Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5847
UUID βάσης δεδομένων: 9f23fb00-f121-4acf-87d1-b84df20952b2
Όνομα: Άγιος Θεόδωρος (Λεμεσού)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Todori
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Theodoros (Lemesou)
Άγιος Θεόδωρος (Λεμεσού)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Theodoros
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 22.760,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
9.240,0 2.530,0 7.795,0 3.195,0
40,6% 11,1% 34,2% 14,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
23,00
1.271,00
1,8%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
27,00
1.473,00
1,8%
Καζάς Λεμεσού:
27,00
1.481,00
1,8%
Καζάς Λεμεσού:
79,00
3.362,00
2,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
278,00
24.918,75
1,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
9.240,00
513.357,50
1,8%
Καζάς Λεμεσού:
71,00
2.215,00
3,2%
Καζάς Λεμεσού:
30,00
2.155,00
1,4%
Καζάς Λεμεσού:
281,00
23.886,00
1,2%
Καζάς Λεμεσού:
8,00
814,00
1,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.530,00
225.086,00
1,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
7.795,00
415.120,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
14,00
939,00
1,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
54,00
4.790,00
1,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
3.195,00
205.427,00
1,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
22.760,00
1.358.990,50
1,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Üzengici oğlu İsma'il
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Θεόδωρος (Λεμεσού) 510,00
Osman γιος του Abdurrahman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Θεόδωρος (Λεμεσού) 2.070,00
Abdurrahman γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Θεόδωρος (Λεμεσού) 985,00
Mehmed γιος του Abdurrahman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Θεόδωρος (Λεμεσού) 285,00
Yusuf γιος του Abdurrahman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Θεόδωρος (Λεμεσού) 220,00
Ahmed γιος του Abdurrahman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Θεόδωρος (Λεμεσού) 280,00
Osman γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Θεόδωρος (Λεμεσού) 75,00
Μητέρα του Osman γιου του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Θεόδωρος (Λεμεσού) 15,00
'Ali γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Θεόδωρος (Λεμεσού) 135,00
Salih γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Θεόδωρος (Λεμεσού) 45,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 79 278,00 9.240,00
002   γη με βλάστηση 79 278,00 9.240,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 51 239,50 8.040,00
004   αμπέλι 29 222,00 7.530,00
005   αμπέλι (bağ) 29 222,00 7.530,00
006   δημητριακά 22 17,50 510,00
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 22 17,50 510,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 28 38,50 1.200,00
009   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 22 32,50 1.010,00
010   κήπος (bağçe) 6 6,00 190,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 71 281 2.530,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 26 135 1.330,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 16 100 980,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 2 20,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 9 33 330,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 20 71 450,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 20 71 450,00
008   καρυδιά 23 62 620,00
009   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 23 62 620,00
010   φουντουκιά 2 13 130,00
011   φουντουκιές (eşcar-ı fındık) 2 13 130,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 30 8 7.795,00
002   σπίτι (hane) 23 1 2.870,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 1 380,00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 175,00
005   άλλος ληνός (πατητήρι) (diğer şırahane) 1 1 175,00
006   τμήμα κτηρίου 4 4 3.000,00
007   δωμάτιο 4 4 3.000,00
008   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 4 4 3.000,00
009   Μύλοι 2 2 1.750,00
010   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 250,00
011   Νερόμυλοι 1 1 1.500,00
012   ερειπωμένος νερόμυλος (harab su değirmeni) 1 1 1.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 9 49 1.945,00
002   πρόβατα (agnam) 2 40 320,00
003   αγελάδα (inek) 4 6 600,00
004   μουλάρι (katir) 2 2 900,00
005   ηλικιωμένο μουλάρι (koca katır) 1 1 400,00
006   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 11:17 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Θεόδωρος (Λεμεσού). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5847/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό