Όνομα: Αγρός
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Ağro
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agros
Αγρός
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Agros
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 14.315,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
6.430,0 2.215,0 5.775,0 1.025,0
44,9% 15,5% 40,3% 7,2%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
54,00
1.271,00
4,2%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
57,00
1.473,00
3,9%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
62,00
1,6%
Καζάς Λεμεσού:
172,00
3.362,00
5,1%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λεμεσού:
134,50
12.630,25
1,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
6.430,00
248.168,50
2,6%
Καζάς Λεμεσού:
172,00
2.215,00
7,8%
Καζάς Λεμεσού:
63,00
2.155,00
2,9%
Καζάς Λεμεσού:
217,00
12.125,00
1,8%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
228,00
0,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.215,00
126.227,00
1,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
5.775,00
170.962,50
3,4%
Καζάς Λεμεσού:
42,00
939,00
4,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
1,00
3.618,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.025,00
78.924,00
1,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
14.315,00
592.117,00
2,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Σάββας γιος του Παυλή
Αγρός 590,00
Κυριάκος γιος του Αντωνή
Αγρός 1.270,00
Γιωρκής γιος του Χριστοφή
Αγρός 850,00
Παπάς Μάρκος γιος του Πετρή
Αγρός 1.710,00
Μιχαήλ γιος του Χατζή Νικόλα
Αγρός 815,00
Γιαννής γιος του Γιωρκή
Αγρός 795,00
Μιχαήλ γιος του Σάββα
Αγρός 765,00
Νικόλας γιος του Γιωρκή
Αγρός 855,00
Χριστοφής γιος του Αντώνη
Αγρός 1.060,00
Πετρής γιος του Χατζή Γιαννή
Αγρός 2.770,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 172 155,00 7.140,00
002   γη με βλάστηση 171 153,50 7.095,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,50 25,00
004   καλλιέργειες φουντουκιάς 1 0,50 25,00
005   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçesi) 1 0,50 25,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 118 134,50 6.280,00
007   αμπέλι 98 131,50 6.190,00
008   αμπέλι (bağ) 98 131,50 6.190,00
009   δημητριακά 20 3,00 90,00
010   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 20 3,00 90,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 52 18,50 790,00
012   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 1,50 45,00
013   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 47 10,50 490,00
014   κήπος (bağçe) 4 6,50 255,00
015   άλλη χρήση γης 1 1,50 45,00
016   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 1,50 45,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 172 332 3.265,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 49 97 970,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 27 72 720,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 3 10 100,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 19 15 150,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 35 31 255,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 35 31 255,00
008   καρυδιά 44 23 230,00
009   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 44 23 230,00
010   φουντουκιά 44 181 1.810,00
011   φουντουκιές (eşcar-ı fındık) 44 181 1.810,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 63 5 7.000,00
002   σπίτι (hane) 53 0 2.220,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 0 100,00
004   τμήμα κτηρίου 5 1 1.275,00
005   δωμάτιο 5 1 1.275,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 5 1 1.275,00
007   βυρσοδεψείο (debbağhane) 1 1 200,00
008   βοηθητικές κατασκευές 2 1 925,00
009   επίκοινος ληνός (πατητήρι) (müşterek şirahane) 2 1 925,00
010   Μύλοι 2 2 2.380,00
011   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 380,00
012   Νερόμυλοι 1 1 2.000,00
013   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 2.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 42 5 1.025,00
002   αγελάδα (inek) 31 2 150,00
003   δαμαλάκι (dana) 4 1 50,00
004   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 4 1 50,00
005   μουλάρι (katir) 5 1 500,00
006   βόδι (öküz) 6 2 375,00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 1 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αγρός. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5845/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό