Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5814
UUID βάσης δεδομένων: 5300d0ef-1651-432c-9dd3-cd85c531467f
Όνομα: Σανίδα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Sanidi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Sanida
Σανίδα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Sanidha
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 18.460,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
8.487,5 4.325,0 3.752,5 1.895,0
46,0% 23,4% 20,3% 10,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
20,00
1.271,00
1,6%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
29,00
1.473,00
2,0%
Καζάς Λεμεσού:
31,00
1.481,00
2,1%
Καζάς Λεμεσού:
65,00
3.362,00
1,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
332,75
24.918,75
1,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
8.487,50
513.357,50
1,7%
Καζάς Λεμεσού:
50,00
2.215,00
2,3%
Καζάς Λεμεσού:
28,00
2.155,00
1,3%
Καζάς Λεμεσού:
500,00
23.886,00
2,1%
Καζάς Λεμεσού:
9,00
814,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
4.325,00
225.086,00
1,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
3.752,50
415.120,00
0,9%
Καζάς Λεμεσού:
16,00
939,00
1,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
30,00
4.790,00
0,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.895,00
205.427,00
0,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
18.460,00
1.358.990,50
1,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γιαννής γιος του Μωυσή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σανίδα 562,50
Γυναίκα του Γιαννή γιου του Μωυσή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σανίδα 665,00
Θωμάς γιος του Μωυσή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σανίδα 960,00
Γιασουμής γιος του Βασίλη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σανίδα 772,50
Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σανίδα 777,50
Κωνσταντής γιος του Λουίζη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σανίδα 1.290,00
Ορφανά του Γιαννή γιου του Βασίλη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σανίδα 817,50
Γιαννής γιος του Βασίλη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σανίδα 0,00
Μιχαήλ γιος του Λουίζη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σανίδα 1.347,50
Γιωρκής γιος του Λουίζη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σανίδα 1.520,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 65 332,75 8.487,50
002   γη με βλάστηση 40 219,25 7.752,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 4 22,00 220,00
004   καλλιέργειες ελιάς 4 22,00 220,00
005   ελαιώνας (bağçe zeytini 2) 4 22,00 220,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 28 194,00 7.440,00
007   βαμβάκι 5 2,50 60,00
008   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 4 2,00 45,00
009   άνυδρο αγροτεμάχιο με βαμβάκι (susuz penbe tarlası) 1 0,50 15,00
010   αμπέλι 22 190,50 7.360,00
011   αμπέλι (bağ) 22 190,50 7.360,00
012   δημητριακά 1 1,00 20,00
013   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 1,00 20,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 8 3,25 92,50
015   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 2 1,00 22,50
016   αρδευόμενο ιδιωτικό αγροτεμάχιο (sulu hassa tarla) 2 0,75 22,50
017   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 4 1,50 47,50
018   άλλη χρήση γης 14 10,50 170,00
019   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
020   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 13 9,50 150,00
021   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 11 103,00 565,00
022   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 11 103,00 565,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 50 500 4.325,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 25 348 3.560,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 3 22 220,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 19 311 3.185,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 3 15 155,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 9 9 45,00
007   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 9 9 45,00
008   καρυδιά 1 1 10,00
009   καρυδιές (ceviz eşcarı) 1 1 10,00
010   χαρουπιές 15 142 710,00
011   χαρουπιές (harub eşcarı) 15 142 710,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 28 9 3.752,50
002   σπίτι (hane) 20 1 1.910,00
003   τμήμα κτηρίου 6 5 1.527,50
004   δωμάτιο 6 5 1.527,50
005   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 6 5 1.527,50
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 3 15,00
007   κυψέλη (ari kovani) 1 3 15,00
008   Μύλοι 1 0 300,00
009   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 0 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 15 29 1.645,00
002   πρόβατα (agnam) 1 15 120,00
003   αγελάδα (inek) 5 5 400,00
004   δαμαλάκι (dana) 2 2 100,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 2 100,00
006   βόδι (öküz) 9 9 1.125,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Σανίδα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5814/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό