Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5843
UUID βάσης δεδομένων: 89cd34ca-9d2e-47e9-8823-6d9dcfa19ea8
Όνομα: Βίκλα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Vikla
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Vikla
Βίκλα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Vikla
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 16.572,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
8.702,5 3.450,0 3.545,0 875,0
52,5% 20,8% 21,4% 5,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
9,00
1.271,00
0,7%
Καζάς Λεμεσού:
2,00
52,00
3,8%
Καζάς Λεμεσού:
9,00
1.473,00
0,6%
Καζάς Λεμεσού:
9,00
1.481,00
0,6%
Καζάς Λεμεσού:
50,00
3.362,00
1,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
342,75
24.918,75
1,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
8.702,50
513.357,50
1,7%
Καζάς Λεμεσού:
27,00
2.215,00
1,2%
Καζάς Λεμεσού:
22,00
2.155,00
1,0%
Καζάς Λεμεσού:
328,00
23.886,00
1,4%
Καζάς Λεμεσού:
8,00
814,00
1,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
3.450,00
225.086,00
1,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
3.545,00
415.120,00
0,9%
Καζάς Λεμεσού:
4,00
939,00
0,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
4,00
4.790,00
0,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
875,00
205.427,00
0,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
16.572,50
1.358.990,50
1,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χριστόδουλος Κατσανίκας
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βίκλα 2.725,00
Μιχαήλ γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βίκλα 960,00
Γιακουμής γιος του Μωυσή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βίκλα 767,50
Λευτέρης γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βίκλα 840,00
Δημήτρης γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βίκλα 2.395,00
Χριστοφής γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βίκλα 2.295,00
Κατασκευαστής ή έμπορος μάλλινων καπών Νικόλας
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βίκλα 1.620,00
Εκκλησία του χωριού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βίκλα 445,00
Μετόχι Σταυρού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βίκλα 2.450,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 50 342,75 8.702,50
002   γη με βλάστηση 32 192,50 7.500,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 2,25 225,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,25 25,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 0,25 25,00
006   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 1 2,00 200,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 24 187,00 7.135,00
008   βαμβάκι 3 3,00 80,00
009   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 1,00 30,00
010   άνυδρο αγροτεμάχιο με βαμβάκι (susuz penbe tarlası) 2 2,00 50,00
011   αμπέλι 17 180,00 6.950,00
012   αμπέλι (bağ) 17 180,00 6.950,00
013   δημητριακά 4 4,00 105,00
014   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 2 1,00 30,00
015   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 2 3,00 75,00
016   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 3,25 140,00
017   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 6 3,25 140,00
018   άλλη χρήση γης 10 19,25 547,50
019   αλώνι (harman) 3 3,00 60,00
020   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 7 16,25 487,50
021   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 8 131,00 655,00
022   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 8 131,00 655,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 27 328 3.450,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 19 272 2.920,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 8 148 1.480,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 20 400,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 9 104 1.040,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 5 6 30,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 5 6 30,00
008   χαρουπιές 3 50 500,00
009   χαρουπιά (harub 2) 1 25 250,00
010   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 2 25 250,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 22 8 3.545,00
002   σπίτι (hane) 16 2 1.790,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 6 0 540,00
004   τμήμα κτηρίου 5 5 1.555,00
005   δωμάτιο 5 5 1.555,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 5 5 1.555,00
007   Μύλοι 1 1 200,00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 1 125,00
002   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Βίκλα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5843/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό