Όνομα: İsfalondihona Manastırı
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İsfalondihona Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Άγιος Αθανάσιος
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.130,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1.450,0 2.100,0 1.090,0 490,0
28,3% 40,9% 21,2% 9,6%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Άγιος Αθανάσιος:
1,00
13,00
7,7%
Άγιος Αθανάσιος:
1,00
2,00
50,0%
Άγιος Αθανάσιος:
1,00
19,00
5,3%
Άγιος Αθανάσιος:
1,00
2,00
50,0%
Άγιος Αθανάσιος:
2,00
34,00
5,9%
Γαίες (εμβαδόν)
Άγιος Αθανάσιος:
140,00
354,75
39,5%
Γαίες (αξία)
Άγιος Αθανάσιος:
1.450,00
3.243,50
44,7%
Άγιος Αθανάσιος:
3,00
31,00
9,7%
Άγιος Αθανάσιος:
6,00
25,00
24,0%
Άγιος Αθανάσιος:
270,00
715,00
37,8%
Άγιος Αθανάσιος:
8,00
16,00
50,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Άγιος Αθανάσιος:
2.100,00
4.658,00
45,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Άγιος Αθανάσιος:
1.090,00
1.945,00
56,0%
Άγιος Αθανάσιος:
2,00
12,00
16,7%
Ζώα (αριθμός)
Άγιος Αθανάσιος:
31,00
32,00
96,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Άγιος Αθανάσιος:
490,00
1.340,00
36,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Άγιος Αθανάσιος:
5.130,00
10.721,50
47,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Σφαλαγγιώτισσας
İsfalondihona Manastırı 5.210,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 2 140,00 1.450,00
002   γη με βλάστηση 1 5,00 100,00
003   1 5,00 100,00
004   αμπέλι 1 5,00 100,00
005   αμπέλι (bağ) 1 5,00 100,00
006   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 135,00 1.350,00
007   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 135,00 1.350,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 3 270 2.100,00
002   ελιές 2 120 1.200,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 100 1.000,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 20 200,00
005   χαρουπιές 1 150 900,00
006   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 150 900,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 6 8 1.170,00
002   σπίτι (hane) 4 2 970,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 0 140,00
004   1 1 175,00
005   1 1 175,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 175,00
007   1 5 25,00
008   κυψέλη (ari kovani) 1 5 25,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 2 31 490,00
002   αίγες (keçi̇) 1 30 240,00
003   βόδι (öküz) 1 1 250,00
004   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 22, 2020, 7:50 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: İsfalondihona Manastırı. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5824/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό