Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5810
UUID βάσης δεδομένων: 0930bc60-512e-4628-9685-7a2487935d10
Όνομα: Φασούλα (Λεμεσού)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Fasulya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Fasoula (Lemesou)
Φασούλα (Λεμεσού)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Phasoulla
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 20.545,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
5.912,5 5.545,0 4.195,0 4.893,0
28,8% 27,0% 20,4% 23,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
25,00
1.271,00
2,0%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
30,00
1.473,00
2,0%
Καζάς Λεμεσού:
30,00
1.481,00
2,0%
Καζάς Λεμεσού:
70,00
3.362,00
2,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
649,50
24.918,75
2,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
5.912,50
513.357,50
1,2%
Καζάς Λεμεσού:
49,00
2.215,00
2,2%
Καζάς Λεμεσού:
36,00
2.155,00
1,7%
Καζάς Λεμεσού:
910,00
23.886,00
3,8%
Καζάς Λεμεσού:
15,00
814,00
1,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
5.545,00
225.086,00
2,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
4.195,00
415.120,00
1,0%
Καζάς Λεμεσού:
24,00
939,00
2,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
116,00
4.790,00
2,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
4.893,00
205.427,00
2,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
20.545,50
1.358.990,50
1,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Tosun γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φασούλα (Λεμεσού) 2.530,00
Abdullah γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φασούλα (Λεμεσού) 2.135,00
Osman γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φασούλα (Λεμεσού) 745,00
Tayfur γιος του Derviş
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φασούλα (Λεμεσού) 1.075,00
Hasan γιος του Derviş
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φασούλα (Λεμεσού) 370,00
Οπλίτης Salih
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φασούλα (Λεμεσού) 25,00
Μάρκος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φασούλα (Λεμεσού) 940,00
Χατζή Χριστοφής γιος του παπά Πέτρου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φασούλα (Λεμεσού) 1.590,00
Χατζή Χριστοφής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φασούλα (Λεμεσού) 943,00
Γιωρκής γιος του παπά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φασούλα (Λεμεσού) 1.285,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 70 649,50 5.912,50
002   γη με βλάστηση 34 321,00 4.167,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 21 125,00 2.207,50
004   αμπέλι 13 121,50 2.110,00
005   αμπέλι (bağ) 13 121,50 2.110,00
006   δημητριακά 8 3,50 97,50
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 8 3,50 97,50
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 13 196,00 1.960,00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 13 196,00 1.960,00
010   άλλη χρήση γης 16 16,50 185,00
011   αλώνι (harman) 14 15,00 150,00
012   μάντρα (mandira) 1 1,00 20,00
013   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 0,50 15,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 20 312,00 1.560,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 20 312,00 1.560,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 49 910 5.545,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 23 179 1.790,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 19 136 1.360,00
004   πεδινή (ήμερη) ελιά (ova zeytuni) 2 15 150,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 2 28 280,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 2 10,00
007   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 1 2 10,00
008   χαρουπιές 25 729 3.745,00
009   χαρουπιές (harub eşcarı) 25 729 3.745,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 36 15 4.195,00
002   σπίτι (hane) 28 0 3.460,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 4 0 230,00
004   τμήμα κτηρίου 1 1 175,00
005   δωμάτιο 1 1 175,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 175,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 4 11 55,00
008   κυψέλη (ari kovani) 4 11 55,00
009   Μύλοι 3 3 505,00
010   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 3 3 505,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 15 107 2.643,00
002   πρόβατα (agnam) 5 81 648,00
003   άλογο (bargi̇r) 5 7 1.050,00
004   φοράδα (kisrak) 4 5 750,00
005   αγελάδα (inek) 2 2 300,00
006   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
007   μουλάρι (katir) 1 1 400,00
008   αίγες (keçi̇) 1 15 120,00
009   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 12:02 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Φασούλα (Λεμεσού). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5810/ στις 24/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό