Όνομα: Ακρούντα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Akruda
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Akrounta
Ακρούντα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Akrounda
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7,867.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1,442.0 2,870.0 2,340.0 1,215.0
18.3% 36.5% 29.7% 15.4%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
5.00
1,271.00
0.4%
Καζάς Λεμεσού:
0.00
52.00
0.0%
Καζάς Λεμεσού:
5.00
1,473.00
0.3%
Καζάς Λεμεσού:
5.00
1,481.00
0.3%
Καζάς Λεμεσού:
11.00
3,362.00
0.3%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λεμεσού:
139.50
24,918.75
0.6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
1,442.00
513,357.50
0.3%
Καζάς Λεμεσού:
11.00
2,215.00
0.5%
Καζάς Λεμεσού:
11.00
2,155.00
0.5%
Καζάς Λεμεσού:
410.00
23,886.00
1.7%
Καζάς Λεμεσού:
12.00
814.00
1.5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2,870.00
225,086.00
1.3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2,340.00
415,120.00
0.6%
Καζάς Λεμεσού:
6.00
939.00
0.6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
59.00
4,790.00
1.2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1,215.00
205,427.00
0.6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
7,867.00
1,358,990.50
0.6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Hasan
Ακρούντα 1,955.00
Yusuf γιος του Hasan
Ακρούντα 1,115.00
Hasan γιος του Hüseyin
Ακρούντα 1,185.00
'Ömer γιος του Yusuf
Ακρούντα 2,302.00
Mustafa γιος του Hasan
Ακρούντα 1,070.00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 11 139.50 1,442.00
002   γη με βλάστηση 5 18.00 540.00
003   5 18.00 540.00
004   βαμβάκι 5 18.00 540.00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονη άρδευση (su basar pembe tarlası) 1 2.00 60.00
006   αρδευόμενο αγροτεμάχιο βαμβακιού (sulu penbe tarlası) 3 15.00 450.00
007   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονο νερό (su basar penbe tarlası) 1 1.00 30.00
008   1 0.50 10.00
009   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 0.50 10.00
010   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 5 121.00 892.00
011   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 5 121.00 892.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 11 410 2,870.00
002   ελιές 5 110 1,100.00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 50 500.00
004   ορεινές (άγριες) ελιές (dağ zeytun eşcarı) 1 20 200.00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2 30 300.00
006   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 10 100.00
007   χαρουπιές 6 300 1,770.00
008   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 30 150.00
009   χαρουπιές (harub eşcarı) 5 270 1,620.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 11 12 2,340.00
002   σπίτι (hane) 6 0 945.00
003   2 9 45.00
004   κυψέλη (ari kovani) 2 9 45.00
005   Μύλοι 3 3 1,350.00
006   Νερόμυλοι 3 3 1,350.00
007   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 3 3 1,350.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 6 59 1,215.00
002   μουλάρι (katir) 1 1 400.00
003   αίγες (keçi̇) 2 55 440.00
004   βόδι (öküz) 3 3 375.00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ακρούντα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5805/ στις 26/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό