Όνομα: Μαθικολώνη
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Masikoloni
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Mathikoloni
Μαθικολώνη
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Mathikoloni
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.391,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
2.423,5 2.197,0 1.275,0 2.866,0
28,9% 26,2% 15,2% 34,2%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
13,00
1.271,00
1,0%
Καζάς Λεμεσού:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Λεμεσού:
18,00
1.473,00
1,2%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
62,00
1,6%
Καζάς Λεμεσού:
28,00
3.362,00
0,8%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λεμεσού:
229,25
12.630,25
1,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
2.423,50
248.168,50
1,0%
Καζάς Λεμεσού:
34,00
2.215,00
1,5%
Καζάς Λεμεσού:
19,00
2.155,00
0,9%
Καζάς Λεμεσού:
272,00
12.125,00
2,2%
Καζάς Λεμεσού:
3,00
228,00
1,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.197,00
126.227,00
1,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.275,00
170.962,50
0,7%
Καζάς Λεμεσού:
19,00
939,00
2,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
133,00
3.618,00
3,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.866,00
78.924,00
3,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
8.391,50
592.117,00
1,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan γιος του 'Ömer
Μαθικολώνη 1.175,00
Veli γιος του 'Ömer
Μαθικολώνη 990,00
Emin
Μαθικολώνη 2.200,00
Ali
Μαθικολώνη 2.062,50
Mustafa
Μαθικολώνη 1.735,00
Hasan
Μαθικολώνη 300,00
Emin
Μαθικολώνη 100,00
Ali
Μαθικολώνη 100,00
Ahmed γιος του Hacı Hüseyin
Μαθικολώνη 547,50
Mehmed γιος του Hacı Hüseyin
Μαθικολώνη 387,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 28 234,75 2.538,50
002   γη με βλάστηση 9 20,75 422,50
003   3 6,00 235,00
004   αμπέλι 2 5,50 220,00
005   αμπέλι (bağ) 2 5,50 220,00
006   δημητριακά 1 0,50 15,00
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 0,50 15,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 14,75 187,50
009   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 5 1,75 57,50
010   αγροτεμάχιο (tarla) 1 13,00 130,00
011   8 2,00 105,00
012   αλώνι (harman) 6 1,00 20,00
013   μάντρα (mandira) 2 1,00 85,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 11 212,00 2.011,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 11 212,00 2.011,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 34 380 2.782,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 12 134 1.290,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 7 82 820,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 4 32 270,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 20 200,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 7 4 20,00
007   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 2 1 5,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 5 3 15,00
009   χαρουπιές 15 242 1.472,00
010   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 12 157 962,00
011   χαρουπιές (harub eşcarı) 3 85 510,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 19 3 1.365,00
002   σπίτι (hane) 17 0 1.180,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 0 90,00
004   1 2 10,00
005   κυψέλη (ari kovani) 1 2 10,00
006   Μύλοι 1 1 175,00
007   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 175,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 19 136 2.866,00
002   πρόβατα (agnam) 7 127 1.016,00
003   άλογο (bargi̇r) 5 3 600,00
004   φοράδα (kisrak) 5 3 600,00
005   μουλάρι (katir) 2 1 500,00
006   βόδι (öküz) 5 5 750,00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 3 1 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μαθικολώνη. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5820/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό