Όνομα: Μέσα Γειτονιά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Mesa'idonya
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Mesa Geitonia
Μέσα Γειτονιά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Mesayitonia
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.037,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
4.205,0 1.832,0 1.305,0 1.575,0
52,3% 22,8% 16,2% 19,6%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
21,00
1.271,00
1,7%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
36,00
1.473,00
2,4%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
62,00
1,6%
Καζάς Λεμεσού:
34,00
3.362,00
1,0%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λεμεσού:
398,50
12.630,25
3,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
4.205,00
248.168,50
1,7%
Καζάς Λεμεσού:
35,00
2.215,00
1,6%
Καζάς Λεμεσού:
30,00
2.155,00
1,4%
Καζάς Λεμεσού:
321,00
12.125,00
2,6%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
228,00
0,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.832,00
126.227,00
1,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.305,00
170.962,50
0,8%
Καζάς Λεμεσού:
11,00
939,00
1,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
3,00
3.618,00
0,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.575,00
78.924,00
2,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
8.037,00
592.117,00
1,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Yusuf γιος του Hasan
Μέσα Γειτονιά 435,00
Αδελφή του Yusuf γιου του Hasan
Μέσα Γειτονιά 90,00
Süleyman
Μέσα Γειτονιά 0,00
Yusuf γαμπρός του Süleyman
Μέσα Γειτονιά 305,00
Γυναίκα του Yusuf γαμπρού του Süleyman
Μέσα Γειτονιά 90,00
Farik Hasan γιος του Ali
Μέσα Γειτονιά 0,00
Μητέρα του Farik Hasan γιου του Ali
Μέσα Γειτονιά 409,00
Yusuf γιος του Τρελού Ahmed
Μέσα Γειτονιά 50,00
Hüseyin γιος του Τρελού Ahmed
Μέσα Γειτονιά 50,00
Μιχαήλ
Μέσα Γειτονιά 586,25
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 34 402,00 4.405,00
002   γη με βλάστηση 4 3,00 130,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,50 25,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,50 25,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 0,50 25,00
006   1 1,00 30,00
007   βαμβάκι 1 1,00 30,00
008   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 1,00 30,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 1,50 75,00
010   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 1 0,50 25,00
011   κήπος (bağçe) 1 1,00 50,00
012   14 51,00 1.420,00
013   αλώνι (harman) 9 3,00 50,00
014   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 1,00 100,00
015   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 4 47,00 1.270,00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 16 348,00 2.855,00
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 16 348,00 2.855,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 35 355 2.152,00
002   ελιές 15 72 720,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 6 27 270,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 2 20,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 8 43 430,00
006   χαρουπιές 20 283 1.432,00
007   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 16 234 1.238,00
008   χαρουπιές (harub eşcarı) 4 49 194,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 30 1 1.305,00
002   σπίτι (hane) 29 0 1.130,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 0 55,00
004   Μύλοι 1 1 175,00
005   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 175,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 11 7 1.575,00
002   άλογο (bargi̇r) 2 3 600,00
003   φοράδα (kisrak) 1 2 400,00
004   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
005   μουλάρι (katir) 1 1 500,00
006   βόδι (öküz) 7 2 375,00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 6 1 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μέσα Γειτονιά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5821/ στις 29/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό