Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5829
UUID βάσης δεδομένων: a2d076b2-04f2-4ac5-a319-20f4c6e25578
Όνομα: Αψιού
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Apşu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Apsiou
Αψιού
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Apsou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 29.560,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
10.654,5 6.616,0 9.975,0 2.315,0
36,0% 22,4% 33,7% 7,8%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Αψιού (Αυτή η εγγραφή) 23.281 78,76%
Μονή Παναγίας Αμιρούς Amiru 6.280 21,24%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
25,00
1.271,00
2,0%
Καζάς Λεμεσού:
2,00
52,00
3,8%
Καζάς Λεμεσού:
26,00
1.473,00
1,8%
Καζάς Λεμεσού:
26,00
1.481,00
1,8%
Καζάς Λεμεσού:
86,00
3.362,00
2,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
565,50
24.918,75
2,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
10.654,50
513.357,50
2,1%
Καζάς Λεμεσού:
60,00
2.215,00
2,7%
Καζάς Λεμεσού:
46,00
2.155,00
2,1%
Καζάς Λεμεσού:
884,00
23.886,00
3,7%
Καζάς Λεμεσού:
26,00
814,00
3,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
6.616,00
225.086,00
2,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
9.975,00
415.120,00
2,4%
Καζάς Λεμεσού:
14,00
939,00
1,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
43,00
4.790,00
0,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.315,00
205.427,00
1,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
29.560,50
1.358.990,50
2,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χριστοφής γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αψιού 527,00
Αντωνής γιος του Πετρή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αψιού 2.350,00
Κωνσταντής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αψιού 1.040,00
Γιαννής γιος του βοσκού Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αψιού 895,00
Γυναίκα του Γιαννή γιου του βοσκού Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αψιού 100,00
Αντωνής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αψιού 952,50
Χριστοφής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αψιού 157,50
Κυριάκος γιος του Πέτρου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αψιού 175,00
Σταυρινός Τζακάλλης
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αψιού 130,50
Γιαννάκης γιος του Λαφαζάνη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αψιού 104,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 86 565,50 10.654,50
002   γη με βλάστηση 58 244,50 8.339,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 35 193,00 7.162,50
004   αμπέλι 27 187,00 6.960,00
005   αμπέλι (bağ) 27 187,00 6.960,00
006   δημητριακά 8 6,00 202,50
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 8 6,00 202,50
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 23 51,50 1.177,00
009   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 19 32,00 960,00
010   κήπος (bağçe) 3 3,50 105,00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 1 16,00 112,00
012   άλλη χρήση γης 11 11,00 130,00
013   αλώνι (harman) 10 10,00 100,00
014   μάντρα (mandira) 1 1,00 30,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 17 310,00 2.185,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 17 310,00 2.185,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 60 884 6.616,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 25 330 3.300,00
003   ορεινές (άγριες) ελιές (eşcar-ı zeytun dağı) 1 20 200,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 22 298 2.980,00
005   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 1 6 60,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 6 60,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 7 15 75,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 6 14 70,00
009   αμυγδαλιά (badem 2) 1 1 5,00
010   καρυδιά 2 3 30,00
011   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 2 3 30,00
012   χαρουπιές 26 536 3.211,00
013   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 26 536 3.211,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 46 26 9.975,00
002   σπίτι (hane) 30 0 4.040,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 3 0 205,00
004   τμήμα κτηρίου 12 12 4.225,00
005   δωμάτιο 12 12 4.225,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 12 12 4.225,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 12 60,00
008   κυψέλη (ari kovani) 2 12 60,00
009   Μύλοι 2 2 1.650,00
010   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 300,00
011   Νερόμυλοι 1 1 1.350,00
012   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 1.350,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 10 39 1.315,00
002   πρόβατα (agnam) 1 30 240,00
003   αγελάδα (inek) 2 2 200,00
004   βόδι (öküz) 7 7 875,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αψιού. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5829/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό