Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5823
UUID βάσης δεδομένων: c5bc9e88-ac82-4ec7-a06f-d105d0028f0c
Όνομα: Άγιος Αθανάσιος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Atanas
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Athanasios
Άγιος Αθανάσιος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Athanasios
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 15.996,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
4.798,5 5.343,0 2.765,0 3.090,0
30,0% 33,4% 17,3% 19,3%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Άγιος Αθανάσιος (Αυτή η εγγραφή) 10.787 67,43%
İsfalondihona Manastırı İsfalondihona Manastırı 5.210 32,57%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
13,00
1.271,00
1,0%
Καζάς Λεμεσού:
2,00
52,00
3,8%
Καζάς Λεμεσού:
19,00
1.473,00
1,3%
Καζάς Λεμεσού:
19,00
1.481,00
1,3%
Καζάς Λεμεσού:
34,00
3.362,00
1,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
555,75
24.918,75
2,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
4.798,50
513.357,50
0,9%
Καζάς Λεμεσού:
31,00
2.215,00
1,4%
Καζάς Λεμεσού:
25,00
2.155,00
1,2%
Καζάς Λεμεσού:
798,00
23.886,00
3,3%
Καζάς Λεμεσού:
18,00
814,00
2,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
5.343,00
225.086,00
2,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.765,00
415.120,00
0,7%
Καζάς Λεμεσού:
12,00
939,00
1,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
41,00
4.790,00
0,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
3.090,00
205.427,00
1,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
15.996,50
1.358.990,50
1,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μιχαήλ γιος του Μάρτου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Αθανάσιος 795,00
Αδάμος γιος του Μάρτου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Αθανάσιος 655,00
Γιαννής γιος του Μανουήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Αθανάσιος 760,00
Σταυρινός γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Αθανάσιος 860,00
Μιχαήλ γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Αθανάσιος 1.280,00
Χριστοφής γιος του τσαγκάρη Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Αθανάσιος 1.061,00
Γυναίκα του Χριστοφή γιου του τσαγκάρη Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Αθανάσιος 60,00
Χριστοφής γιος του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Αθανάσιος 1.141,00
Γυναίκα του Χριστοφή γιου του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Αθανάσιος 40,00
Χριστοφής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Αθανάσιος 1.130,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 34 555,75 4.798,50
002   γη με βλάστηση 13 26,75 541,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 10 12,75 357,50
004   αμπέλι 2 7,00 180,00
005   αμπέλι (bağ) 2 7,00 180,00
006   δημητριακά 8 5,75 177,50
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 8 5,75 177,50
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 14,00 184,00
009   κήπος (bağçe) 1 2,00 100,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 1 10,00 70,00
011   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarlası) 1 2,00 14,00
012   άλλη χρήση γης 8 8,00 160,00
013   αλώνι (harman) 8 8,00 160,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 13 521,00 4.097,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 13 521,00 4.097,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 31 798 5.343,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 16 219 2.190,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 3 16 160,00
004   ελιά (şecer-i zeytun) 1 1 10,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2 106 1.060,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 9 76 760,00
007   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 20 200,00
008   χαρουπιές 15 579 3.153,00
009   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 11 476 2.570,00
010   χαρουπιές (harub eşcarı) 4 103 583,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 25 18 2.765,00
002   σπίτι (hane) 19 2 2.515,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 3 0 215,00
004   τμήμα κτηρίου 1 1 175,00
005   δωμάτιο 1 1 175,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 175,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 5 15 75,00
008   κυψέλη (ari kovani) 5 15 75,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 3 32 840,00
002   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
003   μουλάρι (katir) 1 1 500,00
004   αίγες (keçi̇) 1 30 240,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Αθανάσιος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5823/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό