Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5841
UUID βάσης δεδομένων: 15bdbce6-584f-496e-b393-ed4f45073655
Όνομα: ∆ιερώνα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Pano Dikerona
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Dierona
∆ιερώνα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Dhierona Yerona
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 46.207,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
20.757,5 10.970,0 12.155,0 2.325,0
44,9% 23,7% 26,3% 5,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
32,00
1.271,00
2,5%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
32,00
1.473,00
2,2%
Καζάς Λεμεσού:
32,00
1.481,00
2,2%
Καζάς Λεμεσού:
96,00
3.362,00
2,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
574,00
24.918,75
2,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
20.757,50
513.357,50
4,0%
Καζάς Λεμεσού:
33,00
2.215,00
1,5%
Καζάς Λεμεσού:
48,00
2.155,00
2,2%
Καζάς Λεμεσού:
1.097,00
23.886,00
4,6%
Καζάς Λεμεσού:
26,00
814,00
3,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
10.970,00
225.086,00
4,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
12.155,00
415.120,00
2,9%
Καζάς Λεμεσού:
16,00
939,00
1,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
17,00
4.790,00
0,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.325,00
205.427,00
1,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
46.207,50
1.358.990,50
3,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Αντωνής γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ιερώνα 2.585,00
Ζήνων γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ιερώνα 1.525,00
Λουίζος γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ιερώνα 1.202,50
Χριστοφής γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ιερώνα 865,00
Παπά Νικούσης γιος του παπά Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ιερώνα 3.625,00
Arslan γιος του παπά Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ιερώνα 1.505,00
Παπά Χατζή Γιαννής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ιερώνα 3.180,00
Γιαννής γιος του παπά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ιερώνα 1.195,00
Γιωρκής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ιερώνα 1.055,00
Γιαννούλης γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ιερώνα 180,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 96 574,00 20.757,50
002   γη με βλάστηση 92 555,00 20.567,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 68 537,75 19.897,50
004   βαμβάκι 1 2,50 75,00
005   αρδευόμενο αγροτεμάχιο με βαμβάκι (penbe tarlası-ı sulu) 1 2,50 75,00
006   αμπέλι 49 526,50 19.560,00
007   αμπέλι (bağ) 49 526,50 19.560,00
008   δημητριακά 18 8,75 262,50
009   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 18 8,75 262,50
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 24 17,25 670,00
011   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 11 4,75 270,00
012   κήπος (bağçe) 12 7,50 375,00
013   αγροτεμάχιο (tarla) 1 5,00 25,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 4 19,00 190,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 4 19,00 190,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 33 1.097 10.970,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 32 1.087 10.870,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 1 10 100,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 14 447 4.470,00
005   ελιά (zeytun 2) 17 630 6.300,00
006   χαρουπιές 1 10 100,00
007   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 10 100,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 48 26 12.155,00
002   σπίτι (hane) 33 2 3.730,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 1 160,00
004   τμήμα κτηρίου 7 8 1.575,00
005   δωμάτιο 7 8 1.575,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 7 8 1.575,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 10 50,00
008   κυψέλη (ari kovani) 2 10 50,00
009   Μύλοι 6 6 6.800,00
010   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 200,00
011   Νερόμυλοι 5 5 6.600,00
012   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 5 5 6.600,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 13 14 1.575,00
002   αγελάδα (inek) 6 7 700,00
003   βόδι (öküz) 7 7 875,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 23, 2019, 2:19 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: ∆ιερώνα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5841/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό