βαμβάκι 5 18,00 540,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονη άρδευση (su basar pembe tarlası) 1 2,00 60,00
006   αρδευόμενο αγροτεμάχιο βαμβακιού (sulu penbe tarlası) 3 15,00 450,00
007   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονο νερό (su basar penbe tarlası) 1 1,00 30,00
008   άλλη χρήση γης 1 0,50 10,00
009   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 0,50 10,00
010   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 5 121,00 892,00
011   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 5 121,00 892,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 11 410 2.870,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 5 110 1.100,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 50 500,00
004   ορεινές (άγριες) ελιές (dağ zeytun eşcarı) 1 20 200,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2 30 300,00
006   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 10 100,00
007   χαρουπιές 6 300 1.770,00
008   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 30 150,00
009   χαρουπιές (harub eşcarı) 5 270 1.620,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 11 12 2.340,00
002   σπίτι (hane) 6 0 945,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 9 45,00
004   κυψέλη (ari kovani) 2 9 45,00
005   Μύλοι 3 3 1.350,00
006   Νερόμυλοι 3 3 1.350,00
007   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 3 3 1.350,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 6 59 1.215,00
002   μουλάρι (katir) 1 1 400,00
003   αίγες (keçi̇) 2 55 440,00
004   βόδι (öküz) 3 3 375,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ακρούντα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5805/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό