Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5812
UUID βάσης δεδομένων: b99de561-7fdf-4a10-b28e-28813acf2928
Όνομα: Πραστιό
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Pirasko
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Prastio (Kellakiou)
Πραστιό (Κελλακίου)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Prastion
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 38.894,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
19.044,5 8.775,0 7.925,0 3.150,0
49,0% 22,6% 20,4% 8,1%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
28,00
1.271,00
2,2%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
32,00
1.473,00
2,2%
Καζάς Λεμεσού:
32,00
1.481,00
2,2%
Καζάς Λεμεσού:
123,00
3.362,00
3,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
778,00
24.918,75
3,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
19.044,50
513.357,50
3,7%
Καζάς Λεμεσού:
67,00
2.215,00
3,0%
Καζάς Λεμεσού:
66,00
2.155,00
3,1%
Καζάς Λεμεσού:
954,00
23.886,00
4,0%
Καζάς Λεμεσού:
30,00
814,00
3,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
8.775,00
225.086,00
3,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
7.925,00
415.120,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
18,00
939,00
1,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
21,00
4.790,00
0,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
3.150,00
205.427,00
1,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
38.894,50
1.358.990,50
2,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Λουίζος γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πραστιό 1.730,00
Χαμάλης Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πραστιό 620,00
Ανδρέας γιος του Νικολού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πραστιό 1.727,00
Αντωνής γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πραστιό 1.731,00
Μιχαήλ γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πραστιό 1.536,00
Γυναίκα του Μιχαήλ γιου του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πραστιό 625,00
Γιωρκής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πραστιό 1.442,50
Αντωνής γιος του Μαγδαληνής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πραστιό 1.700,00
Κωνσταντής γιος του Παυλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πραστιό 1.093,50
Κυριάκος γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πραστιό 1.025,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 123 778,00 19.044,50
002   γη με βλάστηση 84 577,75 17.217,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 6 18,75 415,00
004   καλλιέργειες μουριάς 4 7,75 265,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 4 7,75 265,00
006   καλλιέργειες ελιάς 1 10,00 100,00
007   ελαιώνας (bağçe zeytini 2) 1 10,00 100,00
008   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 1 1,00 50,00
009   μη δενδρώδης καλλιέργεια 53 409,75 15.090,00
010   βαμβάκι 6 8,50 160,00
011   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 5 8,00 150,00
012   άνυδρο αγροτεμάχιο με βαμβάκι (susuz penbe tarlası) 1 0,50 10,00
013   αμπέλι 38 376,00 14.575,00
014   αμπέλι (bağ) 38 376,00 14.575,00
015   δημητριακά 9 25,25 355,00
016   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 20,00 200,00
017   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 8 5,25 155,00
018   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 25 149,25 1.712,50
019   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 0,50 15,00
020   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu bağçe tarlası) 1 1,00 30,00
021   αγροτεμάχιο με κήπο (bağçe hafî tarla) 1 1,00 30,00
022   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 7 8,50 285,00
023   κήπος (bağçe) 3 5,75 372,50
024   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 2 1,50 45,00
025   αγροτεμάχιο (tarla) 6 87,50 624,00
026   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 15,00 105,00
027   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarlası) 2 28,00 196,00
028   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 0,50 10,00
029   άλλη χρήση γης 24 20,25 447,00
030   αλώνι (harman) 11 11,00 220,00
031   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 0,25 7,50
032   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 12 9,00 219,50
033   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 15 180,00 1.380,00
034   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 15 180,00 1.380,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 67 954 8.775,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 33 799 7.990,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 11 184 1.840,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 19 597 5.970,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 3 18 180,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 15 28 140,00
007   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 13 25 125,00
008   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 1 2 10,00
009   αμυγδαλιά (badem 2) 1 1 5,00
010   καρυδιά 2 2 20,00
011   καρυδιές (ceviz eşcarı) 2 2 20,00
012   χαρουπιές 17 125 625,00
013   χαρουπιές (harub eşcarı) 17 125 625,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 66 30 7.925,00
002   σπίτι (hane) 42 4 4.462,50
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 11 1 997,50
004   άλλο σπίτι (hane-i diğer) 1 0 90,00
005   τμήμα κτηρίου 19 19 2.837,50
006   δωμάτιο 19 19 2.837,50
007   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 19 19 2.837,50
008   κτήριο προορισμένα για ζώα 3 5 25,00
009   κυψέλη (ari kovani) 3 5 25,00
010   Μύλοι 2 2 600,00
011   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 2 600,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 13 16 1.900,00
002   αγελάδα (inek) 9 12 1.400,00
003   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 3 4 600,00
004   βόδι (öküz) 4 4 500,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 27, 2021, 1:20 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πραστιό. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5812/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό