Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5821
UUID βάσης δεδομένων: 071cc5df-1aeb-4407-be5a-9e7cf9bbd8ef
Όνομα: Μέσα Γειτονιά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Mesa'idonya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Mesa Geitonia
Μέσα Γειτονιά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Mesayitonia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 14.871,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
5.925,0 3.276,0 2.845,0 2.825,0
39,8% 22,0% 19,1% 19,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
21,00
1.271,00
1,7%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
36,00
1.473,00
2,4%
Καζάς Λεμεσού:
36,00
1.481,00
2,4%
Καζάς Λεμεσού:
34,00
3.362,00
1,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
574,00
24.918,75
2,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
5.925,00
513.357,50
1,2%
Καζάς Λεμεσού:
35,00
2.215,00
1,6%
Καζάς Λεμεσού:
30,00
2.155,00
1,4%
Καζάς Λεμεσού:
497,00
23.886,00
2,1%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
814,00
0,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
3.276,00
225.086,00
1,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.845,00
415.120,00
0,7%
Καζάς Λεμεσού:
11,00
939,00
1,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
12,00
4.790,00
0,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.825,00
205.427,00
1,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
14.871,00
1.358.990,50
1,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Yusuf γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μέσα Γειτονιά 435,00
Αδελφή του Yusuf γιου του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μέσα Γειτονιά 90,00
Yusuf γαμπρός του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μέσα Γειτονιά 305,00
Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μέσα Γειτονιά 0,00
Γυναίκα του Yusuf γαμπρού του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μέσα Γειτονιά 90,00
Farik Hasan γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μέσα Γειτονιά 0,00
Μητέρα του Farik Hasan γιου του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μέσα Γειτονιά 409,00
Yusuf γιος του Τρελού Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μέσα Γειτονιά 50,00
Hüseyin γιος του Τρελού Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μέσα Γειτονιά 50,00
Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μέσα Γειτονιά 586,25
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 34 574,00 5.925,00
002   γη με βλάστηση 4 3,00 130,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,50 25,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,50 25,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 0,50 25,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 1,00 30,00
007   βαμβάκι 1 1,00 30,00
008   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 1,00 30,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 1,50 75,00
010   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 1 0,50 25,00
011   κήπος (bağçe) 1 1,00 50,00
012   άλλη χρήση γης 14 58,00 1.540,00
013   αλώνι (harman) 9 10,00 170,00
014   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 1,00 100,00
015   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 4 47,00 1.270,00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 16 513,00 4.255,00
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 16 513,00 4.255,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 35 497 3.276,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 15 80 800,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 6 29 290,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 2 20,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 8 49 490,00
006   χαρουπιές 20 417 2.476,00
007   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 16 368 2.282,00
008   χαρουπιές (harub eşcarı) 4 49 194,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 30 1 2.845,00
002   σπίτι (hane) 29 0 2.670,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 0 55,00
004   Μύλοι 1 1 175,00
005   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 175,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 5 6 1.325,00
002   άλογο (bargi̇r) 2 3 600,00
003   φοράδα (kisrak) 1 2 400,00
004   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
005   μουλάρι (katir) 1 1 500,00
006   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μέσα Γειτονιά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5821/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό