Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5819
UUID βάσης δεδομένων: 6e657010-f621-47c9-bde2-7b53f5891b45
Όνομα: Άγιος Παύλος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Pavlo
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Pavlos
Άγιος Παύλος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Pavlos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 26.377,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
14.740,0 2.230,0 6.220,0 3.187,0
55,9% 8,5% 23,6% 12,1%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
20,00
1.271,00
1,6%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
28,00
1.473,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
28,00
1.481,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
79,00
3.362,00
2,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
395,00
24.918,75
1,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
14.740,00
513.357,50
2,9%
Καζάς Λεμεσού:
44,00
2.215,00
2,0%
Καζάς Λεμεσού:
45,00
2.155,00
2,1%
Καζάς Λεμεσού:
237,00
23.886,00
1,0%
Καζάς Λεμεσού:
22,00
814,00
2,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.230,00
225.086,00
1,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
6.220,00
415.120,00
1,5%
Καζάς Λεμεσού:
15,00
939,00
1,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
16,00
4.790,00
0,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
3.187,00
205.427,00
1,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
26.377,00
1.358.990,50
1,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Πετρής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Παύλος 1.970,00
Μητέρα του Πετρή γιου του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Παύλος 130,00
Νικόλας γιος του Βασίλη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Παύλος 1.420,00
Γυναίκα του Νικόλα γιου του Βασίλη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Παύλος 90,00
Γαβριήλ γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Παύλος 1.385,00
Μητέρα του Γαβριήλ γιου του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Παύλος 130,00
Δημήτρης γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Παύλος 950,00
Γυναίκα του Δημήτρη γιου του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Παύλος 25,00
Δημήτρης γιος του Χατζή Παυλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Παύλος 1.185,00
Σάββας γιος του παπά Ηλία
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Παύλος 2.225,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 79 395,00 14.740,00
002   γη με βλάστηση 78 385,00 14.640,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 12 15,50 775,00
004   καλλιέργειες μουριάς 11 14,00 700,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 11 14,00 700,00
006   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 1 1,50 75,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 49 357,00 13.240,00
008   βαμβάκι 1 2,00 60,00
009   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 2,00 60,00
010   αμπέλι 35 349,00 13.000,00
011   αμπέλι (bağ) 35 349,00 13.000,00
012   δημητριακά 13 6,00 180,00
013   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 13 6,00 180,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 17 12,50 625,00
015   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 12 9,50 475,00
016   άλλος κήπος (diğer bahçe) 1 1,00 50,00
017   κήπος (bağçe) 4 2,00 100,00
018   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 10,00 100,00
019   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 10,00 100,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 44 237 2.230,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 22 189 1.890,00
003   ελιά κήπου (bağ zeytini) 1 5 50,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 19 179 1.790,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 2 5 50,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 6 13 65,00
007   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 3 9 45,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 3 15,00
009   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 1 1 5,00
010   καρυδιά 15 20 200,00
011   καρυδιές (ceviz eşcarı) 10 13 130,00
012   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 5 7 70,00
013   φουντουκιά 1 15 75,00
014   φουντουκιές (eşcar-ı fındık) 1 15 75,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 45 22 6.220,00
002   σπίτι (hane) 25 1 2.585,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 1 115,00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 175,00
005   ληνός με πιεστήριο (şırahane mengenesi) 1 1 175,00
006   τμήμα κτηρίου 17 17 3.425,00
007   δωμάτιο 17 17 3.425,00
008   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 17 17 3.425,00
009   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 2 10,00
010   κυψέλη (ari kovani) 1 2 10,00
011   Μύλοι 1 1 25,00
012   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 25,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 12 13 2.437,00
002   πρόβατα (agnam) 1 2 12,00
003   αγελάδα (inek) 7 7 800,00
004   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
005   μουλάρι (katir) 3 3 1.500,00
006   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Παύλος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5819/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό