Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5809
UUID βάσης δεδομένων: 39186ce8-b409-4b98-bda2-2c68b057a7c7
Όνομα: Σπιτάλι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İspidalli
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Επισκοπής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Spitali
Σπιτάλι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Spitali
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 10.598,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.359,0 2.310,0 1.779,0 4.150,0
22,3% 21,8% 16,8% 39,2%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Επισκοπής:
13,00
548,00
2,4%
Καζάς Επισκοπής:
0,00
27,00
0,0%
Καζάς Επισκοπής:
17,00
632,00
2,7%
Καζάς Επισκοπής:
17,00
634,00
2,7%
Καζάς Επισκοπής:
25,00
1.222,00
2,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Επισκοπής:
286,50
11.393,16
2,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Επισκοπής:
2.359,00
194.111,00
1,2%
Καζάς Επισκοπής:
29,00
695,00
4,2%
Καζάς Επισκοπής:
14,00
768,00
1,8%
Καζάς Επισκοπής:
402,00
6.931,00
5,8%
Καζάς Επισκοπής:
1,00
1.061,00
0,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
2.310,00
50.422,00
4,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
1.779,00
134.414,00
1,3%
Καζάς Επισκοπής:
15,00
563,00
2,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Επισκοπής:
406,00
3.507,00
11,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
4.150,00
133.791,00
3,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
10.598,00
512.738,00
2,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σπιτάλι 1.790,00
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σπιτάλι 816,50
Εξισλαμισθής Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σπιτάλι 404,50
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σπιτάλι 906,00
Γιος του Hasan γιου του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σπιτάλι 160,00
Derviş γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σπιτάλι 1.685,00
Yusuf γιος του Tayfur
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σπιτάλι 333,00
Γυναίκα του Yusuf γιου του Tayfur
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σπιτάλι 25,00
Tayfur γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σπιτάλι 375,00
Κόρη του Koca Tayfur
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σπιτάλι 318,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 25 286,50 2.359,00
002   γη με βλάστηση 6 49,00 580,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 5 9,00 300,00
004   αμπέλι 2 8,00 270,00
005   αμπέλι (bağ) 2 8,00 270,00
006   δημητριακά 3 1,00 30,00
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 3 1,00 30,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 40,00 280,00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 1 40,00 280,00
010   άλλη χρήση γης 6 5,50 155,00
011   αλώνι (harman) 2 2,00 20,00
012   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 0,50 15,00
013   μάντρα (mandira) 3 3,00 120,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 13 232,00 1.624,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 13 232,00 1.624,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 29 402 2.310,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 14 60 600,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 8 42 420,00
004   πεδινή (ήμερη) ελιά (ova zeytuni) 3 8 80,00
005   άλλη ελιά (diğer zeytun) 1 2 20,00
006   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 2 8 80,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 2 10,00
008   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 1 2 10,00
009   χαρουπιές 14 340 1.700,00
010   χαρουπιές (harub eşcarı) 14 340 1.700,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 14 1 1.779,00
002   σπίτι (hane) 13 0 1.770,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 2 0 170,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 2 0 170,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 1 9,00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 1 9,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 14 405 3.900,00
002   πρόβατα (agnam) 6 330 2.640,00
003   άλογο (bargi̇r) 3 3 450,00
004   φοράδα (kisrak) 2 2 300,00
005   αίγες (keçi̇) 1 8 64,00
006   βόδι (öküz) 2 2 250,00
007   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 62 496,00
008   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 2 62 496,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Σπιτάλι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5809/ στις 03/03/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό