Όνομα: Σπιτάλι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İspidalli
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Spitali
Σπιτάλι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Spitali
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Επισκοπής
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.091,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1.702,5 1.625,0 639,0 3.325,0
24,0% 22,9% 9,0% 46,9%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Επισκοπής:
13,00
548,00
2,4%
Καζάς Επισκοπής:
0,00
26,00
0,0%
Καζάς Επισκοπής:
17,00
631,00
2,7%
Καζάς Επισκοπής:
1,00
29,00
3,4%
Καζάς Επισκοπής:
25,00
1.222,00
2,0%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Επισκοπής:
199,75
6.442,91
3,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Επισκοπής:
1.702,50
116.931,00
1,5%
Καζάς Επισκοπής:
29,00
695,00
4,2%
Καζάς Επισκοπής:
14,00
768,00
1,8%
Καζάς Επισκοπής:
294,00
3.567,00
8,2%
Καζάς Επισκοπής:
1,00
502,00
0,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
1.625,00
26.261,00
6,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
639,00
75.084,00
0,9%
Καζάς Επισκοπής:
15,00
563,00
2,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Επισκοπής:
351,00
2.748,00
12,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
3.325,00
50.798,00
6,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
7.091,50
260.954,00
2,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Yusuf
Σπιτάλι 1.790,00
Hasan γιος του Mehmed
Σπιτάλι 816,50
Εξισλαμισθής Ali
Σπιτάλι 404,50
Hasan γιος του Mehmed
Σπιτάλι 906,00
Γιος του Hasan γιου του Mehmed
Σπιτάλι 160,00
Derviş γιος του Mehmed
Σπιτάλι 1.685,00
Yusuf γιος του Tayfur
Σπιτάλι 333,00
Γυναίκα του Yusuf γιου του Tayfur
Σπιτάλι 25,00
Tayfur γιος του Süleyman
Σπιτάλι 375,00
Κόρη του Koca Tayfur
Σπιτάλι 318,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 25 241,25 1.997,50
002   γη με βλάστηση 6 48,75 572,50
003   5 8,75 292,50
004   αμπέλι 2 8,00 270,00
005   αμπέλι (bağ) 2 8,00 270,00
006   δημητριακά 3 0,75 22,50
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 3 0,75 22,50
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 40,00 280,00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 1 40,00 280,00
010   6 2,50 95,00
011   αλώνι (harman) 2 1,00 10,00
012   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 0,50 15,00
013   μάντρα (mandira) 3 1,00 70,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 13 190,00 1.330,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 13 190,00 1.330,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 29 316 1.825,00
002   ελιές 14 49 490,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 8 34 340,00
004   πεδινή (ήμερη) ελιά (ova zeytuni) 3 5 50,00
005   άλλη ελιά (diğer zeytun) 1 2 20,00
006   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 2 8 80,00
007   Σύνολο αμυγδαλιών 1 2 10,00
008   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 1 2 10,00
009   χαρουπιές 14 265 1.325,00
010   χαρουπιές (harub eşcarı) 14 265 1.325,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 14 1 689,00
002   σπίτι (hane) 13 0 680,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 2 0 170,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 2 0 170,00
005   1 1 9,00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 1 9,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 15 404 3.875,00
002   πρόβατα (agnam) 6 330 2.640,00
003   άλογο (bargi̇r) 3 2 300,00
004   φοράδα (kisrak) 2 1 150,00
005   αίγες (keçi̇) 1 8 64,00
006   βόδι (öküz) 3 2 375,00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 1 250,00
008   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 62 496,00
009   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 2 62 496,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Σπιτάλι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5809/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό