Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5824
UUID βάσης δεδομένων: d60fd8d6-1ff7-4320-8a11-0e3d3c401744
Όνομα: İsfalondihona Manastırı
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İsfalondihona Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Άγιος Αθανάσιος
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.210,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.450,0 2.100,0 1.170,0 490,0
27,8% 40,3% 22,5% 9,4%
Γενικά στατιστικά
Άγιος Αθανάσιος:
1,00
13,00
7,7%
Άγιος Αθανάσιος:
1,00
2,00
50,0%
Άγιος Αθανάσιος:
1,00
19,00
5,3%
Άγιος Αθανάσιος:
1,00
19,00
5,3%
Άγιος Αθανάσιος:
2,00
34,00
5,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Άγιος Αθανάσιος:
140,00
555,75
25,2%
Γαίες (αξία)
Άγιος Αθανάσιος:
1.450,00
4.798,50
30,2%
Άγιος Αθανάσιος:
3,00
31,00
9,7%
Άγιος Αθανάσιος:
6,00
25,00
24,0%
Άγιος Αθανάσιος:
270,00
798,00
33,8%
Άγιος Αθανάσιος:
8,00
18,00
44,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Άγιος Αθανάσιος:
2.100,00
5.343,00
39,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Άγιος Αθανάσιος:
1.170,00
2.765,00
42,3%
Άγιος Αθανάσιος:
2,00
12,00
16,7%
Ζώα (αριθμός)
Άγιος Αθανάσιος:
31,00
41,00
75,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Άγιος Αθανάσιος:
490,00
3.090,00
15,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Άγιος Αθανάσιος:
5.210,00
15.996,50
32,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Σφαλαγγιώτισσας
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) İsfalondihona Manastırı 5.210,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 2 140,00 1.450,00
002   γη με βλάστηση 1 5,00 100,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 5,00 100,00
004   αμπέλι 1 5,00 100,00
005   αμπέλι (bağ) 1 5,00 100,00
006   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 135,00 1.350,00
007   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 135,00 1.350,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 270 2.100,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 2 120 1.200,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 100 1.000,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 20 200,00
005   χαρουπιές 1 150 900,00
006   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 150 900,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 6 8 1.170,00
002   σπίτι (hane) 4 2 970,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 0 140,00
004   τμήμα κτηρίου 1 1 175,00
005   δωμάτιο 1 1 175,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 175,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 5 25,00
008   κυψέλη (ari kovani) 1 5 25,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 30 240,00
002   αίγες (keçi̇) 1 30 240,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 22, 2020, 7:50 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: İsfalondihona Manastırı. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5824/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό