Όνομα: Ποταμίτισσα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Podamidissa
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Potamitissa
Ποταμίτισσα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Potamitissa
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.857,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
3.422,5 590,0 2.850,0 2.225,0
38,6% 6,7% 32,2% 25,1%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
24,00
1.271,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
23,00
1.473,00
1,6%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
62,00
1,6%
Καζάς Λεμεσού:
60,00
3.362,00
1,8%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λεμεσού:
77,25
12.630,25
0,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
3.422,50
248.168,50
1,4%
Καζάς Λεμεσού:
38,00
2.215,00
1,7%
Καζάς Λεμεσού:
31,00
2.155,00
1,4%
Καζάς Λεμεσού:
59,00
12.125,00
0,5%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
228,00
0,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
590,00
126.227,00
0,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.850,00
170.962,50
1,7%
Καζάς Λεμεσού:
12,00
939,00
1,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
3,00
3.618,00
0,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.225,00
78.924,00
2,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
8.857,50
592.117,00
1,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γιαννής
Ποταμίτισσα 282,50
Χριστοφής γιος του Αντωνή
Ποταμίτισσα 340,00
Μιχαήλ γιος του Χριστοφή
Ποταμίτισσα 710,00
Πετρής γιος του Νικόλα
Ποταμίτισσα 1.365,00
Ζαχαρίας γιος του Χριστοφή
Ποταμίτισσα 1.070,00
Κυριάκος γιος του Χριστοφή
Ποταμίτισσα 510,00
Χριστοφής γιος του Μιχαήλ
Ποταμίτισσα 485,00
Λαζαρής γιος του Γιαννή
Ποταμίτισσα 205,00
Αυγουστής γιος του Σταυρινού
Ποταμίτισσα 605,00
Κυριάκος γιος του Μιχαήλ
Ποταμίτισσα 255,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 60 81,50 3.610,00
002   γη με βλάστηση 60 81,50 3.610,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 36 74,50 3.260,00
004   αμπέλι 36 74,50 3.260,00
005   αμπέλι (bağ) 36 74,50 3.260,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 24 7,00 350,00
007   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 19 5,25 262,50
008   κήπος (bağçe) 5 1,75 87,50
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 38 82 810,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 24 65 650,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 3 30,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 21 39 390,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 3 30,00
006   ελιά (zeytun 2) 1 20 200,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 2 10,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 2 10,00
009   καρυδιά 12 10 100,00
010   καρυδιές (ceviz eşcarı) 4 6 60,00
011   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 6 3 30,00
012   καρυδιά (ceviz 2) 2 1 10,00
013   χαρουπιές 1 5 50,00
014   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 5 50,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 31 3 3.250,00
002   σπίτι (hane) 23 1 1.125,00
003   τμήμα κτηρίου 7 1 1.875,00
004   δωμάτιο 7 1 1.875,00
005   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 7 1 1.875,00
006   Μύλοι 1 1 250,00
007   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 12 9 2.225,00
002   αγελάδα (inek) 5 4 350,00
003   δαμαλάκι (dana) 1 1 50,00
004   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 50,00
005   μουλάρι (katir) 2 3 1.500,00
006   βόδι (öküz) 5 2 375,00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 3 1 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ποταμίτισσα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5840/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό