Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5828
UUID βάσης δεδομένων: 198fb849-7555-4dfa-bd39-6b14ada28f6d
Όνομα: Γεράσα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Yerasa
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Επισκοπής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Gerasa
Γεράσα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Yerasa
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 15.556,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.357,0 4.139,0 3.710,0 1.350,0
40,9% 26,6% 23,8% 8,7%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Επισκοπής:
16,00
548,00
2,9%
Καζάς Επισκοπής:
1,00
27,00
3,7%
Καζάς Επισκοπής:
16,00
632,00
2,5%
Καζάς Επισκοπής:
16,00
634,00
2,5%
Καζάς Επισκοπής:
62,00
1.222,00
5,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Επισκοπής:
328,75
11.393,16
2,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Επισκοπής:
6.357,00
194.111,00
3,3%
Καζάς Επισκοπής:
34,00
695,00
4,9%
Καζάς Επισκοπής:
24,00
768,00
3,1%
Καζάς Επισκοπής:
525,00
6.931,00
7,6%
Καζάς Επισκοπής:
12,00
1.061,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
4.139,00
50.422,00
8,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
3.710,00
134.414,00
2,8%
Καζάς Επισκοπής:
11,00
563,00
2,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Επισκοπής:
11,00
3.507,00
0,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
1.350,00
133.791,00
1,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
15.556,00
512.738,00
3,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γιωρκής γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γεράσα 1.337,50
Παυλής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γεράσα 1.175,00
Κωνσταντής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γεράσα 607,50
Γιαννής γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γεράσα 990,00
Γιαννής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γεράσα 1.374,50
Χριστοφής γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γεράσα 1.037,50
Νικόλας γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γεράσα 867,50
Χριστοφής γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γεράσα 1.442,50
Αντωνής γιος του Χατζή Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γεράσα 765,00
Γιωρκής γιος του Θεοδόση
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γεράσα 1.432,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 62 328,75 6.357,00
002   γη με βλάστηση 41 157,75 5.462,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 27 141,00 5.194,50
004   αμπέλι 21 138,00 5.120,00
005   αμπέλι (bağ) 21 138,00 5.120,00
006   δημητριακά 6 3,00 74,50
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 6 3,00 74,50
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 14 16,75 267,50
009   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 9 4,75 157,50
010   κήπος (bağçe) 4 2,00 60,00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 1 10,00 50,00
012   άλλη χρήση γης 8 8,00 80,00
013   αλώνι (harman) 8 8,00 80,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 13 163,00 815,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 13 163,00 815,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 34 525 4.139,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 16 228 2.280,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 25 250,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 15 203 2.030,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 3 3 15,00
006   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 3 3 15,00
007   χαρουπιές 15 294 1.844,00
008   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 15 294 1.844,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 24 12 3.710,00
002   σπίτι (hane) 15 0 2.140,00
003   τμήμα κτηρίου 6 6 1.225,00
004   δωμάτιο 6 6 1.225,00
005   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 6 6 1.225,00
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 5 25,00
007   κυψέλη (ari kovani) 2 5 25,00
008   Μύλοι 1 1 320,00
009   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 320,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 11 11 1.350,00
002   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
003   βόδι (öküz) 10 10 1.250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Γεράσα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5828/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό