Όνομα: Αρμενοχώρι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Armenohor
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Armenochori
Αρμενοχώρι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Armenokhori
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 3.499,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1.785,0 500,0 690,0 614,0
51,0% 14,3% 19,7% 17,5%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
4,00
1.271,00
0,3%
Καζάς Λεμεσού:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Λεμεσού:
4,00
1.473,00
0,3%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
62,00
1,6%
Καζάς Λεμεσού:
13,00
3.362,00
0,4%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λεμεσού:
172,50
12.630,25
1,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
1.785,00
248.168,50
0,7%
Καζάς Λεμεσού:
8,00
2.215,00
0,4%
Καζάς Λεμεσού:
9,00
2.155,00
0,4%
Καζάς Λεμεσού:
76,00
12.125,00
0,6%
Καζάς Λεμεσού:
5,00
228,00
2,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
500,00
126.227,00
0,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
690,00
170.962,50
0,4%
Καζάς Λεμεσού:
9,00
939,00
1,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
34,00
3.618,00
0,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
614,00
78.924,00
0,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
3.499,00
592.117,00
0,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Uzun Mehmed
Αρμενοχώρι 1.074,00
Hasan γιος του Uzun Mehmed
Αρμενοχώρι 1.255,00
İbrahim γιος του Uzun Mehmed
Αρμενοχώρι 1.249,00
Mustafa γιος του Küçük Mehmed
Αρμενοχώρι 1.260,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 13 212,50 2.585,00
002   γη με βλάστηση 5 45,50 965,00
003   1 5,00 400,00
004   αμπέλι 1 5,00 400,00
005   αμπέλι (bağ) 1 5,00 400,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 40,50 565,00
007   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 3 0,50 165,00
008   αγροτεμάχιο (tarla) 1 40,00 400,00
009   3 1,00 10,00
010   αλώνι (harman) 3 1,00 10,00
011   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 5 166,00 1.610,00
012   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 5 166,00 1.610,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 8 76 620,00
002   ελιές 4 41 410,00
003   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 4 41 410,00
004   χαρουπιές 4 35 210,00
005   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 4 35 210,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 9 5 740,00
002   σπίτι (hane) 8 1 720,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 0 50,00
004   1 4 20,00
005   κυψέλη (ari kovani) 1 4 20,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 9 35 614,00
002   πρόβατα (agnam) 3 33 264,00
003   αγελάδα (inek) 2 1 100,00
004   βόδι (öküz) 4 1 250,00
005   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 4 1 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αρμενοχώρι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5830/ στις 02/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό