Όνομα: Γεράσα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Yerasa
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Gerasa
Γεράσα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Yerasa
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Επισκοπής
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 6.961,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
2.972,0 1.999,0 1.885,0 225,0
42,7% 28,7% 27,1% 3,2%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Επισκοπής:
16,00
548,00
2,9%
Καζάς Επισκοπής:
1,00
26,00
3,8%
Καζάς Επισκοπής:
16,00
631,00
2,5%
Καζάς Επισκοπής:
1,00
29,00
3,4%
Καζάς Επισκοπής:
62,00
1.222,00
5,1%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Επισκοπής:
88,25
6.442,91
1,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Επισκοπής:
2.972,00
116.931,00
2,5%
Καζάς Επισκοπής:
34,00
695,00
4,9%
Καζάς Επισκοπής:
24,00
768,00
3,1%
Καζάς Επισκοπής:
195,00
3.567,00
5,5%
Καζάς Επισκοπής:
6,00
502,00
1,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
1.999,00
26.261,00
7,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
1.885,00
75.084,00
2,5%
Καζάς Επισκοπής:
11,00
563,00
2,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Επισκοπής:
1,00
2.748,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
225,00
50.798,00
0,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
6.961,00
260.954,00
2,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γιωρκής γιος του Χριστοφή
Γεράσα 1.337,50
Παυλής γιος του Γιωρκή
Γεράσα 1.175,00
Κωνσταντής γιος του Γιωρκή
Γεράσα 607,50
Γιαννής γιος του Χριστοφή
Γεράσα 990,00
Γιαννής
Γεράσα 1.374,50
Χριστοφής γιος του Νικόλα
Γεράσα 1.037,50
Νικόλας γιος του Κωνσταντή
Γεράσα 867,50
Χριστοφής γιος του Σάββα
Γεράσα 1.442,50
Αντωνής γιος του Χατζή Σάββα
Γεράσα 765,00
Γιωρκής γιος του Θεοδόση
Γεράσα 1.432,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 62 134,25 3.082,00
002   γη με βλάστηση 41 70,25 2.757,00
003   27 57,50 2.594,50
004   αμπέλι 21 57,00 2.570,00
005   αμπέλι (bağ) 21 57,00 2.570,00
006   δημητριακά 6 0,50 24,50
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 6 0,50 24,50
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 14 12,75 162,50
009   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 9 2,25 97,50
010   κήπος (bağçe) 4 0,50 15,00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 1 10,00 50,00
012   8 1,00 10,00
013   αλώνι (harman) 8 1,00 10,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 13 63,00 315,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 13 63,00 315,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 34 271 2.409,00
002   ελιές 16 146 1.460,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 25 250,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 15 121 1.210,00
005   Σύνολο αμυγδαλιών 3 1 5,00
006   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 3 1 5,00
007   χαρουπιές 15 124 944,00
008   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 15 124 944,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 24 7 2.060,00
002   σπίτι (hane) 15 0 1.190,00
003   6 1 525,00
004   6 1 525,00
005   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 6 1 525,00
006   2 5 25,00
007   κυψέλη (ari kovani) 2 5 25,00
008   Μύλοι 1 1 320,00
009   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 320,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 11 2 225,00
002   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
003   βόδι (öküz) 10 1 125,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Γεράσα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5828/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό