Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5837
UUID βάσης δεδομένων: e5f83adf-f5f0-47e4-bdf6-b790518fcd7c
Όνομα: Kato Yerona
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kado Diyerona
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kato Yerona
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 3.357,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.575,0 842,0 590,0 350,0
46,9% 25,1% 17,6% 10,4%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
2,00
1.271,00
0,2%
Καζάς Λεμεσού:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Λεμεσού:
2,00
1.473,00
0,1%
Καζάς Λεμεσού:
2,00
1.481,00
0,1%
Καζάς Λεμεσού:
12,00
3.362,00
0,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
64,50
24.918,75
0,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
1.575,00
513.357,50
0,3%
Καζάς Λεμεσού:
8,00
2.215,00
0,4%
Καζάς Λεμεσού:
6,00
2.155,00
0,3%
Καζάς Λεμεσού:
84,00
23.886,00
0,4%
Καζάς Λεμεσού:
2,00
814,00
0,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
842,00
225.086,00
0,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
590,00
415.120,00
0,1%
Καζάς Λεμεσού:
2,00
939,00
0,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
2,00
4.790,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
350,00
205.427,00
0,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
3.357,00
1.358.990,50
0,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Αντωνής γιος του Ηλία
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Kato Yerona 1.784,00
Φίλιππος Αντωνής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Kato Yerona 1.433,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 12 64,50 1.575,00
002   γη με βλάστηση 9 34,00 1.260,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 6 29,50 1.035,00
004   αμπέλι 5 29,00 1.020,00
005   αμπέλι (bağ) 5 29,00 1.020,00
006   δημητριακά 1 0,50 15,00
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 0,50 15,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 4,50 225,00
009   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 2 2,50 125,00
010   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 2,00 100,00
011   άλλη χρήση γης 1 0,50 15,00
012   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 0,50 15,00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 30,00 300,00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 30,00 300,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 8 84 842,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 4 74 780,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 3 70 700,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 4 80,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 2 10,00
006   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 2 10,00
007   καρυδιά 1 1 10,00
008   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 1 10,00
009   χαρουπιές 2 7 42,00
010   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 2 7 42,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 6 2 590,00
002   σπίτι (hane) 5 1 390,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 3 1 190,00
004   τμήμα κτηρίου 1 1 200,00
005   δωμάτιο 1 1 200,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 1 100,00
002   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Kato Yerona. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5837/ στις 16/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό