Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5830
UUID βάσης δεδομένων: 9d67a094-0b46-40c7-9354-4d6454ed6cc0
Όνομα: Αρμενοχώρι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Armenohor
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Armenochori
Αρμενοχώρι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Armenokhori
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.978,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.620,0 840,0 910,0 1.608,0
43,8% 14,1% 15,2% 26,9%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
4,00
1.271,00
0,3%
Καζάς Λεμεσού:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Λεμεσού:
4,00
1.473,00
0,3%
Καζάς Λεμεσού:
4,00
1.481,00
0,3%
Καζάς Λεμεσού:
13,00
3.362,00
0,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
215,50
24.918,75
0,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
2.620,00
513.357,50
0,5%
Καζάς Λεμεσού:
8,00
2.215,00
0,4%
Καζάς Λεμεσού:
9,00
2.155,00
0,4%
Καζάς Λεμεσού:
110,00
23.886,00
0,5%
Καζάς Λεμεσού:
5,00
814,00
0,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
840,00
225.086,00
0,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
910,00
415.120,00
0,2%
Καζάς Λεμεσού:
9,00
939,00
1,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
57,00
4.790,00
1,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.608,00
205.427,00
0,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
5.978,00
1.358.990,50
0,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Uzun Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αρμενοχώρι 1.074,00
Hasan γιος του Uzun Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αρμενοχώρι 1.255,00
İbrahim γιος του Uzun Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αρμενοχώρι 1.249,00
Mustafa γιος του Küçük Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αρμενοχώρι 1.260,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 13 215,50 2.620,00
002   γη με βλάστηση 5 46,50 980,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 5,00 400,00
004   αμπέλι 1 5,00 400,00
005   αμπέλι (bağ) 1 5,00 400,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 41,50 580,00
007   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 3 1,50 180,00
008   αγροτεμάχιο (tarla) 1 40,00 400,00
009   άλλη χρήση γης 3 3,00 30,00
010   αλώνι (harman) 3 3,00 30,00
011   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 5 166,00 1.610,00
012   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 5 166,00 1.610,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 8 110 840,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 4 45 450,00
003   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 4 45 450,00
004   χαρουπιές 4 65 390,00
005   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 4 65 390,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 9 5 910,00
002   σπίτι (hane) 8 1 890,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 0 50,00
004   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 4 20,00
005   κυψέλη (ari kovani) 1 4 20,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 5 53 608,00
002   πρόβατα (agnam) 3 51 408,00
003   αγελάδα (inek) 2 2 200,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αρμενοχώρι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5830/ στις 25/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό