Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5811
UUID βάσης δεδομένων: a03e5593-7051-4c72-a166-ae7e500d1117
Όνομα: Βάσα (Κελλακίου)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Vasa
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Vasa (Kellakiou)
Βάσα (Κελλακίου)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Vasa
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 22.312,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
9.212,5 6.930,0 4.370,0 1.800,0
41,3% 31,1% 19,6% 8,1%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
19,00
1.271,00
1,5%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
19,00
1.473,00
1,3%
Καζάς Λεμεσού:
19,00
1.481,00
1,3%
Καζάς Λεμεσού:
68,00
3.362,00
2,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
377,75
24.918,75
1,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
9.212,50
513.357,50
1,8%
Καζάς Λεμεσού:
50,00
2.215,00
2,3%
Καζάς Λεμεσού:
32,00
2.155,00
1,5%
Καζάς Λεμεσού:
792,00
23.886,00
3,3%
Καζάς Λεμεσού:
14,00
814,00
1,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
6.930,00
225.086,00
3,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
4.370,00
415.120,00
1,1%
Καζάς Λεμεσού:
12,00
939,00
1,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
13,00
4.790,00
0,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.800,00
205.427,00
0,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
22.312,50
1.358.990,50
1,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
İbrahim γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βάσα (Κελλακίου) 625,00
Παπά Δημήτρης γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βάσα (Κελλακίου) 3.305,00
Πέτρος γιος του Μαρκουλλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βάσα (Κελλακίου) 2.070,00
Γιωρκής γιος του Μαρκουλλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βάσα (Κελλακίου) 1.990,00
Μιχαήλ γιος του Μαρκουλλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βάσα (Κελλακίου) 965,00
Χριστοφής γιος του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βάσα (Κελλακίου) 1.630,00
Γιωρκής γιος του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βάσα (Κελλακίου) 787,50
Αντωνής γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βάσα (Κελλακίου) 1.895,00
Μιχαήλ γιος του Βασίλη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βάσα (Κελλακίου) 530,00
Λευτέρης γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βάσα (Κελλακίου) 30,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 68 377,75 9.212,50
002   γη με βλάστηση 56 259,25 8.527,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 4 7,50 400,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 5,00 250,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 5,00 250,00
006   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 3 2,50 150,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 37 203,75 7.622,50
008   βαμβάκι 5 7,50 165,00
009   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 3 3,50 45,00
010   άνυδρο αγροτεμάχιο με βαμβάκι (susuz penbe tarlası) 2 4,00 120,00
011   αμπέλι 20 185,00 7.120,00
012   αμπέλι (bağ) 20 185,00 7.120,00
013   δημητριακά 12 11,25 337,50
014   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 12 11,25 337,50
015   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 15 48,00 505,00
016   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 3 1,75 65,00
017   κήπος (bağçe) 5 1,75 72,50
018   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 0,50 7,50
019   αγροτεμάχιο (tarla) 2 10,00 190,00
020   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 4 34,00 170,00
021   άλλη χρήση γης 3 4,50 115,00
022   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
023   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 2 3,50 105,00
024   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 9 114,00 570,00
025   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 9 114,00 570,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 50 792 6.930,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 22 551 5.620,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 4 70 700,00
004   ορεινές (άγριες) ελιές (dağ zeytun eşcarı) 2 113 1.130,00
005   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 1 20 200,00
006   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 12 307 3.070,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 30 300,00
008   ελιά (zeytun 2) 2 11 220,00
009   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 10 14 70,00
010   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 10 14 70,00
011   καρυδιά 2 3 30,00
012   καρυδιές (ceviz eşcarı) 2 3 30,00
013   χαρουπιές 16 224 1.210,00
014   χαρουπιά (harub 2) 1 8 80,00
015   χαρουπιές (harub eşcarı) 15 216 1.130,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 32 14 4.370,00
002   σπίτι (hane) 22 1 2.690,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 6 0 640,00
004   τμήμα κτηρίου 7 6 1.400,00
005   δωμάτιο 7 6 1.400,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 7 6 1.400,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 6 30,00
008   κυψέλη (ari kovani) 2 6 30,00
009   Μύλοι 1 1 250,00
010   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 11 12 1.550,00
002   αγελάδα (inek) 5 5 700,00
003   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 2 2 400,00
004   βόδι (öküz) 5 5 625,00
005   βόδι και αγελάδα (öküz ve i̇nek) 1 2 225,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Βάσα (Κελλακίου). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5811/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό