Όνομα: Άγιος Κωνσταντίνος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Konstantino
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Konstantinos
Άγιος Κωνσταντίνος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Konstantinos
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 9.060,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
6.185,0 1.385,0 1.655,0 225,0
68,3% 15,3% 18,3% 2,5%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
10,00
1.271,00
0,8%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
12,00
1.473,00
0,8%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
62,00
1,6%
Καζάς Λεμεσού:
35,00
3.362,00
1,0%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λεμεσού:
155,00
12.630,25
1,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
6.185,00
248.168,50
2,5%
Καζάς Λεμεσού:
28,00
2.215,00
1,3%
Καζάς Λεμεσού:
25,00
2.155,00
1,2%
Καζάς Λεμεσού:
144,00
12.125,00
1,2%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
228,00
0,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.385,00
126.227,00
1,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.655,00
170.962,50
1,0%
Καζάς Λεμεσού:
5,00
939,00
0,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
1,00
3.618,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
225,00
78.924,00
0,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
9.060,00
592.117,00
1,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μιχαήλ γιος του Γιωρκή
Άγιος Κωνσταντίνος 1.325,00
Σολωμός γιος του Χατζή Παυλή
Άγιος Κωνσταντίνος 1.255,00
Γυναίκα του Σολωμού γιου του Χατζή Παυλή
Άγιος Κωνσταντίνος 90,00
Γιωρκής γιος του Παυλή
Άγιος Κωνσταντίνος 2.105,00
Θανάσης γιος του Γιωρκή
Άγιος Κωνσταντίνος 1.895,00
Κωνσταντής γιος του Γιαννή
Άγιος Κωνσταντίνος 1.335,00
Μιχαήλ γιος του Κωνσταντή
Άγιος Κωνσταντίνος 1.085,00
Σάββας γιος του Φραντζέσκου
Άγιος Κωνσταντίνος 1.545,00
Κυριάκος γιος του Πέτρου
Άγιος Κωνσταντίνος 1.180,00
Δημήτρης γιος του Γιαννή
Άγιος Κωνσταντίνος 640,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 35 158,00 6.290,00
002   γη με βλάστηση 32 155,00 6.200,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 4 1,50 75,00
004   καλλιέργειες μουριάς 4 1,50 75,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 4 1,50 75,00
006   25 152,00 6.050,00
007   αμπέλι 17 150,00 5.990,00
008   αμπέλι (bağ) 17 150,00 5.990,00
009   δημητριακά 8 2,00 60,00
010   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 8 2,00 60,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 1,50 75,00
012   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 3 1,50 75,00
013   3 3,00 90,00
014   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 0,50 15,00
015   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 2 2,50 75,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 28 150 1.455,00
002   ελιές 13 140 1.400,00
003   ελιά κήπου (bağ zeytini) 1 5 50,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 11 130 1.300,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 5 50,00
006   Σύνολο αμυγδαλιών 8 9 45,00
007   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 8 9 45,00
008   καρυδιές 7 1 10,00
009   καρυδιές (ceviz eşcarı) 7 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 25 3 1.945,00
002   σπίτι (hane) 13 1 890,00
003   11 1 815,00
004   11 1 815,00
005   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 11 1 815,00
006   Μύλοι 1 1 240,00
007   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 240,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 5 2 225,00
002   αγελάδα (inek) 4 1 100,00
003   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Κωνσταντίνος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5818/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό