Όνομα: Πεντάκωμο
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Pendakomi
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Pentakomo
Πεντάκωμο
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Pendakomo
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 11.063,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
3.302,5 2.950,0 2.275,0 3.001,0
29,9% 26,7% 20,6% 27,1%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Πεντάκωμο (Αυτή η εγγραφή) 8.314 75,14%
Asflanyodisa manastırı Asflanyodisa manastırı 2.750 24,86%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
19,00
1.271,00
1,5%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
20,00
1.473,00
1,4%
Καζάς Λεμεσού:
2,00
62,00
3,2%
Καζάς Λεμεσού:
64,00
3.362,00
1,9%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λεμεσού:
394,25
12.630,25
3,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
3.302,50
248.168,50
1,3%
Καζάς Λεμεσού:
39,00
2.215,00
1,8%
Καζάς Λεμεσού:
27,00
2.155,00
1,3%
Καζάς Λεμεσού:
383,00
12.125,00
3,2%
Καζάς Λεμεσού:
6,00
228,00
2,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.950,00
126.227,00
2,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.275,00
170.962,50
1,3%
Καζάς Λεμεσού:
34,00
939,00
3,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
184,00
3.618,00
5,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
3.001,00
78.924,00
3,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
11.063,50
592.117,00
1,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan γιος του Mehmed
Πεντάκωμο 878,00
Mustafa γιος του Kasım
Πεντάκωμο 1.541,00
Kasım
Πεντάκωμο 0,00
Mustafa γιος του Mehmed
Πεντάκωμο 360,00
Mustafa γιος του Osman
Πεντάκωμο 1.255,00
Hüseyin γιος του Osman
Πεντάκωμο 991,00
Hüseyin γιος του Kasım
Πεντάκωμο 952,50
Hüseyin γιος του Mehmed
Πεντάκωμο 685,00
Hasan γιος του Ahmed
Πεντάκωμο 2.296,00
'Ömer γιος του Hasan
Πεντάκωμο 720,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 64 446,75 3.507,50
002   γη με βλάστηση 25 56,50 682,50
003   24 36,50 582,50
004   βαμβάκι 15 9,50 277,50
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 12 8,00 232,50
006   άνυδρο αγροτεμάχιο με βαμβάκι (susuz penbe tarlası) 3 1,50 45,00
007   δημητριακά 9 27,00 305,00
008   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 25,00 250,00
009   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 7 1,75 50,00
010   çiftlik hasıllık 1 0,25 5,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 20,00 100,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 1 20,00 100,00
013   20 4,25 55,00
014   αλώνι (harman) 18 3,50 35,00
015   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 2 0,75 20,00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 19 386,00 2.770,00
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 19 386,00 2.770,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 39 490 3.940,00
002   ελιές 20 231 2.310,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 10 28 280,00
004   ορεινή (άγρια) και πεδινή (ήμερη) ελιά (dağ ve ova zeytuni) 1 120 1.200,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 28 280,00
006   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 7 55 550,00
007   χαρουπιές 19 259 1.630,00
008   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 1 5,00
009   χαρουπιές (harub eşcarı) 18 258 1.625,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 27 6 2.275,00
002   σπίτι (hane) 21 0 2.195,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 0 60,00
004   άλλο σπίτι (hane-i diğer) 1 0 60,00
005   1 0 50,00
006   1 0 50,00
007   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 0 50,00
008   5 6 30,00
009   κυψέλη (ari kovani) 5 6 30,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 34 223 3.381,00
002   πρόβατα (agnam) 1 15 120,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 2 300,00
004   φοράδα (kisrak) 1 2 300,00
005   αγελάδα (inek) 9 2 400,00
006   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 2 1 300,00
007   μουλάρι (katir) 1 1 400,00
008   αίγες (keçi̇) 5 78 560,00
009   βόδι (öküz) 14 3 625,00
010   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 13 2 500,00
011   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 3 122 976,00
012   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 35 280,00
013   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 1 40 320,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πεντάκωμο. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5806/ στις 02/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό