Όνομα: ∆ύμες (οι)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Dimes
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Dymes
∆ύμες (οι)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Dhymaes
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 6.705,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
2.880,0 470,0 2.180,0 1.225,0
43,0% 7,0% 32,5% 18,3%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
18,00
1.271,00
1,4%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
23,00
1.473,00
1,6%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
62,00
1,6%
Καζάς Λεμεσού:
58,00
3.362,00
1,7%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λεμεσού:
63,00
12.630,25
0,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
2.880,00
248.168,50
1,2%
Καζάς Λεμεσού:
35,00
2.215,00
1,6%
Καζάς Λεμεσού:
27,00
2.155,00
1,3%
Καζάς Λεμεσού:
47,00
12.125,00
0,4%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
228,00
0,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
470,00
126.227,00
0,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.180,00
170.962,50
1,3%
Καζάς Λεμεσού:
14,00
939,00
1,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
1,00
3.618,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.225,00
78.924,00
1,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
6.705,00
592.117,00
1,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Θωμάς γιος του Χατζή Μιχαήλ
∆ύμες (οι) 1.050,00
Γυναίκα του Θωμά γιου του Χατζή Μιχαήλ
∆ύμες (οι) 100,00
Γιωρκής γιος του Γιωρκή
∆ύμες (οι) 480,00
Κυριάκος γιος του παπά Μιχαήλ
∆ύμες (οι) 485,00
Μιχαήλ γιος του Σάββα
∆ύμες (οι) 2.440,00
Ηρακλείδιος γιος του παπά Μιχαήλ
∆ύμες (οι) 815,00
Γυναίκα του Ηρακλείδιου γιου του παπά Μιχαήλ
∆ύμες (οι) 185,00
Κυριάκος γιος του Χατζή Μιχαήλ
∆ύμες (οι) 1.180,00
Γιωρκής γιος του Χατζή Γιωρκή
∆ύμες (οι) 1.070,00
Γυναίκα του Γιωρκή γιου του Χατζή Γιωρκή
∆ύμες (οι) 325,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 58 72,00 3.065,00
002   γη με βλάστηση 50 66,50 2.900,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 31 61,00 2.610,00
004   αμπέλι 24 58,00 2.520,00
005   αμπέλι (bağ) 24 58,00 2.520,00
006   δημητριακά 7 3,00 90,00
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 7 3,00 90,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 19 5,50 290,00
009   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 17 5,00 265,00
010   κήπος (bağçe) 2 0,50 25,00
011   άλλη χρήση γης 8 5,50 165,00
012   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 8 5,50 165,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 35 58 560,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 14 52 520,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 9 44 440,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 4 6 60,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 2 20,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 3 10,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 3 10,00
008   καρυδιά 19 3 30,00
009   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 19 3 30,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 27 3 2.260,00
002   σπίτι (hane) 22 1 460,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 0 80,00
004   ερειπωμένο σπίτι (diğer hane-i harabe) 1 1 50,00
005   τμήμα κτηρίου 4 1 1.100,00
006   δωμάτιο 4 1 1.100,00
007   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 4 1 1.100,00
008   βοηθητικές κατασκευές 1 1 700,00
009   ερειπωμένος ληνός (πατητήρι) (virane şirahane) 1 1 700,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 14 4 1.225,00
002   αγελάδα (inek) 6 2 125,00
003   δαμαλάκι (dana) 1 1 25,00
004   μουλάρι (katir) 6 1 850,00
005   βόδι (öküz) 2 1 250,00
006   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 2 1 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: ∆ύμες (οι). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5844/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό