Όνομα: Πύργος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Pirko
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Pyrgos
Πύργος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Pyrgos
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 9.587,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
4.437,5 2.217,0 2.000,0 1.523,0
46,3% 23,1% 20,9% 15,9%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
24,00
1.271,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
29,00
1.473,00
2,0%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
62,00
1,6%
Καζάς Λεμεσού:
62,00
3.362,00
1,8%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λεμεσού:
365,50
12.630,25
2,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
4.437,50
248.168,50
1,8%
Καζάς Λεμεσού:
62,00
2.215,00
2,8%
Καζάς Λεμεσού:
37,00
2.155,00
1,7%
Καζάς Λεμεσού:
229,00
12.125,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
3,00
228,00
1,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.217,00
126.227,00
1,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.000,00
170.962,50
1,2%
Καζάς Λεμεσού:
18,00
939,00
1,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
134,00
3.618,00
3,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.523,00
78.924,00
1,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
9.587,50
592.117,00
1,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Salih
Πύργος 296,00
Οπλίτης Mahmud
Πύργος 200,00
Ahmed γιος του Καρά Hasan
Πύργος 235,00
Mustafa γιος του 'Ömer
Πύργος 136,00
İbrahim γιος του İsma'il
Πύργος 332,50
'Arif γιος του İsma'il
Πύργος 207,50
Ahmed γιος του Köylü Mustafa
Πύργος 478,00
İsma'il γιος του Hüseyin
Πύργος 273,00
Ramazan γιος του Hüseyin
Πύργος 762,00
Εξισλαμισθής Mustafa
Πύργος 559,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 62 395,00 4.982,50
002   γη με βλάστηση 28 31,00 1.212,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 12 22,50 927,50
004   βαμβάκι 1 2,00 50,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 2,00 50,00
006   αμπέλι 5 20,00 850,00
007   αμπέλι (bağ) 5 20,00 850,00
008   δημητριακά 6 0,50 27,50
009   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 6 0,50 27,50
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 16 8,50 285,00
011   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 13 1,50 75,00
012   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 3 7,00 210,00
013   άλλη χρήση γης 14 2,00 25,00
014   αλώνι (harman) 12 1,00 10,00
015   μάντρα (mandira) 2 1,00 15,00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 20 362,00 3.745,00
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 20 362,00 3.745,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 62 288 2.491,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 27 120 1.385,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 4 32 389,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 3 1 12,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 20 87 984,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 11 6 30,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 11 6 30,00
008   καρυδιά 1 1 10,00
009   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 1 10,00
010   χαρουπιές 23 161 1.066,00
011   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 23 161 1.066,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 37 5 2.265,00
002   σπίτι (hane) 33 1 1.780,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 0 90,00
004   τμήμα κτηρίου 1 1 175,00
005   δωμάτιο 1 1 175,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 175,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 2 10,00
008   κυψέλη (ari kovani) 2 2 10,00
009   Μύλοι 1 1 300,00
010   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 18 136 1.723,00
002   πρόβατα (agnam) 4 121 968,00
003   αγελάδα (inek) 5 3 300,00
004   αίγες (keçi̇) 1 10 80,00
005   βόδι (öküz) 8 2 375,00
006   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 3 1 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πύργος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5832/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό