Όνομα: Βίκλα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Vikla
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Vikla
Βίκλα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Vikla
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.277,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
4.282,5 1.335,0 1.735,0 375,0
58,8% 18,3% 23,8% 5,2%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
9,00
1.271,00
0,7%
Καζάς Λεμεσού:
2,00
52,00
3,8%
Καζάς Λεμεσού:
9,00
1.473,00
0,6%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
62,00
1,6%
Καζάς Λεμεσού:
50,00
3.362,00
1,5%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λεμεσού:
108,75
12.630,25
0,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
4.282,50
248.168,50
1,7%
Καζάς Λεμεσού:
27,00
2.215,00
1,2%
Καζάς Λεμεσού:
22,00
2.155,00
1,0%
Καζάς Λεμεσού:
133,00
12.125,00
1,1%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
228,00
0,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.335,00
126.227,00
1,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.735,00
170.962,50
1,0%
Καζάς Λεμεσού:
4,00
939,00
0,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
1,00
3.618,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
375,00
78.924,00
0,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
7.277,50
592.117,00
1,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χριστόδουλος Κατσανίκας
Βίκλα 2.725,00
Μιχαήλ γιος του Γιαννή
Βίκλα 960,00
Γιακουμής γιος του Μωυσή
Βίκλα 767,50
Λευτέρης γιος του Κυριάκου
Βίκλα 840,00
Δημήτρης γιος του Μιχαήλ
Βίκλα 2.395,00
Χριστοφής γιος του Κυριάκου
Βίκλα 2.295,00
Κατασκευαστής ή έμπορος μάλλινων καπών Νικόλας
Βίκλα 1.620,00
Karye-i mezkurenin kilisesi emlakı
Βίκλα 445,00
Μετόχι Σταυρού
Βίκλα 2.450,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 50 167,75 4.997,50
002   γη με βλάστηση 32 89,50 4.310,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 2,25 225,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,25 25,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 0,25 25,00
006   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 1 2,00 200,00
007   24 85,50 4.020,00
008   βαμβάκι 3 2,00 80,00
009   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 1,00 30,00
010   άνυδρο αγροτεμάχιο με βαμβάκι (susuz penbe tarlası) 2 1,00 50,00
011   αμπέλι 17 80,00 3.850,00
012   αμπέλι (bağ) 17 80,00 3.850,00
013   δημητριακά 4 3,50 90,00
014   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 2 0,50 15,00
015   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 2 3,00 75,00
016   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 1,75 65,00
017   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 6 1,75 65,00
018   10 12,25 357,50
019   αλώνι (harman) 3 1,00 20,00
020   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 7 11,25 337,50
021   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 8 66,00 330,00
022   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 8 66,00 330,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 27 210 2.185,00
002   ελιές 19 157 1.670,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 8 98 980,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 10 200,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 9 49 490,00
006   Σύνολο αμυγδαλιών 5 3 15,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 5 3 15,00
008   χαρουπιές 3 50 500,00
009   χαρουπιά (harub 2) 1 25 250,00
010   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 2 25 250,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 22 3 1.835,00
002   σπίτι (hane) 16 1 430,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 6 0 180,00
004   5 1 1.205,00
005   5 1 1.205,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 5 1 1.205,00
007   Μύλοι 1 1 200,00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 4 2 375,00
002   βόδι (öküz) 4 2 375,00
003   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 3 1 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Βίκλα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5843/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό