Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5817
UUID βάσης δεδομένων: c130d806-00b1-4ef2-aa18-3470e2065097
Όνομα: Κελλάκι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Cellaci
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kellaki
Κελλάκι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kellaki
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 67.413,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
34.902,0 6.845,0 16.965,0 8.701,0
51,8% 10,2% 25,2% 12,9%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
40,00
1.271,00
3,1%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
48,00
1.473,00
3,3%
Καζάς Λεμεσού:
48,00
1.481,00
3,2%
Καζάς Λεμεσού:
213,00
3.362,00
6,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
1.533,25
24.918,75
6,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
34.902,00
513.357,50
6,8%
Καζάς Λεμεσού:
80,00
2.215,00
3,6%
Καζάς Λεμεσού:
98,00
2.155,00
4,5%
Καζάς Λεμεσού:
779,00
23.886,00
3,3%
Καζάς Λεμεσού:
46,00
814,00
5,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
6.845,00
225.086,00
3,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
16.965,00
415.120,00
4,1%
Καζάς Λεμεσού:
40,00
939,00
4,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
136,00
4.790,00
2,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
8.701,00
205.427,00
4,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
67.413,00
1.358.990,50
5,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή Μιχαήλ γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κελλάκι 1.781,50
Μανουήλ γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κελλάκι 3.097,50
Αντωνής γιος του τσαγκάρη Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κελλάκι 364,50
Λουίζος γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κελλάκι 3.356,50
Χατζή Αντωνής γιος του παπά Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κελλάκι 1.376,00
Γαβριήλ γιος του παπά Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κελλάκι 1.166,00
Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κελλάκι 1.035,00
Νικόλας γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κελλάκι 1.322,50
Μιχαήλ γιος του Παύλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κελλάκι 1.912,50
Γυναίκα του Μιχαήλ γιου του Παύλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κελλάκι 90,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 213 1.533,25 34.902,00
002   γη με βλάστηση 150 809,25 29.257,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 35 92,00 2.447,50
004   καλλιέργειες μουριάς 26 32,50 1.592,50
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 26 32,50 1.592,50
006   καλλιέργειες ελιάς 6 58,00 780,00
007   ελαιώνας (bağçe zeytini 2) 6 58,00 780,00
008   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 3 1,50 75,00
009   μη δενδρώδης καλλιέργεια 98 682,25 25.357,50
010   βαμβάκι 25 62,50 1.875,00
011   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 24 45,50 1.365,00
012   άνυδρο αγροτεμάχιο με βαμβάκι (susuz penbe tarlası) 1 17,00 510,00
013   αμπέλι 62 614,25 23.317,50
014   αμπέλι (bağ) 62 614,25 23.317,50
015   δημητριακά 11 5,50 165,00
016   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 11 5,50 165,00
017   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 17 35,00 1.452,00
018   εγκαταλελειμμένος κήπος (hâli̇ bağçe) 1 8,00 320,00
019   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 9 6,75 257,50
020   κήπος (bağçe) 4 3,25 562,50
021   οπωρώνας (eşcar-ı müsmireli bağçe) 1 1,00 200,00
022   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 2 16,00 112,00
023   άλλη χρήση γης 33 37,00 860,00
024   αλώνι (harman) 23 25,00 500,00
025   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 2 0,50 15,00
026   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 8 11,50 345,00
027   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 30 687,00 4.785,00
028   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 30 687,00 4.785,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 80 779 6.845,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 48 590 5.900,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 5 88 880,00
004   ελιά κήπου (bağ zeytini) 12 135 1.350,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 20 225 2.250,00
006   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 10 132 1.320,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun) 1 10 100,00
008   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 7 9 45,00
009   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 6 8 40,00
010   αμυγδαλιά (badem 2) 1 1 5,00
011   χαρουπιές 25 180 900,00
012   χαρουπιές (harub eşcarı) 25 180 900,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 98 46 16.965,00
002   σπίτι (hane) 62 3 10.680,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 14 0 1.730,00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 175,00
005   άλλος ληνός (πατητήρι) (diğer şırahane) 1 1 175,00
006   τμήμα κτηρίου 25 25 4.385,00
007   δωμάτιο 25 25 4.385,00
008   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 25 25 4.385,00
009   αποθήκη (mahzen) 1 1 800,00
010   κατάστημα (mağaza) 1 1 800,00
011   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 8 40,00
012   κυψέλη (ari kovani) 1 8 40,00
013   Μύλοι 8 8 885,00
014   άλλος ελαιόμυλος (diğer yağ değirmeni) 1 1 75,00
015   ελαιόμυλος με σπίτι (yağ değirmeni ma' hane) 1 1 270,00
016   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 6 6 540,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 25 121 4.951,00
002   πρόβατα (agnam) 2 33 264,00
003   αγελάδα (inek) 8 9 900,00
004   μουλάρι (katir) 4 4 1.900,00
005   αίγες (keçi̇) 2 64 512,00
006   βόδι (öküz) 9 11 1.375,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κελλάκι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5817/ στις 16/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό