Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5806
UUID βάσης δεδομένων: d2c953c6-c7f9-472b-9053-b0db4f7e9391
Όνομα: Πεντάκωμο
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Pendakomi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Pentakomo
Πεντάκωμο
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Pendakomo
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 20.778,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
5.427,5 5.105,0 3.235,0 7.011,0
26,1% 24,6% 15,6% 33,7%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Πεντάκωμο (Αυτή η εγγραφή) 18.029 86,77%
Asflanyodisa manastırı Asflanyodisa manastırı 2.750 13,23%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
19,00
1.271,00
1,5%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
20,00
1.473,00
1,4%
Καζάς Λεμεσού:
20,00
1.481,00
1,4%
Καζάς Λεμεσού:
64,00
3.362,00
1,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
698,25
24.918,75
2,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
5.427,50
513.357,50
1,1%
Καζάς Λεμεσού:
39,00
2.215,00
1,8%
Καζάς Λεμεσού:
27,00
2.155,00
1,3%
Καζάς Λεμεσού:
660,00
23.886,00
2,8%
Καζάς Λεμεσού:
9,00
814,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
5.105,00
225.086,00
2,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
3.235,00
415.120,00
0,8%
Καζάς Λεμεσού:
34,00
939,00
3,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
271,00
4.790,00
5,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
7.011,00
205.427,00
3,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
20.778,50
1.358.990,50
1,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πεντάκωμο 878,00
Mustafa γιος του Kasım
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πεντάκωμο 1.541,00
Kasım
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πεντάκωμο 0,00
Mustafa γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πεντάκωμο 360,00
Mustafa γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πεντάκωμο 1.255,00
Hüseyin γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πεντάκωμο 991,00
Hüseyin γιος του Kasım
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πεντάκωμο 952,50
Hüseyin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πεντάκωμο 685,00
Hasan γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πεντάκωμο 2.296,00
'Ömer γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πεντάκωμο 720,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 64 698,25 5.427,50
002   γη με βλάστηση 25 68,00 1.017,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 24 48,00 917,50
004   βαμβάκι 15 20,00 592,50
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 12 18,00 532,50
006   άνυδρο αγροτεμάχιο με βαμβάκι (susuz penbe tarlası) 3 2,00 60,00
007   δημητριακά 9 28,00 325,00
008   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 25,00 250,00
009   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 7 2,75 70,00
010   çiftlik hasıllık 1 0,25 5,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 20,00 100,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 1 20,00 100,00
013   άλλη χρήση γης 20 19,25 205,00
014   αλώνι (harman) 18 18,50 185,00
015   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 2 0,75 20,00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 19 611,00 4.205,00
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 19 611,00 4.205,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 39 660 5.105,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 20 314 3.140,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 10 96 960,00
004   ορεινή (άγρια) και πεδινή (ήμερη) ελιά (dağ ve ova zeytuni) 1 120 1.200,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 28 280,00
006   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 7 70 700,00
007   χαρουπιές 19 346 1.965,00
008   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 1 5,00
009   χαρουπιές (harub eşcarı) 18 345 1.960,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 27 9 3.235,00
002   σπίτι (hane) 21 0 3.140,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 0 60,00
004   άλλο σπίτι (hane-i diğer) 1 0 60,00
005   τμήμα κτηρίου 1 0 50,00
006   δωμάτιο 1 0 50,00
007   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 0 50,00
008   κτήριο προορισμένα για ζώα 5 9 45,00
009   κυψέλη (ari kovani) 5 9 45,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 21 258 3.761,00
002   πρόβατα (agnam) 1 15 120,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 2 300,00
004   φοράδα (kisrak) 1 2 300,00
005   αγελάδα (inek) 9 9 1.000,00
006   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 2 2 300,00
007   μουλάρι (katir) 1 1 400,00
008   αίγες (keçi̇) 5 108 840,00
009   βόδι (öküz) 1 1 125,00
010   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 3 122 976,00
011   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 35 280,00
012   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 1 40 320,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πεντάκωμο. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5806/ στις 24/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό