Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5825
UUID βάσης δεδομένων: 68aa44af-abf4-45c4-9bbc-0b1fdd3232c7
Όνομα: Φοινικάρια (τα)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Finikarya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Foinikaria
Φοινικάρια (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Phinikaria
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 9.406,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.645,0 2.559,0 2.050,0 2.152,0
28,1% 27,2% 21,8% 22,9%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
11,00
1.271,00
0,9%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
11,00
1.473,00
0,7%
Καζάς Λεμεσού:
11,00
1.481,00
0,7%
Καζάς Λεμεσού:
27,00
3.362,00
0,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
219,75
24.918,75
0,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
2.645,00
513.357,50
0,5%
Καζάς Λεμεσού:
23,00
2.215,00
1,0%
Καζάς Λεμεσού:
17,00
2.155,00
0,8%
Καζάς Λεμεσού:
363,00
23.886,00
1,5%
Καζάς Λεμεσού:
3,00
814,00
0,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.559,00
225.086,00
1,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.050,00
415.120,00
0,5%
Καζάς Λεμεσού:
14,00
939,00
1,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
55,00
4.790,00
1,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.152,00
205.427,00
1,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
9.406,00
1.358.990,50
0,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Süleyman γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φοινικάρια (τα) 1.120,00
'Ömer γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φοινικάρια (τα) 381,00
Γαβριήλ γιος του παπά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φοινικάρια (τα) 1.415,00
Κυριάκος γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φοινικάρια (τα) 345,00
Αντωνής γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φοινικάρια (τα) 140,00
Χριστοφής γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φοινικάρια (τα) 1.025,00
Χριστοφής γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φοινικάρια (τα) 900,00
Δημήτρης γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φοινικάρια (τα) 1.485,00
Χαράλαμπος γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φοινικάρια (τα) 710,00
Παπάς Σάββας γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φοινικάρια (τα) 1.155,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 27 219,75 2.645,00
002   γη με βλάστηση 19 154,75 2.040,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,50 25,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,50 25,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,50 25,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 14 133,00 1.752,50
007   αμπέλι 2 12,00 480,00
008   αμπέλι (bağ) 2 12,00 480,00
009   δημητριακά 12 121,00 1.272,50
010   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 7 119,00 1.190,00
011   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 5 2,00 82,50
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 21,25 262,50
013   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 2 1,00 50,00
014   κήπος (bağçe) 1 0,25 12,50
015   αγροτεμάχιο (tarla) 1 20,00 200,00
016   άλλη χρήση γης 5 5,00 105,00
017   αλώνι (harman) 5 5,00 105,00
018   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 3 60,00 500,00
019   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 3 60,00 500,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 23 363 2.559,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 10 104 1.100,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 5 50,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 15 150,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 7 72 720,00
006   ελιά (zeytun 2) 1 12 180,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 5 25,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 5 25,00
009   χαρουπιές 11 254 1.434,00
010   χαρουπιά (harub 2) 1 5 30,00
011   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 10 249 1.404,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 17 3 2.050,00
002   σπίτι (hane) 15 1 1.700,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 0 100,00
004   τμήμα κτηρίου 2 2 350,00
005   δωμάτιο 2 2 350,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 2 2 350,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 10 51 1.152,00
002   πρόβατα (agnam) 3 44 352,00
003   αγελάδα (inek) 3 3 300,00
004   βόδι (öküz) 4 4 500,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 11:55 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Φοινικάρια (τα). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5825/ στις 24/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό