Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5838
UUID βάσης δεδομένων: 5c089924-ffc5-4cc5-9a54-bf73a35bd279
Όνομα: Λουβαράς
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Loğara
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Louvaras
Λουβαράς
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Louvara
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 14.345,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
7.625,0 1.490,0 3.805,0 1.425,0
53,2% 10,4% 26,5% 9,9%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
16,00
1.271,00
1,3%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
17,00
1.473,00
1,2%
Καζάς Λεμεσού:
17,00
1.481,00
1,1%
Καζάς Λεμεσού:
62,00
3.362,00
1,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
239,50
24.918,75
1,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
7.625,00
513.357,50
1,5%
Καζάς Λεμεσού:
35,00
2.215,00
1,6%
Καζάς Λεμεσού:
25,00
2.155,00
1,2%
Καζάς Λεμεσού:
160,00
23.886,00
0,7%
Καζάς Λεμεσού:
4,00
814,00
0,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.490,00
225.086,00
0,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
3.805,00
415.120,00
0,9%
Καζάς Λεμεσού:
11,00
939,00
1,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
11,00
4.790,00
0,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.425,00
205.427,00
0,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
14.345,00
1.358.990,50
1,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Λαζαρής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λουβαράς 1.645,00
Γιαννής γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λουβαράς 307,50
Χριστοφής αδελφός του Γιαννή γιου του Κωνσταντή Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λουβαράς 307,50
Κωνσταντής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λουβαράς 815,00
Σταυρινός γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λουβαράς 845,00
Μιχαήλ γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λουβαράς 1.163,00
Μάρκος γιος του παπά Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λουβαράς 1.418,00
Γιαννής Κοντοπόδης
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λουβαράς 350,00
Χριστοφής Τουμάζος
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λουβαράς 1.001,00
Κυριάκος γιος του παπά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λουβαράς 628,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 62 239,50 7.625,00
002   γη με βλάστηση 57 202,50 7.245,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 41 188,50 6.565,00
004   αμπέλι 32 183,00 6.400,00
005   νεαρό αμπέλι (fidan bağ) 2 5,00 150,00
006   αμπέλι (bağ) 30 178,00 6.250,00
007   δημητριακά 9 5,50 165,00
008   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 9 5,50 165,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 16 14,00 680,00
010   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 13 11,00 550,00
011   κήπος (bağçe) 2 2,00 100,00
012   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 1,00 30,00
013   άλλη χρήση γης 1 1,00 20,00
014   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 4 36,00 360,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 4 36,00 360,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 35 160 1.490,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 16 122 1.220,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 1 10,00
004   ελιά κήπου (bağ zeytini) 9 66 660,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 5 50 500,00
006   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 5 50,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 5 7 40,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 5 7 40,00
009   καρυδιά 10 11 110,00
010   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 10 11 110,00
011   χαρουπιές 4 20 120,00
012   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 4 20 120,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 25 4 3.805,00
002   σπίτι (hane) 20 0 2.125,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 0 160,00
004   τμήμα κτηρίου 4 3 1.440,00
005   δωμάτιο 4 3 1.440,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 4 3 1.440,00
007   Μύλοι 1 1 240,00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 240,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 10 10 1.175,00
002   αγελάδα (inek) 3 3 300,00
003   βόδι (öküz) 7 7 875,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λουβαράς. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5838/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό