Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5831
UUID βάσης δεδομένων: 61bd19f6-ab3c-45c1-b814-23fadc7d09e8
Όνομα: Μοναγρούλλι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Monağrul
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Monagroulli
Μοναγρούλλι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Monagroulli
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 20.946,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
8.710,5 2.080,0 5.080,0 5.076,0
41,6% 9,9% 24,3% 24,2%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
24,00
1.271,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
30,00
1.473,00
2,0%
Καζάς Λεμεσού:
30,00
1.481,00
2,0%
Καζάς Λεμεσού:
75,00
3.362,00
2,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
797,00
24.918,75
3,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
8.710,50
513.357,50
1,7%
Καζάς Λεμεσού:
48,00
2.215,00
2,2%
Καζάς Λεμεσού:
44,00
2.155,00
2,0%
Καζάς Λεμεσού:
260,00
23.886,00
1,1%
Καζάς Λεμεσού:
7,00
814,00
0,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.080,00
225.086,00
0,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
5.080,00
415.120,00
1,2%
Καζάς Λεμεσού:
25,00
939,00
2,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
166,00
4.790,00
3,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
5.076,00
205.427,00
2,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
20.946,50
1.358.990,50
1,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Bayram γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μοναγρούλλι 1.250,00
İsma'il γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μοναγρούλλι 655,00
Osman γιος του Derviş
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μοναγρούλλι 30,00
Mustafa γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μοναγρούλλι 396,00
Πεθερά του Mustafa γιου του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μοναγρούλλι 280,00
Hasan γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μοναγρούλλι 1.185,00
Mustafa γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μοναγρούλλι 1.050,00
Mustafa γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μοναγρούλλι 1.115,00
Μητέρα του Mustafa γιου του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μοναγρούλλι 140,00
Hasan γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μοναγρούλλι 660,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 75 797,00 8.710,50
002   γη με βλάστηση 25 98,50 1.877,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 21 49,50 1.237,50
004   βαμβάκι 17 36,00 1.080,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 15 32,00 960,00
006   άνυδρο αγροτεμάχιο με βαμβάκι (susuz penbe tarlası) 2 4,00 120,00
007   αμπέλι 1 12,00 120,00
008   αμπέλι (bağ) 1 12,00 120,00
009   δημητριακά 3 1,50 37,50
010   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 3 1,50 37,50
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 49,00 640,00
012   κήπος (bağçe) 1 3,00 90,00
013   αγροτεμάχιο (tarla) 2 40,00 370,00
014   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 6,00 180,00
015   άλλη χρήση γης 23 24,50 265,00
016   αλώνι (harman) 22 24,00 250,00
017   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 0,50 15,00
018   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 27 674,00 6.568,00
019   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 27 674,00 6.568,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 48 260 2.080,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 24 156 1.560,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 3 30 300,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 4 40,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 20 122 1.220,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 2 10,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 2 10,00
008   χαρουπιές 23 102 510,00
009   χαρουπιά (harub 2) 1 8 40,00
010   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 20 85 425,00
011   χαρουπιές (harub eşcarı) 2 9 45,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 44 7 5.080,00
002   σπίτι (hane) 41 2 4.710,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 3 0 300,00
004   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 4 20,00
005   κυψέλη (ari kovani) 2 4 20,00
006   Μύλοι 1 1 350,00
007   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 350,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 13 154 2.076,00
002   πρόβατα (agnam) 6 147 1.176,00
003   άλογο (bargi̇r) 2 2 300,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 150,00
005   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
006   βόδι (öküz) 4 4 500,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάρτιος 4, 2020, 1:35 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μοναγρούλλι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5831/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό