Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5844
UUID βάσης δεδομένων: 0bd41de7-8239-4e89-ae13-75535de1a197
Όνομα: ∆ύμες (οι)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Dimes
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Dymes
∆ύμες (οι)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Dhymaes
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 18.975,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
9.350,0 940,0 4.810,0 3.875,0
49,3% 5,0% 25,3% 20,4%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
18,00
1.271,00
1,4%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
23,00
1.473,00
1,6%
Καζάς Λεμεσού:
23,00
1.481,00
1,6%
Καζάς Λεμεσού:
58,00
3.362,00
1,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
245,00
24.918,75
1,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
9.350,00
513.357,50
1,8%
Καζάς Λεμεσού:
35,00
2.215,00
1,6%
Καζάς Λεμεσού:
27,00
2.155,00
1,3%
Καζάς Λεμεσού:
95,00
23.886,00
0,4%
Καζάς Λεμεσού:
6,00
814,00
0,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
940,00
225.086,00
0,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
4.810,00
415.120,00
1,2%
Καζάς Λεμεσού:
14,00
939,00
1,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
14,00
4.790,00
0,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
3.875,00
205.427,00
1,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
18.975,00
1.358.990,50
1,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Θωμάς γιος του Χατζή Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ύμες (οι) 1.050,00
Γυναίκα του Θωμά γιου του Χατζή Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ύμες (οι) 100,00
Γιωρκής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ύμες (οι) 480,00
Κυριάκος γιος του παπά Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ύμες (οι) 485,00
Μιχαήλ γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ύμες (οι) 2.440,00
Ηρακλείδιος γιος του παπά Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ύμες (οι) 815,00
Γυναίκα του Ηρακλείδιου γιου του παπά Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ύμες (οι) 185,00
Κυριάκος γιος του Χατζή Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ύμες (οι) 1.180,00
Γιωρκής γιος του Χατζή Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ύμες (οι) 1.070,00
Γυναίκα του Γιωρκή γιου του Χατζή Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ύμες (οι) 325,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 58 245,00 9.350,00
002   γη με βλάστηση 50 235,50 9.065,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 31 220,50 8.325,00
004   αμπέλι 24 215,00 8.160,00
005   αμπέλι (bağ) 24 215,00 8.160,00
006   δημητριακά 7 5,50 165,00
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 7 5,50 165,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 19 15,00 740,00
009   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 17 14,00 690,00
010   κήπος (bağçe) 2 1,00 50,00
011   άλλη χρήση γης 8 9,50 285,00
012   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 8 9,50 285,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 35 95 940,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 14 67 670,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 9 57 570,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 4 8 80,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 2 20,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 3 20,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 3 20,00
008   καρυδιά 19 25 250,00
009   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 19 25 250,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 27 6 4.810,00
002   σπίτι (hane) 22 1 2.310,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 0 80,00
004   ερειπωμένο σπίτι (diğer hane-i harabe) 1 1 50,00
005   τμήμα κτηρίου 4 4 1.800,00
006   δωμάτιο 4 4 1.800,00
007   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 4 4 1.800,00
008   βοηθητικές κατασκευές 1 1 700,00
009   ερειπωμένος ληνός (πατητήρι) (virane şirahane) 1 1 700,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 12 12 3.375,00
002   αγελάδα (inek) 6 6 525,00
003   δαμαλάκι (dana) 1 1 25,00
004   μουλάρι (katir) 6 6 2.850,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: ∆ύμες (οι). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5844/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό