Όνομα: Μοναγρούλλι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Monağrul
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Monagroulli
Μοναγρούλλι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Monagroulli
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 9.776,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
4.380,5 1.060,0 3.070,0 1.601,0
44,8% 10,8% 31,4% 16,4%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
24,00
1.271,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
30,00
1.473,00
2,0%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
62,00
1,6%
Καζάς Λεμεσού:
75,00
3.362,00
2,2%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λεμεσού:
414,00
12.630,25
3,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
4.380,50
248.168,50
1,8%
Καζάς Λεμεσού:
48,00
2.215,00
2,2%
Καζάς Λεμεσού:
44,00
2.155,00
2,0%
Καζάς Λεμεσού:
113,00
12.125,00
0,9%
Καζάς Λεμεσού:
3,00
228,00
1,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.060,00
126.227,00
0,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
3.070,00
170.962,50
1,8%
Καζάς Λεμεσού:
25,00
939,00
2,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
123,00
3.618,00
3,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.601,00
78.924,00
2,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
9.776,50
592.117,00
1,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Bayram γιος του Hüseyin
Μοναγρούλλι 1.250,00
İsma'il γιος του Mustafa
Μοναγρούλλι 655,00
Osman γιος του Derviş
Μοναγρούλλι 30,00
Mustafa γιος του Osman
Μοναγρούλλι 396,00
Πεθερά του Mustafa γιου του Osman
Μοναγρούλλι 280,00
Hasan γιος του Yusuf
Μοναγρούλλι 1.185,00
Mustafa γιος του İbrahim
Μοναγρούλλι 1.050,00
Mustafa γιος του Yusuf
Μοναγρούλλι 1.115,00
Μητέρα του Mustafa γιου του Yusuf
Μοναγρούλλι 140,00
Hasan γιος του Hüseyin
Μοναγρούλλι 660,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 75 452,50 4.760,50
002   γη με βλάστηση 25 71,00 1.057,50
003   21 22,00 417,50
004   βαμβάκι 17 9,50 285,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 15 7,50 225,00
006   άνυδρο αγροτεμάχιο με βαμβάκι (susuz penbe tarlası) 2 2,00 60,00
007   αμπέλι 1 12,00 120,00
008   αμπέλι (bağ) 1 12,00 120,00
009   δημητριακά 3 0,50 12,50
010   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 3 0,50 12,50
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 49,00 640,00
012   κήπος (bağçe) 1 3,00 90,00
013   αγροτεμάχιο (tarla) 2 40,00 370,00
014   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 6,00 180,00
015   23 3,50 45,00
016   αλώνι (harman) 22 3,00 30,00
017   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 0,50 15,00
018   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 27 378,00 3.658,00
019   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 27 378,00 3.658,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 48 162 1.345,00
002   ελιές 24 107 1.070,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 3 25 250,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 4 40,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 20 78 780,00
006   Σύνολο αμυγδαλιών 1 2 10,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 2 10,00
008   χαρουπιές 23 53 265,00
009   χαρουπιά (harub 2) 1 8 40,00
010   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 20 36 180,00
011   χαρουπιές (harub eşcarı) 2 9 45,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 44 4 3.195,00
002   σπίτι (hane) 41 1 2.835,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 3 0 300,00
004   2 2 10,00
005   κυψέλη (ari kovani) 2 2 10,00
006   Μύλοι 1 1 350,00
007   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 350,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 25 127 1.751,00
002   πρόβατα (agnam) 6 122 976,00
003   άλογο (bargi̇r) 2 2 300,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 150,00
005   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
006   βόδι (öküz) 16 2 375,00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 12 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάρτιος 4, 2020, 1:35 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μοναγρούλλι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5831/ στις 29/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό