Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5842
UUID βάσης δεδομένων: ee004877-bb03-439d-a77e-0551197a179d
Όνομα: Επταγώνεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Eftağonya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Eptagoneia
Επταγώνεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Eptagonia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 52.456,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
23.467,5 11.425,0 10.825,0 6.739,0
44,7% 21,8% 20,6% 12,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
41,00
1.271,00
3,2%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
38,00
1.473,00
2,6%
Καζάς Λεμεσού:
38,00
1.481,00
2,6%
Καζάς Λεμεσού:
214,00
3.362,00
6,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
927,00
24.918,75
3,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
23.467,50
513.357,50
4,6%
Καζάς Λεμεσού:
77,00
2.215,00
3,5%
Καζάς Λεμεσού:
69,00
2.155,00
3,2%
Καζάς Λεμεσού:
1.142,00
23.886,00
4,8%
Καζάς Λεμεσού:
20,00
814,00
2,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
11.425,00
225.086,00
5,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
10.825,00
415.120,00
2,6%
Καζάς Λεμεσού:
38,00
939,00
4,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
92,00
4.790,00
1,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
6.739,00
205.427,00
3,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
52.456,50
1.358.990,50
3,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Λουίζος γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Επταγώνεια 2.130,00
Γιωρκής γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Επταγώνεια 1.395,00
Πιερής Κόγιας
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Επταγώνεια 1.270,00
Λουίζος Κόγιας
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Επταγώνεια 1.495,00
Πιερής γιος του παπά Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Επταγώνεια 1.670,00
Χριστοφής γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Επταγώνεια 1.480,00
Κυριάκος γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Επταγώνεια 1.290,00
Μιχαήλ γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Επταγώνεια 1.195,00
Αντωνής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Επταγώνεια 1.000,00
Κωνσταντής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Επταγώνεια 1.170,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 214 927,00 23.467,50
002   γη με βλάστηση 130 539,50 19.407,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 92 512,75 18.635,00
004   βαμβάκι 7 5,00 150,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 6 4,00 120,00
006   άνυδρο αγροτεμάχιο με βαμβάκι (susuz penbe tarlası) 1 1,00 30,00
007   αμπέλι 79 504,25 18.380,00
008   νεαρό αμπέλι (fidan bağ) 1 2,00 40,00
009   αμπέλι (bağ) 78 502,25 18.340,00
010   δημητριακά 6 3,50 105,00
011   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 5 2,50 75,00
012   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 1 1,00 30,00
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 38 26,75 772,50
014   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 2 4,00 120,00
015   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 31 17,75 567,50
016   κήπος (bağçe) 4 2,00 70,00
017   αγροτεμάχιο (tarla) 1 3,00 15,00
018   άλλη χρήση γης 58 93,50 2.540,00
019   αλώνι (harman) 24 29,50 590,00
020   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 34 64,00 1.950,00
021   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 26 294,00 1.520,00
022   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 26 294,00 1.520,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 77 1.142 11.425,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 53 1.111 11.200,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 36 843 8.520,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 17 268 2.680,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 15 17 85,00
006   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 15 17 85,00
007   καρυδιά 8 9 90,00
008   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 8 9 90,00
009   χαρουπιές 1 5 50,00
010   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 5 50,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 69 20 10.825,00
002   σπίτι (hane) 55 1 5.635,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 15 1 1.165,00
004   τμήμα κτηρίου 5 5 3.750,00
005   δωμάτιο 5 5 3.750,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 5 5 3.750,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 3 8 40,00
008   κυψέλη (ari kovani) 3 8 40,00
009   Μύλοι 6 6 1.400,00
010   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 5 5 1.200,00
011   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 20 74 2.239,00
002   πρόβατα (agnam) 6 58 464,00
003   αγελάδα (inek) 7 9 900,00
004   βόδι (öküz) 7 7 875,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Επταγώνεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5842/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό