Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5813
UUID βάσης δεδομένων: 3bd190fe-3daf-450d-a27e-714de0e2cf29
Όνομα: Μονή
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Moni
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Moni
Μονή
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Moni
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 23.485,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
9.425,0 6.083,0 2.695,0 5.282,0
40,1% 25,9% 11,5% 22,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
19,00
1.271,00
1,5%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
22,00
1.473,00
1,5%
Καζάς Λεμεσού:
22,00
1.481,00
1,5%
Καζάς Λεμεσού:
76,00
3.362,00
2,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
770,75
24.918,75
3,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
9.425,00
513.357,50
1,8%
Καζάς Λεμεσού:
50,00
2.215,00
2,3%
Καζάς Λεμεσού:
25,00
2.155,00
1,2%
Καζάς Λεμεσού:
566,00
23.886,00
2,4%
Καζάς Λεμεσού:
4,00
814,00
0,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
6.083,00
225.086,00
2,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.695,00
415.120,00
0,6%
Καζάς Λεμεσού:
27,00
939,00
2,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
127,00
4.790,00
2,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
5.282,00
205.427,00
2,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
23.485,00
1.358.990,50
1,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γιαννής γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μονή 1.241,00
Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μονή 974,50
Χριστοφής γιος του παπά Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μονή 1.302,00
Γυναίκα του Χριστοφή γιου του παπά Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μονή 400,00
Χριστοφής γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μονή 1.230,00
Χριστοφής γιος του Λουκά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μονή 1.635,00
Γιαννής γιος του Λουκά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μονή 1.332,00
Νεόφυτος γιος του Χατζή Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μονή 1.672,50
Γιωρκής γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μονή 1.162,00
Γυναίκα του Γιωρκή γιου του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μονή 380,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 76 770,75 9.425,00
002   γη με βλάστηση 51 517,50 6.657,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 3 3,00 160,00
004   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 3 3,00 160,00
005   μη δενδρώδης καλλιέργεια 22 34,75 1.102,50
006   βαμβάκι 11 26,50 795,00
007   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 9 25,00 750,00
008   άνυδρο αγροτεμάχιο με βαμβάκι (susuz penbe tarlası) 2 1,50 45,00
009   αμπέλι 2 4,50 150,00
010   αμπέλι (bağ) 2 4,50 150,00
011   δημητριακά 9 3,75 157,50
012   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 9 3,75 157,50
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 26 479,75 5.395,00
014   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 3 2,50 75,00
015   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 5 4,75 265,00
016   κήπος (bağçe) 1 3,00 150,00
017   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 10,00 300,00
018   αγροτεμάχιο (tarla) 15 459,00 4.590,00
019   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 0,50 15,00
020   άλλη χρήση γης 15 17,25 407,50
021   αλώνι (harman) 12 13,00 260,00
022   μάντρα (mandira) 1 1,00 50,00
023   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 2 3,25 97,50
024   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 10 236,00 2.360,00
025   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 10 236,00 2.360,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 50 566 6.083,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 25 299 4.485,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 3 29 435,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 9 185 2.775,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 13 85 1.275,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 6 8 40,00
007   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 6 8 40,00
008   καρυδιά 1 1 10,00
009   καρυδιές (ceviz eşcarı) 1 1 10,00
010   χαρουπιές 18 258 1.548,00
011   χαρουπιές (harub eşcarı) 18 258 1.548,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 25 4 2.695,00
002   σπίτι (hane) 23 0 2.380,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 0 130,00
004   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 3 15,00
005   κυψέλη (ari kovani) 1 3 15,00
006   Μύλοι 1 1 300,00
007   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 17 117 2.782,00
002   πρόβατα (agnam) 5 104 832,00
003   άλογο (bargi̇r) 3 3 600,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
005   αγελάδα (inek) 6 7 700,00
006   μουλάρι (katir) 1 1 400,00
007   βόδι (öküz) 2 2 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μονή. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5813/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό