Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5818
UUID βάσης δεδομένων: 33aeb6eb-3c8f-4bb4-8798-33d610117c06
Όνομα: Άγιος Κωνσταντίνος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Konstantino
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Konstantinos
Άγιος Κωνσταντίνος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Konstantinos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 14.840,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
8.450,0 2.080,0 3.785,0 525,0
56,9% 14,0% 25,5% 3,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
10,00
1.271,00
0,8%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
12,00
1.473,00
0,8%
Καζάς Λεμεσού:
12,00
1.481,00
0,8%
Καζάς Λεμεσού:
35,00
3.362,00
1,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
223,00
24.918,75
0,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
8.450,00
513.357,50
1,6%
Καζάς Λεμεσού:
28,00
2.215,00
1,3%
Καζάς Λεμεσού:
25,00
2.155,00
1,2%
Καζάς Λεμεσού:
229,00
23.886,00
1,0%
Καζάς Λεμεσού:
14,00
814,00
1,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.080,00
225.086,00
0,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
3.785,00
415.120,00
0,9%
Καζάς Λεμεσού:
5,00
939,00
0,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
5,00
4.790,00
0,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
525,00
205.427,00
0,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
14.840,00
1.358.990,50
1,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μιχαήλ γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Κωνσταντίνος 1.325,00
Σολωμός γιος του Χατζή Παυλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Κωνσταντίνος 1.255,00
Γυναίκα του Σολωμού γιου του Χατζή Παυλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Κωνσταντίνος 90,00
Γιωρκής γιος του Παυλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Κωνσταντίνος 2.105,00
Θανάσης γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Κωνσταντίνος 1.895,00
Κωνσταντής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Κωνσταντίνος 1.335,00
Μιχαήλ γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Κωνσταντίνος 1.085,00
Σάββας γιος του Φραντζέσκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Κωνσταντίνος 1.545,00
Κυριάκος γιος του Πέτρου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Κωνσταντίνος 1.180,00
Δημήτρης γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Κωνσταντίνος 640,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 35 223,00 8.450,00
002   γη με βλάστηση 32 220,00 8.360,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 4 3,50 175,00
004   καλλιέργειες μουριάς 4 3,50 175,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 4 3,50 175,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 25 214,00 8.060,00
007   αμπέλι 17 209,00 7.910,00
008   αμπέλι (bağ) 17 209,00 7.910,00
009   δημητριακά 8 5,00 150,00
010   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 8 5,00 150,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 2,50 125,00
012   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 3 2,50 125,00
013   άλλη χρήση γης 3 3,00 90,00
014   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 0,50 15,00
015   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 2 2,50 75,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 28 229 2.080,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 13 200 1.900,00
003   ελιά κήπου (bağ zeytini) 1 5 50,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 11 190 1.800,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 5 50,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 8 22 110,00
007   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 8 22 110,00
008   καρυδιά 7 7 70,00
009   καρυδιές (ceviz eşcarı) 7 7 70,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 25 14 3.785,00
002   σπίτι (hane) 13 2 1.530,00
003   τμήμα κτηρίου 11 11 2.015,00
004   δωμάτιο 11 11 2.015,00
005   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 11 11 2.015,00
006   Μύλοι 1 1 240,00
007   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 240,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 5 5 525,00
002   αγελάδα (inek) 4 4 400,00
003   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Κωνσταντίνος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5818/ στις 24/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό