Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5833
UUID βάσης δεδομένων: 248b2605-af62-4b5b-afee-3d91673d0b6f
Όνομα: Απεσιά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Apeşa
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Επισκοπής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Apesia
Απεσιά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Apaesia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 9.772,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
4.877,0 1.565,0 2.420,0 910,0
49,9% 16,0% 24,8% 9,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Επισκοπής:
12,00
548,00
2,2%
Καζάς Επισκοπής:
1,00
27,00
3,7%
Καζάς Επισκοπής:
13,00
632,00
2,1%
Καζάς Επισκοπής:
13,00
634,00
2,1%
Καζάς Επισκοπής:
34,00
1.222,00
2,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Επισκοπής:
281,50
11.393,16
2,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Επισκοπής:
4.877,00
194.111,00
2,5%
Καζάς Επισκοπής:
26,00
695,00
3,7%
Καζάς Επισκοπής:
18,00
768,00
2,3%
Καζάς Επισκοπής:
228,00
6.931,00
3,3%
Καζάς Επισκοπής:
12,00
1.061,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
1.565,00
50.422,00
3,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
2.420,00
134.414,00
1,8%
Καζάς Επισκοπής:
7,00
563,00
1,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Επισκοπής:
26,00
3.507,00
0,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
910,00
133.791,00
0,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
9.772,00
512.738,00
1,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Βαγιάνος γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Απεσιά 1.642,00
Χριστοφής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Απεσιά 1.085,00
Μάρκος γιος του παπά Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Απεσιά 1.190,00
Γιωρκής Κολιός
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Απεσιά 1.015,00
Κουνιάδα του Γιωρκή Κολιού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Απεσιά 50,00
Γιαννής γιος του Θεοδόση
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Απεσιά 885,00
Κυριάκος γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Απεσιά 785,00
Χαραλαμπής γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Απεσιά 630,00
Κωνσταντής γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Απεσιά 680,00
Μιχαήλ γιος του Πετρή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Απεσιά 1.060,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 34 281,50 4.877,00
002   γη με βλάστηση 19 75,50 2.895,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 16 73,50 2.795,00
004   αμπέλι 13 72,00 2.750,00
005   αμπέλι (bağ) 13 72,00 2.750,00
006   δημητριακά 3 1,50 45,00
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 3 1,50 45,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 2,00 100,00
009   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 2 1,50 75,00
010   κήπος (bağçe) 1 0,50 25,00
011   άλλη χρήση γης 3 3,00 30,00
012   αλώνι (harman) 3 3,00 30,00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 12 203,00 1.952,00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 12 203,00 1.952,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 26 228 1.565,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 12 84 840,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 8 80,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 11 76 760,00
005   καρυδιά 1 1 10,00
006   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 1 10,00
007   χαρουπιές 13 143 715,00
008   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 13 143 715,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 18 12 2.420,00
002   σπίτι (hane) 12 1 1.685,00
003   τμήμα κτηρίου 3 3 525,00
004   δωμάτιο 3 3 525,00
005   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 3 3 525,00
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 7 35,00
007   κυψέλη (ari kovani) 2 7 35,00
008   Μύλοι 1 1 175,00
009   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 175,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 7 26 910,00
002   πρόβατα (agnam) 1 20 160,00
003   βόδι (öküz) 6 6 750,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 21, 2020, 7:47 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Απεσιά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5833/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό