Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5815
UUID βάσης δεδομένων: 2794c359-f3f9-4617-bd7a-5399400c43fe
Όνομα: Ορόγκου, η
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Οğronku
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Orogkou
Ορόγκου, η
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Orongo
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.785,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
4.290,0 1.020,0 2.475,0 1.000,0
48,8% 11,6% 28,2% 11,4%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
10,00
1.271,00
0,8%
Καζάς Λεμεσού:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Λεμεσού:
16,00
1.473,00
1,1%
Καζάς Λεμεσού:
16,00
1.481,00
1,1%
Καζάς Λεμεσού:
37,00
3.362,00
1,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
126,50
24.918,75
0,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
4.290,00
513.357,50
0,8%
Καζάς Λεμεσού:
18,00
2.215,00
0,8%
Καζάς Λεμεσού:
21,00
2.155,00
1,0%
Καζάς Λεμεσού:
109,00
23.886,00
0,5%
Καζάς Λεμεσού:
7,00
814,00
0,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.020,00
225.086,00
0,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.475,00
415.120,00
0,6%
Καζάς Λεμεσού:
7,00
939,00
0,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
7,00
4.790,00
0,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.000,00
205.427,00
0,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
8.785,00
1.358.990,50
0,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Yusuf γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ορόγκου, η 912,50
Αδελφή του Yusuf γιου του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ορόγκου, η 170,00
İbrahim γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ορόγκου, η 807,00
Αδελφή του İbrahim γιου του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ορόγκου, η 10,00
Αδελφή του İbrahim γιου του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ορόγκου, η 100,00
Tosun γιος του Derviş
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ορόγκου, η 1.393,00
Γυναίκα του Tosun γιου του Derviş
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ορόγκου, η 90,00
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ορόγκου, η 680,00
Γυναίκα του Hasan γιου του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ορόγκου, η 101,00
Κατασκευαστής ή έμπορος μάλλινων καπών Σάββας
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ορόγκου, η 771,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 37 126,50 4.290,00
002   γη με βλάστηση 28 98,50 4.035,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 20 92,00 3.597,50
004   αμπέλι 14 86,50 3.410,00
005   αμπέλι (bağ) 14 86,50 3.410,00
006   δημητριακά 6 5,50 187,50
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 6 5,50 187,50
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 8 6,50 437,50
009   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 8 6,50 437,50
010   άλλη χρήση γης 2 3,00 80,00
011   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
012   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 2,00 60,00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 7 25,00 175,00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 7 25,00 175,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 18 109 1.020,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 10 93 930,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 9 89 890,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 4 40,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 8 16 90,00
006   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 7 14 70,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 21 7 2.475,00
002   σπίτι (hane) 14 0 1.350,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 0 90,00
004   τμήμα κτηρίου 4 4 900,00
005   δωμάτιο 4 4 900,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 4 4 900,00
007   Μύλοι 3 3 225,00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 3 3 225,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 7 7 1.000,00
002   αγελάδα (inek) 2 2 200,00
003   μουλάρι (katir) 1 1 300,00
004   βόδι (öküz) 4 4 500,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ορόγκου, η. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5815/ στις 25/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό